Základní práce s runami

Tvorba Run
Nejlepším a nejsnažším způsobem jak práci s runami začít, je jednak se s nimi učit psát a svoje runové kameny, karty, dřevěné destičky,můžeme tomu říkat jakkoliv, nebo prostě jen runy, vytvořit.
Dost často se setkávám s dotazem jak takové runy vlastně vytvořit a z čeho. Na to odpovídám, že velice snadno. Každý z nás má jistě nejaký svůj oblíbený materiál, nejvhodnějším je samozřejmě co nejbližší přírodním materiálům, a ten si může jako podklad runy vzít….například, kameny nejrůznějších druhů, dřevo nejrůznějších druhů, může být i kůže, kosti, cokoliv co je nám příjemné a máme o rádi.
Ovšem měli by jsme brát určitý zřetel, že každý materiál má určitou energii a tak je nejvhodnější volit materiál, který disponuje co nejvíce universální energií. Například dřevo se v mnohém liší samotnou odrůdou a stářím,ale samotné dřevěné runy, jsou výborným materiálem ke zpracování a navíc, velmi snadným.
Kameny jsou v tomhle mnohem více složitejší, protože kromě toho že si asi nezvolíme nějaký křemenáč či kámen neurčitého věku a pohlaví (u věku můžem hádat a pohlaví domýšlet),ale nejčastěji si volíme polodrahokamy, a pak samozřejmě můžem volit nejrůznější druhy kovů, například ocel, měd, cín, olovo, stříbro…
Když už si tedy materiál vyberem, nastává otázka čím runy do materiálu vytvořit. Je samozřejmé, že ne každý způsob je pro každý materiál vhodný, můžem je namalovat, čímkoli, barvou, tuží (tady u barev stejně jako barevných kovů musíme obzvlášt hledět na to, že hlavně barvy mají každá svou energii, a jeli runa psána nějakou barvou, její universální význam získává naopak velmi specifický význam, ale k tomu později), můžem je vypalovat..v dřevu je to obzvlášt krásné,do kovu vyrýt stejně jako do kamene..atd..
Nakonec zjistíme, že tvorba run není sice náročná, ale jistou dávku trpělivosti a pevnou ruku to vyžaduje. Nicméně i tehdy jestli se k tomu kroku odhodláte, samotná práce je velkým přínosem k navázání spojení s vytvářenými runami.
Tímto se dostávám k nejrůznějším rituálům, zapalování svíček, úplňku, poledního slunce. Nejsou žádná psaná pravidla, kdy,jak v jakých podmínkách by runy měly být tvořeny, snad jen.. přátelstvím,respektem a úctou k nim samotným, v duchu ke každé runě.
Tvorba run je o svobodě, vnitřní harmonii, přátelství, úctě a respektu, runy nám nic nepřikazují, nezakazují, vše je dovoleno. Samozřejmě, vše v „zákonech“ universa

