Starší Futhark – popis run

FUTHARK Fehu Prvotním významem této runy, je dobytek, ovšem jen v přeneseném smyslu toho, co dobytek značí. Dobytek značí především sílu a majetek. Sílu samotné země, ohnivý živel, vládce. Je to runa první, též zvána „nejvyšší“, což má s vládcem, protože síla a majetek znamenají moc a vládu. Symbolizuje taktéž plodnost, nejen ve smyslu sexuální, ale také plodnosti materiálního bohatství a také duchovního. Tato runa značí též počátek. V energetické rovině tuhle runu lze velmi účinně využít k získávání ztracené či jinak chybějící životní síly, energie. Je ovšem nutné si...

Číst dále

Základní práce s runami

Tvorba Run Nejlepším a nejsnažším způsobem jak práci s runami začít, je jednak se s nimi učit psát a svoje runové kameny, karty, dřevěné destičky,můžeme tomu říkat jakkoliv, nebo prostě jen runy, vytvořit. Dost často se setkávám s dotazem jak takové runy vlastně vytvořit a z čeho. Na to odpovídám, že velice snadno. Každý z nás má jistě nejaký svůj oblíbený materiál, nejvhodnějším je samozřejmě co nejbližší přírodním materiálům, a ten si může jako podklad runy vzít....například, kameny nejrůznějších druhů, dřevo nejrůznějších druhů, může být i kůže, kosti, cokoliv co...

Číst dále

Starší Futhark a Runová posloupnost

Starší Futhark Je načase si tedy představit zde již několikrát zmíněný systém, který je prezentován něčím, co je mnohým známo jako RUNY. O samotné historii, původu a vývoji je toho napsáno již příliš mnoho. Nicméně, pokud vás bude zajímat tenhle směr, jistě se rádi vydáte vlastní cestou po stopách jejich samotné historie. Ovšem po proniknutí všemi různými směry, kterými jsem se zabýval, jsem nakonec přišel k onomu závěru výchozího bodu posvátné geometrie květu života, jen je zcela universálním ucelením. Podle předchozího psaní o Yggdrasilu lze nalézt mnoho společných znaků mezi...

Číst dále

Runy-nástin seznámení

Runy-nástin seznámení V předešlém psaní jsem zmínil pojem runy, stejně jako se v jiných mých odkazech o runách píše, zejména ve spojení s výkladem, či ve spojení se šamanismem. Tím, že se budu snažit vysvětlit něco takového, jako jsou runy, se vydávám na velmi tenký led. Led, který je dán nejen samotným miléniem ztracenosti v čase, led, který je dán znovuoživováním historie znalců starých jazyků. Led, který je dán samotnou mytologií s runami svázanou. Pojem runy si mnozí z vás již zvykli slyšet v mnoha souvislostech. Některé souvislosti jsou bohužel...

Číst dále