Starší Futhark – popis run

FUTHARK

Fehu

Prvotním významem této runy, je dobytek, ovšem jen v přeneseném smyslu toho, co dobytek značí. Dobytek značí především sílu a majetek. Sílu samotné země, ohnivý živel, vládce. Je to runa první, též zvána „nejvyšší“, což má s vládcem, protože síla a majetek znamenají moc a vládu. Symbolizuje taktéž plodnost, nejen ve smyslu sexuální, ale také plodnosti materiálního bohatství a také duchovního. Tato runa značí též počátek.
V energetické rovině tuhle runu lze velmi účinně využít k získávání ztracené či jinak chybějící životní síly, energie. Je ovšem nutné si dát pozor, samotná runa je opravdu velmi silná, a její nošení by se nemělo příliš přehánět. Vždy jen pár hodin denně, a hlavně ne v noci, nebo byť už jen navečer. Kromě nabití, které sebou nese účinky, jako káva před spaním, tak by se mohlo stát že se dostaví tzv.energetická kocovina, což člověka jak jinak ještě více vysílí.
Je-li runa psána barevně její účinky jsou přesněji definovány, zejména dáme li runě i přímou myšlenku, vlastním přání jak má působit.
Řídíme se základními barvami, kterými se vyznačují jednotlivé čakry. Je nutné si i nadále uvědomit, že i runa psaná určitou barvou ještě neznamená přesné určení její funkce.
Věštecký význam:
Znakem nahoru :
Máme-li runu v tomhle postavení, ukazuje nám, že naše plány, cíle se začínají uskutečňovat. Je to tvorba počátku našich představ, kterým svou myšlenkou dáváme sílu k jejímu uskutečnění. Tato runa nám taktéž pro nic za nic neukazuje živelnou sílu cílevědomosti, akceschopnosti, jít si za svým bez zaváhání. Tato cesta, kterou jsme si vytyčili, vede k bohatství nejen hmotnému, ale i duchovnímu. Též nám ukazuje docílení našeho postavení ve společnosti, v rodině. To vše je vykoupeno tvrdou prací, odhodláním. Též je to runa plodnosti. Opět nejen sexuální, vitální, ale i duchovní.

Znakem dolů :
Jak nám pozice hlavou nahoru ukazuje náš osobní vzestup, tahle je přesným opakem. Ukazuje nám náš osobní pád, hmotné, majetkové ztráty, duchovní stagnaci, citové nevyváženosti. Sami sobě klademe tolik překážek svým nezdravým myšlením, chováním, ať již z nenasytnosti, sobeckosti, či hlouposti. Příliš jsme se nechali unášet svou vlastní mocí, svým vlastním egem, kterému jsem přestali naslouchat, a Ego se stalo naším pánem. Obrácená fehu nás varuje před námi samotnými, ale také před jakoukoli finanční spekulací, zbrklými nápady, nepromyšlenými nápady celkově.

 

Uruz

Základním významem této runy je síla, ale v tomto případě (než u runy Fehu), spíše ve smyslu síla odhodlání. Uruz je formující prasíla vesmíru. Energie, která je manifestací toho, co Uruz symbolizuje, je nezničitelná, hrubá a neuvěřitelně intenzivní. V člověku i zvířeti působí jako tvrdohlavě vytrvalá schopnost adaptovat se a přežít.
Energeticky lze tuhle runu používat k získání jakékoliv odolnosti, i tady platí jak tělesné, tak duchovní, velmi silně a účinně působí nejen na fyzickou výdrž, ale i vnitřní orgány, stejně jako psychickou odolnost. Též nám zajištuje odvahu a opět plodnost. Uruz mám velmi blízce spjatou s runou Fehu. Rozdílnost mám spíše ve smyslu síly, kde Fehu mi spíše dává energii tvořivou bouřlivou, expandující, Uruz je spíše stálejšího a stabilnějšího charakteru.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Tady nám uruz ukazuje, že naše fyzické zdraví je v současné chvíli ve velice dobré kondici. Naše tělo se spojilo se základní tvořivou prasílou a dostává se mu výrazné zlepšení vitality, fyzické síly, vytrvalosti a celkového zdraví. To však platí i pro naši duchovní stránku. Naše myšlení se stává mnohem více svobodnějším, volnějším, odvážnějším. Naše emocionální vnímání je též velmi silné a odolné na vnější vlivy plné stresu, strachu a dalších nepříznivých okolností.
Znakem dolů:
Osoba zde si musí uvědomit a připustit, kde a jak špatně zachází se svou vlastní energií. Energií vkládanou nejen do práce fyzické, ale i opět do duševní. Veškerá energie jdoucí špatným směrem povede ke ztrátě síly, odolnosti. Povede k emocionální nevyváženosti, nerozhodnosti, posedlosti, podrážděnosti, tvrdohlavosti až k surovosti. Runa doporučuje více opatrnosti, obezřetnosti, prozíravosti a trpělivosti.

 

Thurisaz

Tato runa má sama o sobě několik významů, které navazují jeden na druhý, charakterizují jednoho, ne-li vůbec nejoblíbenějšího starogermánského boha Thora ( též Donar).
Jeho největší a nejsilnější zbraní je známé Thorovo kladivo alias Mjöllnir.
Základní charakteristikou Thora je hromovládce, dává obrovskou sílu tomu a současně ochranu (Thor – trn, osten). Proto je tolik jeho velká oblíbenost zejména u válečníků, ale i pro ostatní obyvatelstvo – sedláky. A to díky tomu, že Thor je symbolem plodnosti, úrody, a je tím, kdo má nejblíže k lidem. Nikdy je nezradil a vždy byl tím, kdo stál na jejich straně. Sám byl považován též za boha slunce, byl pro lidi samotným sluncem. Byl symbolem světla, síly, úrody, ochrany, vítězství.
Tohle všechno v sobě skrývá runa Thurisaz, která je symbolem samotného Thora.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Velmi silná ochranná runa. Opravdová energie, která je-li využita pozitivně, tak nás chrání jako trnový kruh. Tato runa nás chrání zejména na naší duchovní úrovni a dodává nám pocit bezpečí. Tato runa musí být využita nezištně, nestavět si vzdušné zámky, a být reální. Což ovšem neznamená mít sny, sny, které si plníme. Ne ty, ve kterých jen žijeme v našich představách. Ať jsme se již pustili do čehokoliv, kde byl obtížný začátek, či celkově se věci a životní události odebíraly nepříznivým směrem, tak nám runa ukazuje zlepšení se situace.

Znakem dolů:
Původní ochrana, která nám dodává pocit bezpečí a odvahy, je najednou našimi vlastními zábranami, bloky, ztráty odvahy. Nával strachů, depresí. Tam, kde nás runa normálně chrání, zde nás ochromuje. Zde je nám ukazována síla, která brání vší naší síle, vitalitě odvaze, bezpečí. Místo abychom byli chráněni, jsme odrazování, odstrkováni, my sami místo abychom nesli štít s runou thurisaz, tak na něj v tomhle případě narážíme. Tady nás konfrontuje runa s naší vlastní zlostí, chtíčem, s našimi nečestnými úmysly. Hrozí možnost nátlaku, zrady, nenávisti a nepřátelství. Protože naše vnitřní negace mají cestu volnou a tím jsme my sami uvolnili cestu negací k nám. Pozitiva jsou naopak silně blokovány.

