Runes – Body painting

Runes - Body painting Malování ( tetování ) run na tělo se používalo od samého počátku, kdy Runy byly dány lidem Bohy.Nebyla to jen víra v sílu a moc Run, ale také víra v sílu a moc Bohů.Samozřejmě ti, co Runy malovali věděli více, než ti co si je malovat nechávali.Znali nejen jejich sílu, významy, znali jejich samotnou mystickou moc.Věděli, že každá Runa nesená na těle, není jen formou " talismanu".Je to osvojení si síly, moci. Ale svůj osud slepě nevkládali do rukou svých Bohů.Věděli, že o jejich životě po...

Číst dále

Medicínský kruh

Medicínský kruh V duchu šamanských cest, kdy se vydáváme do světů duchů za setkáním se svými duchovními průvodci, učiteli, silovými zvířaty, se vydáme na cestu medicíny. Tak jak vstoupíme do světa duchů, kde sídlí duchové našich prapředků, duch jejich síly, duchové síly přírody, vstoupíme do tohoto světa za poznáním. Ve slově medicína vidíme něco, co nás léčí, něco co nás napravuje, co nás spravuje, abychom byli zdrávi. Ale medicína je i poznání všech příčin, které nás dovedly až do situací, které můžeme nazvat nemocí, nemocnými situacemi, nemocnými vztahy. Vztahy mezi...

Číst dále

Cesta Dechu, cesta ducha

Dech-záměr-empatie Na šamanských cestách, které s přáteli otevíráme společně vstupujeme do světů, kde se setkáváme s mnohými vizemi, duchy, předky, silovými zvířaty. Ale samotnému vstupu předchází vzájemné propojování, povídání, vhledy skrze runy do našich životních příběhů. Spíše než „ občas“ je pravidlem, že téma, které se otevře je téma společné všem v tu danou chvíli. A tak se velmi často stává, že lidem povídám o jedné velmi silné, a přitom velmi jednoduché technice, skrze kterou se můžou spojit s „ čímkoli“. Se sebou samými především. Tuto techniku lze provozovat jak...

Číst dále

Výklad Run

Výklad Run Výklad Run, čtení run, bylo od pradávna způsobem, kterým si naši prapředkové nechávali věštit budoucnost. Způsobem, který jim měl ukázat neviděné, nepochopené. Výklad run, metání run patří k těm tradicím, které přes mnohé změny poměrů, změny víry, změny způsobů vnímání světa, přežily do dnešní doby. Ti co znali tajemství run, s jejich pomocí nahlíželi do osudů lidí, do osudů kmene, společnosti. Ale také do osudů samotného dění okolo nich. Dostávalo se jim vhledů, vizí nejen toho, po jakých stezkách bude nejlepší se vydat, co jaká stezka jim do...

Číst dále

Výklad Yggdrasilu

Výklad Yggdrasilu Yggdrasil je v severské mytologii tím, co známe jako strom života. V severské mytologii je tento strom zván též jako kosmický strom, strom devíti světů. Tyto světy ovšem nejsou světy, které bychom hledali tam venku okolo nás, ale světy tam uvnitř nás. Tyto světy nám ukazují vnitřní vesmír. Mikrokosmos. Tento vnitřní vesmír popsali jako devět různých světů, které jsou součástí všeho stvořeného. Toho co vnímáme živé i neživé. Světy yggdrasilu mají svá jména, mají své obyvatele. Mají svou povahu. Svého ducha. Tyto světy ve své podstatě jsou tím,...

Číst dále