Runy a barvy
Dlouho jsem se potýkal s myšlenkou toho, že v mnoha knihách se píše úryvek, že k jedné ze znalosti run patří znalost, jakými barvami runy psát.
Nějak jsem si s tím nevěděl rady a tak jsem celou myšlenkou odložil, až nedávno mi přišla informace „JAK“, základní pozice u run značí pouze dvě z nich..vzpřímená a obrácená přičemž se jejich význam výrazně liší,a jsou dále ovlivněny dalšími runami v jiných pozicích. To neplatí jen u samotného runového výkladu, ale i při samotném psaní, a tvoření talismanů, kouzel, meditací.
Díky květu života je patrné, že pozice run skýtá více než jenom dvě možnosti, ale hned dokonce šest pozic. Nejvíce výraznými jsou ony dvě zmíněné, zatímco ty další, jsou „jen“ konkrétní situací, velmi výrazně nám ukazuje přímou událost v konkrétním případě, s dalšími konkrétními runami.
Zdá se tak že se celý výklad jen o to více komplikuje. Ale zvládneme li „základní“ výklady, můžeme být schopní už jen upřesnit daný význam, dané pozice.
Otázkou samotnou je jak své runy přizpůsobit aby byla pozice čitelnější. Vlastně není třeba je jakkoli přizpůsobit, tímto se vše jen usnadňuje. Když runu máme na rozhraní, prostě ji tak necháme a necháme se vést intuicí, jako ostatně u každého výkladu.
K tomuto náhledu nám nakonec ještě o to více dopomáhají samotné barvy.Nejde o nic jiného, než spojení základních „čakrových“ barev, z nichž už dokážeme číst energii té či oné. Vlastně velmi konkrétně, a ve spojení s jakoukoli runou, význam téhle runy posouváme v energiích od „hmotné“ až po „duchovní“, záměrně jsem je dal do uvozovek, protože tyhle dvě úrovně se samozřejmě prolínají. Ale dám li jeden příklad pro všechny..runa Fehu psána v červenou barvou nám dává základní fyzickou energii, zaměříme li se na náš vlastní majetek jedná se veskrze o majetek hmotný, velmi silný příliv, energie do naší „hmoty“. Avšak budem li Fehu psát barvou fialovou, čeká nás duchovní třesk, pomalu doslova a do písmene. Ovšem měli by jsme s touhle runou zacházet s rozumem,moudrostí a skromností, protože její energie jsou velmi silné.
Runy se samozřejmě nemusí psát striktně jen v barvách základní barevné škály čaker. Můžem je psát jakoukoliv jinou barvou, tehdy se energie Run bude měnit podle převažující základní barvy, s „příchutí“ té doplňující. Velmi specifickou barvou je samozřejmě zlatá, stříbrná a neutrální černá.
Význam runových posloupností k výrobě talismanů
1 runa: reprezentuje význam slova, které je jménem runy, nebo moc, se jménem runy spojenou.
2 runy: Implikuje služebné postavení, postavení, či podřízenost. Dvě runy jsou tak zejména svázání její moci až ve smyslu jejich spoutání, zneužití.
3 runy: je aktivovací posloupností. Tři runy jsou nutné k aktivaci změny podoby, nebo mění význam následujících sil, textu. Zároveň je to počet run vyžadovaný pro výzvu či vzývání o nižší intenzitě.
4 runy: označuje otrávenost, únavu či nepohodu. Zde runy získavají své negativní síly, které vyzařují.
5 run: přináší uspokojení či úspěch, je vhodná k léčebným učelům.
6 run: je nepříjemnost, něco nechtěného.
7 run: je spojeno se sexuálními záležitostmi.
8 run: je spouštěcí posloupností, podobně jako trojka. Označuje úplnost, sílu, je to číslo pro intenzivní výzvu.
9 run: je nástrojem pro ještě vyšší stupen dokonalosti, osmička je celek, devítka jej podtrhuje a potvrzuje.

Talismany
Samotný význam run, při výrobě talismanů, je velmi ovlivněn hlavně barvou, kterou runy píšem.
Fehu: k dosažení cíle, k úspěšným začátkům, pro peníze, obchod, pracovní ppostup a lepší společneské uplatnění.
Uruz: zvýšení celkově fyzické a zejména sexuální odlnosti a vitality. Zvyšování energie, sebedůvěry.
Thurisaz: velmi silná ochranná runa na všech úrovních, též fyzická zdatnost, moudrost, studium a meditace.
Ansuz: pomoc při věštění, meditacích, duchovní spojení.
Raidho: ochrana cestovatelů na cestách prašných, mořských i duchovních, zbavení se strachu z budoucnosti.
Kenaz: mocný průvodce v každé tmě, která nás obklopí, je to nová naděje, světlo ve tmě,
Gebo: k nalezení, nebo posílení vztahu, přináší štěstí a plodnost.
Wunjo: vnitřní vyrovnanost, harmonie, silnější motivace.

Hagalaz: odstranění škodlivých vlivů, „starých“ nánosů, vyčištění
Nautiz: k naplnění potřeb tam, kde je nouze, nalezení východiska, kde se ztrácíme, pootočení kola osudu novým směrem.
Isa: klid, rozmýšlení, pozastavení a plánování
Jehra: přináší novou změnu, plodnost, růst
Eiwaz: zjednodušení životních kotrmelců, pochopení příčin a následků, pochopení koloběhu života.
Perthro: pomáhá při věštění, ale i při hazardní hře. zvyšuje plodnost, ulehčuje porod a psychickou odolnost.
Algiz: andělská ochranná runa na všech úrovních
Sowilo: k dosáhnutí konečného, definitivního úspěchu v tom co děláme, stálá energie, životní optimismus, nadšení

Tiwaz: ochrana v materiální oblasti, ale i v soudní oblasti, runa síly a spravedlnosti
Berkana: léčitelská runa, a runa plodnosti, je přiřazována ženám
Ehwaz: pro sílu k úspěchu na cestách, směřování vpřed
Mannaz: při jednání se společnostmi, s lidmi, skupinami, vztahy obecně
Laguz: ke zvýšení duševních schopností, psychické zklidnění, posílení vyrovnanosti.
Ingwaz: plodnost, úroda, zdraví
Daggaz: vnáší světlo a pozitivní řešení do jakéhokoli jednání
Othila: z získání majetku jak materiálího tak duchovního, dokončení projektu, posílení rodinných vazeb.