 

Ansuz

Ansuz je moudrost, učení, poznávání. Je to runa komunikace, mluveného slova. Tato runa je velmi silným spojencem řečníků, učitelů a jiným přednášejícím. I žákům u zkoušek.
Ansuz otevírá kanály pro přijímání a předávání informací, s touto runou můžeme nejen získávat vědomosti, ale i informace z vyšších sfér, například tzv. Akáši. Je to runa, cesta k získávání moudrosti, jasnovidectví, věštění, nazírání, pomáhá nám hledat inspiraci. Jak runa Thurisaz je o uvědomění si sebe sama, runa ansuz je o učení se o sobě samém. Runa Ansuz v barvách, nám ukazuje, jak v které oblasti lze získat informace, nejen o té či oné energii, čakře. Ale i o tom, v jakém stavu se sami nalézáme, můžeme na sebe nazírat, poznávat, pozorovat a učit se z mnoha úhlů. Samozřejmě i pomocí téhle runy můžeme nazírat na jiné osoby, či jim pomáhat.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Ansuz je učení, moudrost, moudrá rada, které se nám dostává. Též značí dobrý, smysluplný mluvený projev. Je to tvůrčí síla, která nás inspiruje, velké množství nových vizí, pomáhá při zkouškách, testech i těch velkých životních, které nás potkávají na naší cestě. Učíme nejen hledat odpovědi na naše otázky, ale i ty otázky si pokládat.

Znakem dolů:
zaslepenost vůči dobrým radám, kladení špatných otázek, tvoření si špatného úsudku. Snadná manipulovatelnost, názory jsou dávány, aniž bychom nad nimi přemýšleli, slepě přijímáme. Tím se jiným vydáváme na milost a nemilost, vydávání se své naivitě všanc. Neumíme přijímat pravdu, která je pravdou, jen pravdou jiných. Chybí vlastní inspirace, múza. Nedostatek informací, zaseknutí se v prázdnotě, obklopení cizí vůlí. Vlastní vůle je potlačena.

 

Raidho

Runa raidho symbolizuje především cestu, cestování, ale i samotný koloběh věcí. Tato runa náleží samotnému slunci, které putuje po obloze. Má svou cestu, svůj koloběh každodenního znovuzrození a umírání. Tím je runa i pro nás samotným ukazatelem naší samotné cesty, že každá cesta, na kterou vkročíme má smysl. Na každé cestě je poznání, učení, pochopení. A na konci každé takové cesty najdeme další novou.
Tato runa se používala nejen pro samotnou ochranu při cestách, ale také abychom z té současné cesty nesešli a nezabloudili.
Raidho v barvách nám ukazuje cestu, samotná runa cestu otevírá a určuje, na cestu si samozřejmě můžeme vybrat své pomocníky, ať již v lidech, nebo požádat o pomoc další runy. Pokud máme zdravotní problémy, raidho nám ukazuje i cestu k léčbě problému.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Runa našich životních cest, ale i cest za poznáním, za prací, za zábavou. Každá z nich je naší životní cestou, na které se něčemu učíme. Je to runa neustálého pohybu, neustálého koloběhu. Každá cesta může mít začátek i konec. Začátek je cesta za jedním poznáním a konec docílení poznání, pak přichází další a další. Nemusíme vidět na konec cesty, stačí udělat první krok, abychom na cestu vyšli. Na cestu se nemáme vydávat se zavřenýma očima. Každá cesta chce své plánování, statečnost, odhodlání, abychom měli síly kráčet až na její konec. Na cestě potkáváme mnohé. Můžeme poznat přátele, nepřátele, může se nám dostat moudrých rad, cenných zkušeností. Mnohé z nich nám ukážou, jak změnit sebe, náš dosavadní životní styl, náš náhled na svět.

Znakem dolů:
Na cestu, po které kráčíme, jsme nevkročili bezdůvodně. Je těžká, namáhavá a trpíme na ní. Cítíme se bezmocně, v krizi, v prázdnotě, smutku, žalu.. nespravedlnosti, musíme po ní kráčet až do jejího konce. Abychom se naučili i této stránce života. Můžeme se pak na své zkušenosti spolehnout, najít v utrpení sílu a odvahu nejen pro sebe, ale i pro ty, kteří tou stezkou taky zrovna kráčí.

 

Kenaz

Kenaz je světlo světel, které nás může nejen vést na našich cestách, může nám nejen vnášet světlo do našich problémů, do našich rozhodnutí. Ale i vnášet světlo do naší duše. Pomáhá nám nejen problém vidět, ale vidět ho i v jasnějším světle, ne zastřené tmou, obavami. Kenaz je tím světlem, které zahání tmu, noc, nevědomost, nevidomost. Pro nic za nic je jejím symbolem pochodeň.
Hledáme-li sami sebe, opět je nám k pomoci další runa. Runa, která nám ukáže jací jsme, kým jsme, a co tu děláme, sundává plášť zahalenosti z těchto odpovědí.
Kenaz je naším věčným plamenem, který plápolá v každém z nás.
Přivoláme-li si kénaz, necháme-li se prostoupit její silou, světlem, temnota co nás tíží, odstoupí jako nenávist, které dáváme lásku a soucit.
Kenaz je naší runou tvoření a zejména stvoření, nového života. Runa kenaz je představitelkou ženské energie. Ženské sexuální energie.
Kenaz v barvách nám ukazuje postupné prosvícení a zejména osvícení našich čaker, našich cílů, emocí, tužeb, podvědomí, problémů…
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
do našeho života vnáší světlo světel, světlo slunce, světlo hvězd. Bylo-li nám něco zahaleno tajemstvím, lží, manipulací, tak tyhle závoje mizí a my vidíme věci takové jakými jsou. Toto odhalení nás povede k činu moudrému, ničím nezaslepenému. Je to runa nových úžasných objevů o světě, o nás, o vesmíru, o duši, o bohu, o životě. Dává inspiraci, jasný náhled, nápady, vitalitu. Je to naše sluneční životodárné světlo.

Znakem dolů:
tam kde světlo osvítí, může i oslepit. Místo toho, abychom prozřeli, sami se ocitáme ve tmě, ve které se chováme pošetile nad naším domnělým osvícením. Nesneseme nesouhlas, a to vede k rozvratu názorů, rozvratu našich vlastních emocí. Začínáme pochybovat sami o sobě nad tím co pravda je a co pravda není. Jsme zaslepeni, a skrze přílišné světlo nevidíme žádné nové nápady, nejsme schopni nic tvořit. Ocitáme se najednou v zoufalství a beznaději. Stačí přeci ale jen zavřít oči a vnímat naše vlastní světlo, které bylo zahlceno světlem pošetilosti, ega, domýšlivosti.

 

Gebo

Gebo je symbol, který nás spojuje. Spojení ženy a muže zde není chápán jen ve smyslu sexuality, ale také ve smyslu spojení a přijmutí naší ženské a mužské polarity. Tím, že vznikne spojení, obě složky se začnou vzájemně chápat, doplňovat a vzájemně se obohacovat. Gebo je dar, ale také závazek. To, co je kdykoliv komukoliv darováno, mělo by být i ve stejné míře darováno zpět. Jelikož Gebo zejména řeší i samotné vztahy, je karmickou runou pro vztahy. Lidé by si měli uvědomit co od koho přijímají a co komu dávají. Gebo nás učí rovnováze.
Samotná runa psána v barvách nám pomáhá spíše než ve smyslu „dar“, tak ve smyslu rovnováha, harmonie mezi energiemi, které přijímáme a vysíláme a mezi naší ženskou a mužskou polaritou.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
ve své pozici je velmi pozitivní runou, která nám ukazuje jakýkoliv zdar v naší práci, předsevzetí, v postojích. Je to runa, která nám ukazuje, že to, co jsme poctivě vložili do naší práce, tak se nám vrací. Ve vztazích je to jak jinak o vzájemné důvěře, pochopení jeden druhého, vzájemné souznění a harmonie.

