Sdílení

Co si dovolím sdílet... Sdílet s vámi, v případě vašeho zájmu, příběhy, které se kolem nás, v nás, nám dějí. A to prostřednictvím čtením, výkladem, takových příběhů z prastarého Runového písma, které i v dnešní době je obestřeno závojem tajemství, kouzel, magie. Sdílet s vámi vhled do posvátného medicínského kruhu, který napříč lidmi, napříč národy, napříč dobou prochází svou moudrostí a medicínskou silou jako roční období. Sdílet s vámi propojení s vnitřní osobní silou, tvořivostí, duchem. Propojení s vlastní schopností nalézat řešení, chránit sebe, chránit své blízké, chránit svůj domov....

Číst dále

Medicínský kruh

Medicínský kruh Nabídnout vám tvorbu osobního medicínského kruhu je snadné. Nabídnout vám vysvětlení, toho, co medicínský kruh je, už vyžaduje více prostoru. Medicínským kruhem naši předkové vyjadřovali koloběh. Koloběh života a smrti. Tam, kde se v jednom místě něco rodí, na stejném místě to zrozené, které prošlo dospíváním, dospělostí, zralostí...umírá do laskavé náruče smrti. Medicínský kruh je plný příběhů. Kolik těch, co jsou součástí kruhu stvoření, koloběhu života a smrti mají svůj vlastní medicínský kruh. Svůj vlastní kruh života. Medicínský kruh bývá rozdělen do čtyř základních částí. Někdy jsou to...

Číst dále

Runový výklad

Chcete se pohroužit do síly Run? Nechat Runy, aby k vám promlouvaly hlasem vašeho podvědomí, hlasem vašich duchovních průvodců, hlasem vašich bohů? Hlasem Duše. Není třeba otázek, otázky jsou jen zamlženým zrcadlem, které nám skrývá prostor " za zrcadlem". Prostor našeho podvědomí, našeho spiritu. Ale rád vám odpovím skrze Runy na vaše otázky, které nám pokládá náš život, které se týkají života samotného. Záměr je o možnosti se skrze tuto formu vzájemně propojit, sdílet, otevřít, důvěřovat. Pokud byste tuto nabídku chtěli sdílet mezi své přátele, můžete. Za to vám již...

Číst dále

Symboly

Symboly Tvorba symbolů, znaků, glyfů bylo od pradávna způsobem kterým se dávala magická moc, která toho, kdo symbol nosil měla chránit, měla mu dát sílu, rozhodnost. Moc, která měla toho, kdo je nosil měla léčit. Spojit s jejich bohy, duchy přírodních sil, duchy předků. Tyto symboly byly součástí talismlanů, ryly se na zbraně, na zbroj. Nosily se na oděvech. I jako tetování. Známe symboly, kterou jsou universální. Universální pro sílu, léčení, pro duchy, pro bohy, ochranu. A použitím těchto universálních symbolů lze tvořit symboly, které jsou zcela osobní. Tak osobní,...

Číst dále

Převod duše

Převod duše Jistě snad není nikoho, komu by nebylo známo, že určitých případech, které jsou spíše časté, než méně časté, se duše zemřelých nedostane na onu tzv. „ druhou stranu“. Tedy, že zde uvízne a nejenže její existence zde má určitý vliv na své okolí, zejména na ty živé, ale taková duše ve své životní pouti nemůže dále pokračovat. Nemůže pokračovat ve svém znovuzrození a poutí novým životem. Takové duše jsou zde vázány z nejrůznějších příčin. Například jsou zde upoutány skutkem, který vedl k jejich předčasné smrti, jsou zde vázány...

Číst dále

Duchovní průvodce

Duchovní průvodce Cesty duchovním světem, světem šamanů, ale i světem, kterým kráčíme v našich běžných životech, jsou cestami, na kterých potkáváme mnohé ty, kteří jsou našimi partnery, přáteli, učiteli, léčiteli, rodinou...průvodci na naší cestě životem. Ve chvíli, kdy se vydáme do svého vnitřního světa, do světa své vlastní duše, setkáváme se sami se sebou v nejrůznějších podobách. Příjemných i v těch méně příjemných. Duchovní průvodce je duch, který stojí při našem boku, který nás doprovází, který nám pomáhá. Který nám dodává síl, když jsme slabí. Který nám radí, když si...

Číst dále

Šamanská cesta

Šamanská cesta Odpradávna ti, kteří věděli, ti, kteří byli vybráni, aby byli nositeli tajemství, uměli nahlížet do jiných světů. Do světů duchů. Do světů, v nichž se setkávali s mnoha duchy. S duchy, kteří byli jejich bohy. S duchy svých předků, duchy zemřelých. S duchy přírody, duchy roslin, zvířat, nerostů. S duchy, kteří představovali to, co můžeme nazvat lidskými silnými stránkami, ale i jejich slabostmi. Tento způsob my nyní známe jako šamanskou cestu, kdy se šaman vydá svou duší do těchto světů. A do těchto světů může vzít i duši...

Číst dále

Runová věštba

Runová věštba Runy jsou tajemství a pomocí run lze odhrnout závoj, který nám brání poznat tajemství. Tajemství, která jsou naší součástí. Tajemství, která nám můžou ukázat naše silné i slabé stránky. Vnést světlo do našich stínů. Runová věštba není jen náhledem do časů budoucích, či minulých. Ale jsou především náhledem do chvíle naší přítomnosti. Náhled, který nám umožní pochopit proč je naše přítomnost takovou, jakou zrovna je. Runová věštba není pouhým proroctvím toho, co se má státi. Je vhledem. Je hlasem. Hlasem toho ducha, duše se kterým se toužíme spojit,...

Číst dále