Runy-nástin seznámení

Runy-nástin seznámení
V předešlém psaní jsem zmínil pojem runy, stejně jako se v jiných mých odkazech o runách píše, zejména ve spojení s výkladem, či ve spojení se šamanismem.
Tím, že se budu snažit vysvětlit něco takového, jako jsou runy, se vydávám na velmi tenký led. Led, který je dán nejen samotným miléniem ztracenosti v čase, led, který je dán znovuoživováním historie znalců starých jazyků. Led, který je dán samotnou mytologií s runami svázanou.
Pojem runy si mnozí z vás již zvykli slyšet v mnoha souvislostech. Některé souvislosti jsou bohužel poskvrněny nejen minulostí, ale i současností na minulost odkazující.
Nicméně s runami se též můžeme setkat v literárních žánrech sci-fi a fantasy. Ostatně já sám jsem se s nimi tak dostal do prvního kontaktu a ihned mne oslovily.
Pokud nejste těmi, kteří se zajímají o historii a mytologii starogermánských národů, a přesto jste se s runami setkali, je možné, že jste se nimi setkali tehdy, když jste vstoupili na stezku duchovních směrů.
Vlastně, než abych se věnoval samotné historii, hodnotným vědeckým výzkumům, rád bych se zaměřil na tu poslední oblast, kterou jsem zmínil. Není to jen proto, že onu oblast zkoumající historii můžeme zkoumat každý dle svého uvážení, ale je tomu také proto, že má práce s runami se zaměřuje na onu spirituálně energetickou oblast.
Co to tedy runy jsou? Runy je doslova ucelený systém něčeho, co by jsme mohli nazvat symboly, mnozí by je nazvali „ jenom „ písmem. Jistě, pro mnohé symbol a písmo je jedno a totéž. Nicméně pointa symbolu nespočívá jen v tom, že slouží k zapisování, ale především v tom, že tento symbol má svůj specifický význam. A nejen význam.
Tím, že bych se teď obrátil do historie, vzniku a vývoje run, bych se mohl uchýlit k přepisu mnoha knih. Z nichž mnohé se shodují, některé se odlišují. Nicméně podoba run, kterou se vám budu snažit představit se vyvíjela a měnila svou podobu i nadále.
Proč tedy bychom se měli držet něčeho, co neustále prochází svým vývojem, co samo se vyvíjelo ještě před nimi samotnými a za mnoho let to vše může být zcela jinak? Popravdě není důvod, proč bychom se toho měli držet, není důvod proč bychom tomu skutečně věřit. Tedy, pokud ten důvod není ten, že k vám runy začnou „ hovořit“.
Jak runy hovoří? Stejně jako všechno, co je okolo nás. Je jen na nás samotných, jak jim budeme naslouchat. Pro někoho jsou runy jasnými symboly, které mají svůj pevný řád a smysl. Pro jiné jsou runy symboly, skrze které k nám hovoří „duchové“. A pro některé jsou runy nejen tím předchozím, ale jsou něčím víc. Jsou tím, co známe jako posvátnou geometrii. Geometrii, jenž prostupuje vším, vždy a všude. Geometrií, která nejen utváří to co bychom mohli znát jako aether, ale samotným aetherem je utvářena.
A my díky starogermánské mytologii víme, komu máme být vděčni za to, že můžeme runy poznávat, za to, že runami můžeme tvořit, za to, že se runami můžeme utvářet.
Systém run, se kterým pracuji je ve své podobě asi nejrozšířenějším mezi těmi, kteří s nimi pracují.
Jmenuje se starší futhark, má 24 samostatných run, které se dělí do tří skupin – rodin po osmi. V dalších psaních vám přiblížím význam nejen jednotlivých run, ale i význam jednotlivých skupin a především samotný smysl posloupnosti run na sobě jdoucím pořadí.