Znakem dolů:
je zde zřetelný vliv nerovnováhy, disharmonie našich emocí, energií, myšlení. Nerovnováha není jen součástí nás samotných, vnitřního rozpoložení, ale odráží se i do vnějšího okolí. Jasně cítíme, že nic není v pořádku, nic se neděje tak jak má. Sami balancujeme nad našimi rozhodnutími. Je možné jednání zbrklé, sobecké, nenávistné, nespokojené. Hmotná i duchovní hamižnost, hrabivost, ctižádost. Tam kde runa normálně působí pozitivně, zde je tou destruktivní silou, tam kde má spojovat, tak rozděluje.

 

Wunjo

Ve frey Aettu je tohle poslední runa, která nám ukazuje konec první části našeho vývoje. Tady přicházíme k uvědomění si darů, které jsme dostali. Tím největším darem je samozřejmě život. Wunjo je radost, štěstí z přijmutí života. Života, o který jsme tolik usilovali, aby se nám této cti dostalo. Je mnoho těch, kteří si neváží života, protože nechápou jeho skutečnou cenu, a jsou i tací kteří, za ten dar nejsou vděčni. O životě a jeho účelu by se dalo psát velmi dlouze, o tom, proč se někde žije líp, jinde hůř, ale vždy a všude život je posvátným.
Runa Wunjo psána v barvách nám umožnuje přijmutí všech našich aspektů i životních cest takovými jakými jsou, s radostí, se štěstím. Umožnuje nám se na věci dívat ne jako na trest, ale jako na dar, i když je to často velmi obtížné. Budeme-li se na věci takto dívat a umožňovat tento náhled jiným, budeme tím radost a štěstí vnášet do srdcím dalším duším.
Tady nebudu blíže rozepisovat jednotlivé charakteristiky runy Wunjo psané v barvách, protože přijmutí tohoto daru je v nás samotných, v celku, jednotě, hmoty i duchovna. Našeho fyzického i duchovního zdraví. Přijímání všech těch emocí, která nám byly dány, jejich pochopení, abychom i my dokázali chápat emoce druhých a uměli jim pomoci. Uměli pomoci tam kde je strach, dodat odvahu, kde je nenávist, dodat lásku. Umět jiným lidem naslouchat, a naučit se jim sdělit že žijí s velkým darem života. Wunjo je o radosti z učení se žít, cítit, naslouchat, nazírat, promlouvat. Ukazuje nám že všechno živé je spojené, všichni jsou tu pro druhé, pro vzájemnou spolupráci a prospěch.
Cesta této skupiny Aettu nás vede skrze poznávání sebe k vlastnímu sebeurčení. Nejen jako člověka, ale živé bytosti, duše, ducha. Je to cesta k osvícení pochopení smyslu života.

Věštecký význam:
Znakem nahoru:
je to naprosté dosažení úspěchu, cílů, po kterých nesobecky a nezištně toužíme. Jde o naprostou výhru bez boje, protože jen bez boje je možné dosáhnout osobního vítězství. Bojujeme-li sami ze sebou, vždy něco v nás prohraje. Je to naučení se přijímat sami sebe jací jsme, naučení se přijímání života takového jakým je. Skrze tohle naučení dáváme dále tohle poselství dalším. Ukazuje nám spojenectví, prosperitu. Celkově vzaté očekávání radostných událostí, zpráv. Nové vztahy.

Znakem dolů:
jeli Wunjo obrácená, jsou její předzvěsti a účinky zcela obrácené její pozitivní energii. Neštěstí, smutek, poraženecká nálada, neúspěchy. Pocit odcizení nejen ze společnosti, ale i sám od sebe. Odvracení se od krás života, nenávist k životu, život se stává utrpením. Hledáme-i nějakou spolupráci, tak jakákoliv nabídka, či možnost se nám zdá zcela neuskutečnitelná. Partnerům ať již obchodním, či životním nerozumíme, nevěříme, vázne komunikace, společné cíle se rozcházejí. Runa nás zde vyzývá k odkladům projektů a zvážení událostí. Je čas na pauzu.

 

Hagalaz

Hagalaz je první runou aettiru, který se snaží narušit nastolený pořádek. Runa hagalaz je runa bouří, změn. Tyto změny jsou nejen neustálé, ale nutné, aby byl zachován pohyb. Hagalaz symbolizuje krupobití. Nejen krupobití skutečné, ale takové, které vzniká kde je potřeba změn, agresivnějšího zničení stávajícího pořádku věcí. Na takových místech pak máme prostor stavět nové projekty, nápady, další cesty. Runa hagalaz není negativní, je třeba ji brát takovou jaká je. Musíme si uvědomit, že i krupobití jednou přejde, nic netrvá věčně.
Hagalaz nám přináší změnu do našich životů, do našeho těla, do našeho myšlení. Asi nebude mnoho těch, kteří tuhle runu budou příliš používat při svých rituálech. Raději zvolí runy s mírnějším průběhem, ale někdy je třeba skutečně velké síly, aby došlo k patřičným změnám.

Věštecký význam:
Znakem nahoru:
jak bylo řečeno runa hagalaz není přímo runou negativní. Proces změn, kterými se bude procházet sice není příliš jemný, ale je nutný. Musíme si uvědomit že všechno „zlé“ je k něčemu dobré a žádná bouře netrvá věčně. Dělá se nám prostor pro nový obzor, projekty, je to nová doba nového růstu. To co nás tížilo odejde a cyklus bude ve fázi zrodu a zdaru.

Znakem dolů:
pokud máme runu v téhle pozici, tak musíme opravdu začít něco dělat sami ze sebou. Runa nás už opravdu důrazně varuje, že nezačneme-li jednat, tak to čeho by nás původně očistila, tak se do toho ještě více zabředneme. O to více si pak zaděláváme na další hromadu problému a dění, jak vnější tak vnitřní nás pak stahuje dolů jak tekuté písky. Stavíme se zády k novým možnostem. To čím si procházíme během procesu čištění se stává stálým stavem, stagnování, ztráta síly, trápení, strádání, nemoci, krize.

