Starší Futhark a Runová posloupnost

Starší Futhark

Je načase si tedy představit zde již několikrát zmíněný systém, který je prezentován něčím, co je mnohým známo jako RUNY. O samotné historii, původu a vývoji je toho napsáno již příliš mnoho. Nicméně, pokud vás bude zajímat tenhle směr, jistě se rádi vydáte vlastní cestou po stopách jejich samotné historie. Ovšem po proniknutí všemi různými směry, kterými jsem se zabýval, jsem nakonec přišel k onomu závěru výchozího bodu posvátné geometrie květu života, jen je zcela universálním ucelením.
Podle předchozího psaní o Yggdrasilu lze nalézt mnoho společných znaků mezi jinými mystickými směry. Jistě jsem zmínil hermetismus, kabalu, které jsou postaveny na stejném mystériu posvátné geometrie. Ale to není vše samozřejmě, nejen samotný strom života – strom světa vykazují velmi silné podobnosti. Ovšem samotná kontinuita nám může říkat, že tyto dva směry nemají spolu nic společného – aspoň historicky a vědecky. Nicméně nelze popřít onu samotnou podobnost, která se odráží hlavně i v tom, co je známo jako tarotové karty.
Stejně jako runy i tarotové karty nám ve své posloupnosti vypráví příběh o vzniku a vývoji. Nejen člověka, ale vesmíru, vědomí jako takového. A i tyto dva příběhy jsou si velmi podobné.

Runová posloupnost

Jistě taky ani není náhodou samotné pořadí run, každá runa navazuje na předchozí.
Fehu:

je první, je to oheň stvoření. Je to zážeh, který dal podnět ke stvoření všeho. Velký třesk, díky němuž vznikl náš vesmír, je jen odrazem tohoto zážehu. Můžeme to nazývat pra-třesk. Je to runa zrození. Každého nového života, každého nového dne, každého dalšího vesmíru..

Uruz:

následuje uruz se svou silou, odolností. Aby život zakořenila a ochránila před všemožnými bouřemi.

Thuriaz:

tato runa nám umožňuje stát se námi samotnými, uvědomit si svou vlastní sílu, svou vlastní identitu.

Ansuz:

runa, která k nám začala promlouvat, a začala nás učit. Je to runa moudrosti, vědění.

Raidho:

aby jsme se neztratili v tom, co nazýváme život. Protože se teprve učíme životu a před námi se otevřelo mnoho cest, některých bludných, některých slepých. Runa raidho je nám naší vlastní cestou, po které kráčíme. Díky ní jsou všechny cesty, po kterých kráčíme, ty správné.

Kenaz.

Aby, jsme na cestě nezbloudili, neuvízli ve tmě, mohli vidět, vnímat a učit se. To je kenaz, světlo na naší cestě.

Gebo:

a pak jsme dostali dar. Dar dávání, kdy každý dar je odplacen protidarem, kdy sami dostaneme to, co jiným budeme dávat.

Wunjo:

je to runa radosti, štěstí, uvědomění si toho velkého daru života, učení se, který nám byl dán.

Hagalaz:

a přišla bouře, síla zmaru, ničení, je to runa chaosu, velkých změn, ale i skryté naděje. Naděje, která nám říká, že všechno zlé je k něčemu dobré a po každé bouři jednou vyjde slunce. Tato runa nás učí nejen umění čelit změnám, ale i trpělivosti. Tato runa otevírá novou bránu do našeho učení, v dalších etapách poznávání i stinných stránek. Do této části jsme byli vybaveni sílou, odolností, učením, světlem, abych mohli tyto následují překážky nejen překonávat, ale i naučili se těch darů využívat.

Nautiz:

chaos se prohlubuje záhy poté, co bouře (chaos) napáchal škody, a život uvrhnul do stavu bídy a nouze. Nejen té hmotné, ale i duchovní.

Isa:

led, po těžké době se nacházíme ve stavu apatie, ustrnutí…ale je to také doba nutného odpočinku na další naše kroky, je to období kdy musíme nabrat nové síly do nových událostí.

Jehra:

rok, zúročení práce kterou jsme doposud vykonali, účtování co všechno jsme získali, co všechno jsme ztratili. Už jsme se ze stavu apatie, dostali do stavu bilancování.

Eihwaz:

a je tu zima, období, které musíme překonat, je to bolestivé období, ale je do chvíle kdy si uvědomíme, že po něm zase přijde teplo, jaro, slunce, nový život. Tohle je runa smrti, přerodu.

Perthro:

a přišel nový zrod, tak jako sudičky nám určují, co nám dají co vínku, my sami si bereme osud do vlastních rukou. Znova jsme se narodili a máme nové možnosti, tentokrát obohacené o zkušenosti z předchozího období. Tak jako hráč bere kostky při hře o majetek do svých rukou, my v nich máme svůj život.

Algiz:

tato runa nám dává víru, naději, vnitřní sílu, jít kupředu. Jak nám dává stejně silné kořeny, jako matce zemi aby nás nic nezlomilo, tak nám dává křídla, abychom mohli vzlétnout, kam jen budeme chtít. Tato runa symbolizuje naše ochránce, průvodce, anděle, kteří při nás neustále stojí a střeží nás.

Sowilo.

a vyšlo slunce, po útrapách, bolestech a strádání. Po nekonečných chvílích, jsme zase povstali z hlubin temnoty a stali se vítězi pro sebe samé.

Tiwaz:

je tu muž. Velmi silná runa, není jenom symbolem Odinova oštěpu, síly, moudrosti, ale je to runa spravedlnosti, naší karmy, kterou si neseme z našich dalších životů.

Berkana:

je tu žena, krásná žena, spanilá. Ženský symbol, který je naší součástí nás samotných máme pochopit, učit se, učit se milovat.

Ehwaz:

spojení, není to jen spojení, spojenectví mezi lidmi, mezi lidmi a zvířaty, národy, spojenectví za účely, ale je to spojení sám ze sebou.

Mannaz:

je to člověk, který dosáhl spojení se svou základní podstatou muže a ženy, abychom se stali úplnými, uměli chápat a přijímat, milovat druhé, protože i oni jsou stejní jako my sami. A hlavně naučit se milovat sám sebe.

Laguz:

zrození, zrození nového života, velký dar, zrození z ženského lůna, z lůna matky země, zrození, plození dětí, nalezení svého vnitřního dítěte.

Ingwaz:

mocná mužská runa plodnosti, a ochrany, které naše děti, i to naše vnitřní dítě potřebuje.

Daggaz:

a je tu nový den pro všechny ty, kteří ho očekávají, pro všechny ty kteří se zrodili, nový den, nové naděje, nový život. Osvícení.

Othila:

a je tu othila, dosažení svého vlastního božství, to, oč jsme usilovali, nám bylo dáno, to co jsme vykonávali, dosáhlo svého vrcholu. Velké dědictví těch, kteří žili proto, aby nám mohli dát jednou své veškeré poznání, abychom my ho mohli dát dál těm, kteří jdou nadále po své cestě.