 

Nautiz

Runa nautiz nám symbolizuje nouzi, boj o přežití. Stav, kdy je nám blízká beznaděj a strach. Ale tato runa není o tom, že by nás uvrhla do dějů, které vedou k naší zkáze. Chtějí abychom vyhledávali sami sebe, jeden druhého pro vzájemnou spolupráci, pro vzájemné přežití. Naučili se chápat, že v krizi potřebujeme jeden druhého, ne abychom tenhle boj táhli každý sám za sebe. Učíme se mnohé dobré sdílet spolu, ale musíme se společně sdílet i to zlé, společně se naučit těžkosti překonávat. Nebýt této schopnosti, jednotlivec jako takový by neměl šanci. Proto se lidé začali shromažďovat do kmenů, klanů, národů, protože tuhle nutnost pochopili.
Tohle je povětšinou naše temné období našeho života, které čas od času přijde, když se příliš odcizíme od lidí, od sebe. Přestaneme důvěřovat jiným, a myslíme si, že všechno zvládneme sami. Ale čím více se lidem vzdalujeme, tím více přicházejí i těžké stavy pro nás, samota, odloučení, deprese, strach.
Tahle runa je výzva, abychom nejen vyhledali pomoc a uměli ji taky dát, ale naučili se společně žít.
Runa Nautiz nám v barvách následně ukáže, jak v nás samotných postupovat, čím se řídit a jak se usměrňovat od vlastního sebe zániku. Zde opět nebudu vypisovat runu nautiz v barvách, protože jak bylo psáno je to hlavně o nalezení sebe sama skrze někoho jiného. Vzájemnou tvrdou prací dosáhnout toho, abychom se dostali z nastalých potíží. Finanční, fyzické, psychické. Jen společně s tím kdo sdílí podobný, ne-i stejný problém, můžeme dosáhnout toho úspěchu. Protože jen on chápe to, čím si procházíme, a naopak.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Nautiz nás upozorňuje na existenci zákona příčiny a následku, který nás nutí k neustálé sebekritice a posuzování. Upozorňuje, že ať děláme cokoliv, mělo by to procházet průběžnými zkouškami, které dokáží odhalit trhliny v našem počínání. Kdyby tomu tak nebylo, trhliny se samozřejmě zvětší do takové míry, až je na nějakou nápravu pak příliš pozdě. Pak přichází ztroskotání a zmaření toho, co jsme budovali. Runa Nautiz má sama o sobě několik fází. Tu první, která nás varuje a pak tu druhou, která nás zceluje v období krize. Pak přichází čas na ozdravení, získání sil k společnému cíli, prospěchu. Je to o hledání ztracených sil. Runa nás nabádá k trpělivosti, protože nic se nestává hned, všechno chce svůj čas. Je to umění čelit výzvám, uvědomění si co opravdu potřebujeme a po čem jen toužíme. Je třeba mít odhodlání a sebedůvěru.
Znakem dolů:
zde přichází fáze, kdy to, před čím nás runa varuje, jsme nebrali na zřetel. Zanedbali jsme různá varování, a práci která nás měla navést k znovu obnově, k znovu ucelení. Přichází doslova nouze, bída. Získali nad námi vládu chtíč, touha, deprivace. Citově střádáme z toho, co jsme ztratili, co nemáme a po čem prahneme. Z celého toho můžeme vyjít jen díky těžké práci sami na sobě, vzájemné spolupráci těch kteří jsou na tom stejně jako my.

 

Isa

Když se nám řekne led, představíme si zimu, zamrznutí, do jisté míry strádání, očekávání věcí budoucích, netrpělivé očekávání jara. Tohle nás podvědomě nutí ke stagnaci fyzické i duševní. Ale i když se nám tohle období může zdát depresivní, tak ve skutečnosti nám tato runa zajištuje zejména stabilitu. Stabilitu do věcí, které si plánujeme, či již máme rozpracované, stabilitu nejen pracovní, ale i partnerskou. Též nám dává čas na rozmyšlenou, čas na odpočinek.
Runa Isa ve svém pozitivu zajištuje jednotlivým čakrám jejich stabilitu a omezuje riziko jejich přílišného výkyvu toku energií. Runa Isa je už i díky své podobně jasnou centrální cestou energií skrze nás.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
je to období sebereflexe, sebepoznání, sebeuvědomění. Pokud nám v naší cestě stojí nějaké překážky a problémy, jsme schopni je nejen odhalit, ale poznat i jejich význam a účel. Je to období klidu a uvolnění, ale nemělo by dojít k úplné izolaci a pasivitě. Tato runa symbolizuje sice možné ochlazení vztahu ( kde je příliš vášnivé), ale na druhou stranu mu dodává stability.
Znakem dolů:
tady jsme se dostali právě do zmiňované fáze zamrznutí, stagnujeme a jsme pasivní. „Aktivní“ odpočinek jsme si zapletli s nicneděláním, a místo toho abychom, rozjímali, hledali, a plánovali, doslova přežíváme ledové období s tím, že se pak uvidí co bude. Tato runa je pravou zkázou pro jakýkoliv poměr, ať již pracovní, nebo partnerský. Úplné ochlazení vztahů. Navrch získává zaslepenost, zahořklost, odcizení a egocentrismus.

 

Jehra

Uplynula doba, kdy jsme se více či méně brodili ve zkouškách, které nám dávaly mnohá poznání, poučení. Nové cíle, nové náhledy na svět, na sebe samé. Učili jsme si určovat svoje priority, na základech našich poznání, našeho vnímání a našeho vcítění. Nyní, když jsme dospěli do téhle fáze, kdy uzavíráme jednu kapitolu, je tu čas abychom se připravovali na další.
Jehra je runa, která symbolizuje rok, se všemi jeho fázemi. Drsnou zimou, požehnaným jarem, úrodným létem, a podzimem kdy sklízíme. Nyní máme úrodu pod střechou a je jen na nás, co s ní uděláme. Zda ji bezcíle promrháme, nebo ji zúročíme v naše dobro. Jehra nám symbolizuje jedinečný a nezvratný koloběh, který nám ukazuje, že vše se děje tak jak má. Někdy je hůř, jindy lépe, ale vždy záleží na tom, jak se k samotnému koloběhu života postavíme. Buď s ním budeme bojovat, nebo s ním souzníme, budeme ho respektovat a tím s ním i souzníme.
Zde se ohlížíme na dění, kterým jsme si prošli, děním, kde jsme se zachovali správně a děním, kde jsme možná udělali nějaké chyby. Nikdo z nás není neomylný, stále se učíme, a učíme se z pochopení našich vlastních chyb. Slzy nad našimi chybami nejsou třeba, víme-li proč jsme jednali, nebo i nejednali. Zjistíme, že vše, co učiníme se nám vrací jako úroda, kterou zasejeme a kterou na podzim sklízíme. Tohle je jehra, pochopení koloběhu života a našeho učení se v jeho cyklu.
Runa Jehra v barvách nám umožňuje sklízet to, kam její sílu nasměřujeme. Je ale třeba si uvědomit, abychom mohli sklízet, je třeba i zasít. Tedy nic není zadarmo.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
To, co jsme zasévali, to teď sklízíme. Pokud jsme jednali v souladu, čeká nás sklizeň, která nás uspokojí a zahrne blahobytem. Ať již materiálním, nebo duchovním. Runa Jehra je pohyb. Koloběh, cesta, po které sice musíme jít od jejího počátku až do jejího konce, ale cesta, kdy je jen na nás, jak po té cestě budeme kráčet. A to navzdory tomu, co nás na ní čeká. Může se jednat o tvrdé lekce, ale jsme na ně připraveni, víme že nás posilují, že nás učí. A víme, že pokud je zvládneme, čeká nás zasloužená odměna, a klid do chvíle, než opět vykročíme na další stezku.

Znakem dolů:
Zde se střetáváme s naším vlastním nepochopením, a nepřijetím samotného zákonu koloběhu. Střetáváme se s tím, že co jsme v nedobrém zaseli, se nám teď samozřejmě začíná vracet. Může jít o chudobu, rozchody, nedůvěru přátel, partnerů. Sami sobě jsme nakladli do cesty příliš překážek, se kterými se nyní neumíme vyrovnat. Čekají nás důležité změny v našem životě, měli bychom na ně být připraveni, protože změna je taktéž součástí principu koloběhu. Nepřijmeme-li ji, budeme se trápit v depresích, s nepochopením, s nepřátelstvím. A to všechno jen díky tomu, že to pramení v nás.

 

Eihwaz

Prošli jsme si mnohými životními zkouškami. Nejrůznějšími stádii, kdy jsme se museli postavit sami k sobě čelem, a snažit se pochopit nejen to čím si procházíme, ale i naše vlastní chování.
Nyní jsme se dostali k runě Eihwaz, je to runa, která je pro nás všechny žijící velkou výzvou našeho života, vnímání života, jeho hodnocení, a hlavně i naší víry. Runa symbolizuje přesně tu změnu, přerod, transformaci. V mnoha lidech vzbuzuje velký respekt, mystiku, neznámo a taky strach. Runa symbolizuje hlavně smrt. Smrt nejen fyzickou, duševní, finanční…atd…prostě jedno velké ukončení jednoho cyklu. Ne náhodou, Eihwaz následuje po runě Jehra. Protože teď nadešel čas na konečné uzavření, ukončení kapitoly, vrácení se kruhu do své základní polohy. A teď můžeme s čistým štítem jít do dalších dění. Tato runa je též symbolikou Odinovi oběti na stromě světa, aby získal tajemství run.
Tato runa není ve svém smyslu negativní, její použití je snáze ve chvílích, kdy si přejeme ukončit něco nepříjemného čím si procházíme. Ale musím upozornit, že tato snaha bude více méně marná, protože to co se nám děje, se nám děje z určitých důvodů. A jestliže se záměrně vyhneme zkouškám, najdou si k nám cestu zpět. Takže jakékoliv ukončování je stále v našich rukou. Jediné východisko je umění přijmout tohoto cyklu se vším co mu náleží. Tedy nejen zrození, ale i smrt.
Z tohoto důvodu u této runy nebudu psát její využití v barvách. Pokud někdo bude mít tu touhu ji přeci jen použít, jistěže muže, ale musí jednat opravdu uváženě a moudře. Odkládané zkoušky jsou pak jenom o to více náročnější. Tuhle runu mužem použít při přijmutí toho co nás trápí, protože vše má svůj smysl.
Tato runa má svůj velmi specifický magický význam, ve spojení se smrtí. Psal jsem, že runa může být použita k ukončení dějů, událostí, které nás trápí, ale skrze tuhle runu se můžeme ponořit do vlastní „smrti“, do stavu, kdy se oprostíme od naší vlastní hmotné existence. Bude to náročná a namáhavá cesta, při níž se setkáme s uměle vyvolanými pocity. Ty budeme vnímat velmi silně reálně jako naši skutečnou smrt. Je to o naprosté oddanosti, víře a smíření. Tenhle příklad uvádím ne jako radu pro uskutečnění této cesty, ale proto, že by se mohlo stát, že tyhle cesty nám ukazují více, než bychom mohli dokázat zvládnout. Jde o ten druh poznání, která jsou nám určena opravdu až po naší fyzické smrti.
Nicméně nejen u téhle runy, ale i dalších je jasné, že jejich sílu nelze podceňovat. A jakkoli nám ukazují svůj prospěch na nás, jako každá energie má svá pozitiva a negativa (vyplývající například již z výkladu). A jak lze runy využít, lze je i zneužít. Záměrně tuto poznámku uvádím u téhle runy, protože svým způsobem je příznačná pro veškerá magická, okultní a mystická počínání.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Runa nám zde ukazuje konce starých časů, přicházejí nové. Je nám ukazováno, že se máme oprostit abychom mohli přijímat nové. Je to začátek nové cesty, může se jednat o mnohé změny v našem životě a může se jednat o ukončování vztahů partnerských, pracovních. Opouštění schémat, ve kterých jsme dosud žili a přijímali až doposud za své. Změna životních názorů, postojů, nové vnímání, vidění.
Je to čas „smrti“, bohužel někdy i fyzické, ale i to patří k věčnému koloběhu. A koloběh je změna, naučme se ji přijímat takovou jaká je, náš postup bude o to plynulejší. Přijmeme-li změnu, naše cesty budou stabilnější, spolehlivější. Stáváme se vůči „nečekaným“ změnám odolnějšími.

Znakem dolů:
Tady jsme už doslova varováni, stavíme se proti změnám, proti chodu samotného vesmíru. Nedokážeme, nechceme přijmout, že jsme jeho součástí. Tím sami sebe z jeho síly vylučujeme a izolujeme se od všeho. Zůstáváme stát na místě, náš pohyb ustrnul. Energie se už jenom ztrácí a nepřichází nová, protože jí to my sami nedovolíme. Tady nám skutečně hrozí smrt, ale ne která je v souladu se samotným koloběhem, ale smrt z odloučení, odpojení se od samotného zdroje. Přicházejí pocity zmaru, zničení, bezmoci, věčného neuspokojení.

 

Perthro

Prošli jsme vlastní transformací, koloběhem, ukončili jednu etapu. A teď stojíme před další, a je na nás, abychom si sami sobě určili náš vlastní nadcházející osud. Na jednu stranu tahle volba náleží nám, jakožto duším, kteří si volíme náš následující život, životní zkoušky. Samozřejmě všechno, co si sami určíme při našem dalším zrození zapomeneme, zapomeneme, co nás očekává, abychom si prožili to si prožít máme. Ano tohle je osudová, karmická runa. Ve všeobecnějším měřítku nám tato runa ukazuje pověstné sudičky, které nám naši cestu určují, ale my sami jsme těmi, kdo drží volbu ve vlastních rukou. Runa Perthro je též runou hazardních hráčů, symbolizuje kalich, pohár na metání kostek. Opět analogie ke zmiňovanému osudu a zejména samotnému vrhání kostek-kostí při věštbě. Pomocí této runy nejenže máme v rukou svůj vlastní osud a můžeme na něj nahlížet, ale můžeme ho hlavně tvořit, stejně jako hráč, který vrhá kostky pro získání výhry. Ten ovšem spoléhá na štěstí, osud ( ?) je-li mu dáno vyhrát, nebo prohrát. My sami si určujeme, zda budeme slepě hrát spoléhající se ve štěstěnu, nebo jestli budeme těmi, kdo bude tvořit. Učí nás chápat důsledky našeho jednání, že každá příčina má svůj důsledek, naučí nás hledat rozdíly mezi tím co skutečně potřebujeme, a tím po čem toužíme.
Runou Perthro si přikláníme osud v náš vlastní prospěch, a proto bychom měli jednat s rozmyslem a moudrostí. Rozhodně bychom neměli tuhle runu zneužívat.
Zde si sice přímo nevyjmenujeme jednotlivé účinky runy psané v barvách, ale runy Perthro psaná v základních sedmi barvách, které, používáme nám určuje náklonost osudu – štěstí v tom, v čem potřebujeme. Může se jednat o peníze, zdraví, sex..lásku…cesta k osvícení. Každá takto psaná runa nám staví cestu k samotnému chápání, poznání a získání zkušenosti (majetku, zdraví atd…) jsme-li v souladu s našimi nesobeckými potřebami. Runou perthro si vybereme tu cestu, po které toužíme kráčet. Je to další z těch run, které jsou silnými energiemi při výkladech samotných z hlediska zkoušek, osudu, karmických zadání. Vede nás k jejich pochopení.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Jeli runa v téhle pozici, tak jak bylo výše zmíněno, dává nám šanci změnit svůj osud, zvolit si své životní postoje a směry. Nic a nikdo nás neovládá, znázorňuje záhady a okultní schopnosti.
Znakem dolů:
Tady nám runa jasně ukazuje, že jsme promarnili šanci cokoliv vykonat. Ať nám již v tom bránila nevědomost, váhavost, či strach. Nechali jsme se vtáhnout do dění bez naší vlastní vůle a je s námi manipulováno. Bereme věci fatalisticky, i když jsou věci zcela jinak, ne všechno pramení z osudu, ale i z nedostatečné vůle. Stáváme se závislými na jiných, stáváme se samotářskými, zničenými, bez jakékoli odhodlanosti k jakémukoliv činu. Též nás runa varuje před jakýmkoliv hazardem, či riskantními obchody.

 

Algiz

Velmi silná runa, která je pro nás ztělesněním našich andělů či jiných ochránců, či spíše svým andělům, pomocí téhle runy říkáme „ prosím, chraňte nás“, je tomu skutečně tak. V dalších významech tato runa má několik významů, jedním z nich je los. Jeho paroží je nejen silnou zbraní, ale štítem proti vetřelcům, kterými chrání nejen sebe, ale zejména své mladé. Runu si též můžeme vyložit jako roztažené prsty ruky, kterými se symbolicky podvědomě před něčím chráníme. A nakonec jejím významem je i labuť, která svými křídly opět chrání a odhání vetřelce. Zejména labuť je zde velmi silně zvýrazněná svým symbolem, který pro mnohé byl symbolem valkýr, tedy andělů, ochránců, průvodců.
Runa Algiz je mateřská ochranná síla, která nás miluje a nedopouští, aby nám bylo, jakkoliv ublíženo, i za cenu vlastního zranění.
Pomocí této runy nejenže žádáme své anděly o ochranu, ale současně jim dáváme najevo, že o nich víme, že si jich vážíme, že je milujeme stejně, jako oni nás. Runa Algiz má svou vlastní velmi silnou energii, která kromě té ochranné je tou, která jako některé další, nám umožňují přímé spojení se s dalšími vyššími bytostmi. Tady, jeli naše smýšlení upřímné a čisté, je i takové samotné spojení.
Kromě specifických účinků algiz v jednotlivé barvě je společným prvkem, že skrze runu v jakékoli barvě přichází i samotná vůle, samotné jednání a energie našich andělů. Jednáme-li skrze tuhle runu, jednají skrze ni i naši andělé. S láskou, se světlem ( když je třeba, tak i tmou). Cokoliv uděláme, skrze nás činí i naši andělé.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Jak bylo psané, je to velmi silná ochranná runa, dosažení „božství“, tedy jistý druh osvícení, spojení se s vlastním vyšším já, se svými průvodci, anděly. Tato runa nám zajišťuje úspěch v každé oblasti, které se poctivě věnujeme, čas pro riskantní podniky, ale ne zcela bezhlavé. Upřednostní-li se jednání s rozvahou, zcela jistě se dá očekávat cesta bez úhony. Do popředí našeho života se dostává čestnost, upřímnost a harmonice dosažené vzájemným absolutním otevřením se jeden druhému.
Znakem dolů:
Velké ohrožení, velká pravděpodobnost zranění, ublížení nepřátelskými vlivy. Je nutné mít velkou obezřetnost, je nutné mít velkou fyzickou a duševní sílu před skrytým nebezpečím. Je to velké varování.

 

Sowilo

Sowilo je poslední runou v hagal aettu. Tam kde jsme si prošli celkovou transformací, se opět rodíme do nového dne, nových začátků. Runa sowilo je slunce, oheň, světlo, které nás vede, dává nám naději a když dosáhne svého vrcholu, my ho dosáhneme taktéž. Je to runa úspěchů, a velkých vítězství. Cokoliv, co jsme započali, jsme zdárně ukončili a dosáhli výsledku po kterém jsme toužili.
Sowilo je ohromná energie, která nezná rozdíl mezi dobrým a zlým. Stejně jak dává živým tvorům energii, aby mohli žít, dokáže je však i stejně snadno zničit. Slunce je pro mnohé symbolem boha-božství. Skrze slunce k nám proudí nejen jeho energie, ale jeho vůle.
Sowilo ztělesňuje mocnou duchovní energii, která nám pomáhá dosahovat vytyčených cílů.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
jednoznačné vítězství a úspěch v čemkoli co děláme, není teď už nic, co by nás zastavilo. Naše plány jsou naplněny po zásluze. Jde o mýtické vítězství dobra nad zlem. Období kdy můžeme hledat a úspěšně řešit osobní problémy, oživení vlastního ducha, jasnozřivost, zdraví.
Znakem dolů:
zde můžeme očekávat převládání temných aspektů dění okolo nás, lidí okolo nás, vnitřních aspektů naší samotné duše. Velmi silně se propadáme do tmy, začínáme bloudit. Ocitáme se ve světě falešných představ, cílů, iluzí a úspěchu…beznaděj, destrukce, odplata, ztráta sebevědomí.

 

Tiwaz

Je první runou v posledním třetím Aettiru. Je to runa, která symbolizuje právo a spravedlnost. V širším měřítku poctivý souboj, obchod. Ale zejména je Tiwaz runou karmickou. V návaznosti na předchozí Aettir, nám tiwaz dává jasně najevo, co tentokráte si bereme za úkol, aby jsme vyřešili, odčinili, napravili a zejména se poučili. Tiwaz nesoudí nespravedlivě, je jen na nás, jak se k danému umíme postavit, přijmout zodpovědnost, a posléze konat. Runa je též runou znovuzrození, poznání.
U téhle runy nejde přímo specifikovat její psaní v různých barvách. Jejím symbolem je ona zářivá červená, která znázorňuje světlo, oheň a krev. Je to runa o poznání sebe samého, o pochopení našich vlastních obětí, k tomu poznání vedoucí, a znovuzrození, abychom k poznání přišli. Runa má své další účinky, podle návaznosti na další runy, se kterými je spojena a napomáhá nám přijmout a pochopit naši karmu. Její vyřešení je však stále jenom na nás.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Je zde velmi silný vliv rozhodnosti a mužské sexuality (runa má mužskou energii). Omyly nejsou jen prohry, pokud se z nich člověk nakonec dokáže poučit, je zde čas nových výzev a zkoušek. Člověk by se měl držet své pravdy, ale i tak by měl stále jednat čestně. Člověk zde má autoritu, umí analyzovat nejrůznější problémy, nalézat řešení, umění řešit spory. Jedná se též o úspěch v různých soudních řízení.
Znakem dolů:
je zde známka přílišného sebeobětování, nepochopení věcí, stavění se proti věcem, které jsou založeny na pravdě a spravedlnosti. Stavění se proti své karmě. Nerovnováha a myšlenkové ochrnutí jsou toho symbolem, že člověk není schopen, ani ochoten se posunut vpřed. Sám proti sobě se staví, zatvrzelost, zloba. Též ale je i možnost fyzického násilí.

 

Berkana

Berkana je symbolem nekonečné plodivé energie, je symbolem nekonečného koloběhu života, zrození, umírání. Je nejvíce ženskou runou v celém futharku. Symbolizuje naši stvořitelku, naši Zemi, její duši, její tělo. Se vším, jak vnímáme naše matky, jak vnímáme naši Zemi, tak tohle nám symbolizuje runa Berkana. Jejími nejvýraznějšími aspekty jsou mateřská láska, bezmezná oddanost a obětavost. Pro ženy je tahle runa symbolem hledání ženy, mateřství sama v sobě, pro muže je runou, která mu pomáhá nalézt a pochopit svou vlastní ženskou stránku. Typickým příkladem je i soška Venuše.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Je čas nových počátků, nových nápadů, nového zrození a znovuzrozování. Příliv nových nápadů, nové energie. K minulosti se vracíme, ne aby nás vyčerpala ale abychom z ní čerpali a poučili se z ní. Jde s námi duševní a fyzický růst, nové období „dospívání“, osvobození, regenerační síla začíná čím dál více sílit a proudit. Probouzejí se touhy, milostná dobrodružství, případné těhotenství, nové zrození ale i myšlenek, snů.

Znakem dolů:
Vše, co nám runa berkana nabízí za energie, zde od nás naopak odplouvají, úplné ustrnutí naší životní energie, naší fyzické i duševní síly. Naše myšlenky se obírají spíše zánikem než zrozením. Místo nadějných vyhlídek k novým cílům, se vracíme v marnosti k minulosti, k minulým chybám. Tento stav se nevyhne ani nejbližším, na které je přenášen, na vyhlídce jsou rodinné, partnerské problémy, strachy o blízké.

 

Ehwaz

Tato runa povšechně symbolizuje koně jako zvíře, tělem i duchem. Je jí přiřazován nejen duch jeho vlastní nespoutanosti, svobody, síly. Je jí přisuzována energie země, tj. i silný sexuální pud. Svým způsobem je tato runa podobná runě fehu, ovšem, kde je dobytek brán jako majetek, zde je kůň brán hlavně jako společník. Společník, na kterého se můžeme za každých okolností spolehnout a hlavně i on se může spolehnout na nás. Tato runa je o spojení dvou či více osob, ale i osoby se zvířetem, za určitým účelem. Ať již z čistého přátelství, potřeby přežití, nebo za účelem nějakého projektu.
Tento „kůň“ nás vede nejen po našich běžných stezkách, ale i po těch duchovních. Ano může se jednat i o naše duchovní přátele, průvodce učitele, kteří jsou s námi a vedou nás. Dopřávají nám jistotu toho, že na problémy nejsme sami. A pokud se spolehneme a vložíme důvěru v jeden druhého, můžeme společně nejen překonat mnohé nesnáze, ale zejména mnohé se naučit a pochopit jeden o druhém.
Kůň jako takový je symbol cestování, cesty. Je to symbol cestování, směru, cílů. A hlavně spojení naší ženské a mužské energie, se vším tím, co runa ehwaz ke spojení přináší.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Runa značí změnu, pohyb, pokrok a cestu. Symbolizuje přátelství, důvěru i věrnost. Rychlý postup, úspěšný postup je ve společné spolupráci, důvěry a oddanosti.
Znakem dolů:
je zde touha po změně, neklidu, jankovitosti, tvrdohlavosti, rebelie. Myšlenky jsou neklidné, nervózní a člověkem zmítá touha odkudkoliv utéct. Cítí se spoután, touží po svobodě a nevšímá si toho, že kolem něj jsou ti, kteří ho nechtějí poutat, dávat mu prázdné rady a držet ho na „uzdě“, ale stačí se podívat a vidí ty, kteří mu velmi rádi pomůžou, ukážou mu směr, doprovodí ho.

 

Mannaz

Runa mannaz už jen svým názvem, nám připomene jedno ze základních slov „man“ a to člověk. A tohle přesně runa mannaz vyjadřuje, člověka. Ale nejen jednu jedinou, ale může naznačovat i celou lidskou rasu human. V téhle runě, když se na ni podíváme, nevidíme jenom nás samotné, ale další lidi okolo nás, kteří jsou všichni ve vzájemném propojení. Nejenže společně plodí děti, ale učí a nejrůznějšími způsoby ovlivňují jiné. Tak, jak jiní ovlivňují nás, my ovlivňujeme jiné. Zobáčky vah se přesouvají a jen málokdy dosáhneme dokonalé rovnováhy. Celý vývoj skrze runy, jsme procházeli duchovním vývojem, sebepoznáváním, nacházeli jsme tvrdé lekce, ale i odměny, a nakonec jsme se dostali až sem, k tomu aby se z duší stali lidé. Aby to, co se učili, mohli zužitkovat, a tak se učit dál. Tentokrát se učit být lidmi, nejen ve světle, či ve tmě smýšlející duše. Nejen duše, která zná a chápe rovnováhu mezi ženskou a mužskou polaritou, ale teď se stát tělesně buď ženou, nebo mužem. A nacházet tak rovnováhu nejen mezi duchovními polaritami sami v sobě, ale i skrze naše tělesné protějšky.
Dostali jsme tělo, aby naše skutečné Já, vyšší já, podvědomí, všechno to co jsme, mohlo být projeveno na hmotné úrovni, a ne jenom duchovní. Runa Mannaz není ale jen o hmotě, ale je to o celistvosti nás samotných, celistvosti jedince, který s dalšími lidmi tvoří celistvé společenství. A jak díky jednotlivým projevům každého z nás, to společenství umí žít.
Runa Mannaz jak nás ale spojuje nejen mezi námi samotným, spojuje nás i s naší skutečnou matkou a naším skutečným otcem, našimi rodiči, které známe jako bůh, Země, vesmír. Toho všeho jsme nejen součástí, ale tohle všechno je i naší součástí. A naučíme-li se přijmout naši nicotnost, stejně jako nekonečnost, přijmeme nejen naši osobní výjimečnost, ale i dokonalou výjimečnost každého z nás. A nejen už jenom jako člověka, ale všeho živého.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
symbol člověka a celého lidského společenství, jeho inteligence a citu. Je to pochopení, vidění vlastního života, směřujícího od narození až k jeho konci. Smíření se s vlastní smrtelností, smíření se smrtelností každého z nás a pochopení smyslu života v jeho kvalitě, lásce. Pochopení, chápání jeden druhého, dávat lidem, ne jim brát, být součástí celku, a přitom být jedinečný jako každý z nich. Jen tak lze dosáhnout svobody, tvořivosti, úspěchu ať již samostatně, nebo ve spolupráci. V životě nás potkává nejen dobré ale i zlé, jsme-li na to připravení, snáze se s tím vyrovnáme, nelpění na věcech, člověk je více rozhodující, neochvějný, umí plnit své přání.
Znakem dolů:
velmi silné období pochybností o tom, kdo vůbec jsem, o tom, kde jsme, s kým žijeme. Neumíme pochopit nic z toho co se děje kolem nás, neumíme přijímat i ty špatné stránky. Odmítáme se přizpůsobit změnám, přizpůsobit se přirozenému vývoji. Místo spolupráce se setkáváme s podvody, manipulací, vychytralostí, zneužitím. Svým postojem odmítáme pomoc natolik, že ji nemůžeme pak ani očekávat. Není těch kdo by tušili, že jsme, natož že nějakou pomoc vůbec potřebujeme.

 

Laguz

Tak jako berkana je i Laguz runou se zcela čistou ženskou polaritou. Základním a hlavním významem runy laguz je voda. Všechna voda, která je okolo nás, ale i v nás. Voda, která z nás odplavuje nečistoty, negace, mrtvá voda. Ale i voda, která nosí život, nejen vláhu všemu na zemi, ale i samotná plodová voda, voda v našem těle. Ve vodě je život, ano ale i smrt. Laguz, stejně jako fehu, je přímou ukázkou elementu. Tam kde je fehu elementem ohně, tak laguz je elementem vody. Se vší svojí dokonalou krásou, kterou si umíme vybavit, kterou umíme přijmout. Stane-li se tak, přijmeme nejen její sílu tvořit a ničit, ale i její krásnou emocionální stránku, jejích symbolem je láska. Mateřská láska, láska těch matek, které nás nosí ve svém nitru, aby nás mohly porodit. A taková je laguz milující, opatrující, starající, když jsou problémy umí léčit, když ji někdo ohrozí, umí zabíjet. Dokáže být klidná a krásná jako pramen tryskající ze skály, umí být dravá jako divoké peřeje či rozvodněné řeky, způsobující naprosté katastrofy. Všechno pramení z našich vlastních citů a pocitů, které buď dáváme najevo, nebo je v sobě zadržujeme až hráz nevydrží a zbortí se, nebo voda přeteče. Pak je vše už v její moci a jediné co můžeme, je nechat vše odplout. Spláchnout vše co má být spláchnuto, aby se uvolnil prostor pro nový život, pro nové emoce, pro nové nápady, pro nové začátky.
Laguz symbolizuje naši vlastní psychiku, proměnlivost, naše vlastní podvědomí, intuici a taky zejména sexualitu. Ukazuje nám, že jenom změna je stálá a můžeme ji bud přijmout a přizpůsobit se, nebo můžeme být tou silou smeteni.
Věštecký význam:
Znakem nahoru:
Runa Laguz symbolizuje plynutí, proměnlivost, nestálost. Jenom změna je stálá, je nutné přijmout změny, které se nám nestále dějí, neodmítat je. Je to jediný způsob našeho posunu vpřed, ať už to obnáší cokoliv. Runa laguz symbolizuje naše podvědomí, naši ženskou část, sexualitu, plodnost, mateřství. Pro muže je tato runa symbolem přijmutí své ženské části. Ale také může značit novou známost. Pro ženu zmiňované mateřství.
Znakem dolů:
Odmítáme se přizpůsobit změnám a doslova kráčíme proti proudu strhávání událostmi, které přicházejí. Neumíme je řešit, bereme vše jako překážku, která nám brání v postupu. A přitom ty změny jdou tím správným směrem, to my jdeme tím špatným. Musíme potlačit svou vlastní tvrdohlavost, zaslepenost a umět se dívat novým směrem, umět se přizpůsobit a umět čerpat z toho co je nám dáváno. Jsme zaseknutí sami v sobě, ve svých vlastních zmatcích, ztrátách iluzí, inspirace, a špatném úsudku. Vše se nám zdá marné „potápějící se“.

 

Ingwaz

Zde se setkáváme s další runou vyjadřující dalšího boha – Inga. Je to runa mužské plodnosti, samotného mužského aspektu plození, ale taky i ochrany. Je zde jakousi dominantou hlavy rodiny “ živitelem a ochráncem“ a to velmi mocným.
Celkový význam plození je zde mnohem širší než jen ve smyslu plození dětí. Význam zde spočívá i v plození nových myšlenek, nových událostí. Z plození následuje doba zrání, než dojde k úplnému zrození. A zde je nám prezentováno i naše vlastní zrození a znovuzrození, vlastní probuzení, sebeuvědomění. Dokonalé splynutí s mužským a ženským principem. V hloubi nám umožňuje se ponořit do sebe samých a najít, probudit v sobě tu novou sílu, kdy začneme utvářet sami sebe.
Věštecký význam:
znakem nahoru:
Obsahem této runy je jisté naplnění, porod, nová zrození ve světě hmotném i duchovním, a zejména člověk sám sobě člověkem. Vyjadřuje nejen zdravou sexualitu, rodinu, domov, ale také duchovní osvícení, spojení se s naší vlastní prapodstatou. Odprošťujeme se od minulosti, nastávají nové počátky, nová budoucnost. Runa též symbolizuje ochranu.
znakem dolů:
bezmocné setrvávání ve vyjetých kolejích, které nakonec nikam nevedou. Ocitáme se v bludném kruhu. Nepřichází nám nic nového. Runa ingwaz je jednou z těch, které lze stejně číst znakem nahoru i dolů, je důležité ji umět rozpoznat, stejně jako my musíme umět rozpoznat, zda a kam se ubírá náš život, naše myšlenky.

 

Daggaz

Prošli jsme si velkým úskalím, které nás provedlo naším zrozením, našimi pády a naším vzestupem. Nyní se blížíme ke konci jedné velké etapy, která nás připravuje na další naše kroky za poznáním. Nyní stojíme na samotné hranici mezi nocí a dnem, tam kde jsme před nedávnem stáli skryti tmou, nevidíce, tápajíc, ztraceni ve tmě, ve vlastních myšlenkách a beznaději, tak teď vidíme úsvit. Úsvit nového dne, první sluneční paprsky k nám začínají prosvítat skrze temnotu. A my vidíme nejenom to, co je okolo nás, ale je nám dovoleno vidět i do sebe samých. Vidět nás samotné, naše životní cesty, svět v novém denním světle. Světlo je naděje, že vše, co nás trápí jednou skončí. Nežijme ve tmě, když kolem nás svítá, otevřeme oči, abychom mohli vnímat nový den.
Věštecký význam:
znakem nahoru:
Neskonalý průlom světla do tmy, je to otevření se novým pozitivům, procitnutí a uvědomění. Nastává období plánování, podnikání, probuzení síly osobnosti. Jinak naděje, spokojenost, ideální stav věcí. Je to runa dne, tepla, světla, změn.
znakem dolů:
Místo osvícení, jsme oslněni. Oslněni sami sebou, svým vlastním egem, chybí nám pokora, vděčnost za dary světla. Uzavírající se kruh v nás probouzí nejistotu, stagnaci, beznaděj, strach.

 

Othila

A jsme na konci, nebo na začátku? Po cestě, která chvílemi byla strastiplná, ale i slasti plná jsme se dostali až sem. K vlastnímu uvědomění sebe sama, kým jsme, proč jsme. Proč kráčíme po těchto stezkách a dokážeme si zodpovědět mnohé otázky, získáváme mnohé odpovědi, ale ještě více dalších otázek. Síla této runy je veskrze pozitivní ochranitelská, a pokud její energie je harmonická je postaráno o blaho nás, domova, společnosti.
Tato runa je velmi často spojována s dědictvím, nejen toho materiálního po našich předcích. Avšak také toho duchovního, které každý z nás nosíme sami v sobě a až přijde ten správný čas, je nám dovoleno ho poznat.
Othila je koncem a současně začátkem Futharku.
Věštecký význam:
znakem nahoru:
nejen materiální, ale i duchovní dědictví po našich předcích, společnosti, národa, lidstva, naše vlastní. Jsou to zkušenosti nasbírané životem, jejich zúročení. Tohle celé je náš skutečný majetek, který je jenom náš, a který nám nikdo nemůže odebrat. Nic si nevynucujeme silou ale svou vlastní vynalézavostí, inspirací, důvtipem a pokorou. Též othila symbolizuje domov, vlast, kmen, základní hodnoty s tím spojené, řád, zákony, spravedlnost.
znakem dolů:
jeli runa znakem dolů, jde o základní zpřeházení hodnot nám určených, námi vytvořenými a přijatými. Snaha něco vlastnit nás odsuzuje k tomu abychom to jedině ztratili, Stavíme se sami proti sobě, vše, co děláme je marné a beze smyslu. Usazují se v nás pocity vykořenění se ze společnosti, z domova, z kmene, trpíme předsudky proti všem a všemu. Dovolme všem žít svobodně, nikoho nesvírejme.