Prána

Prána je pojem, který vychází ze sanskrtu, kde doslovně znamená dech. Tedy odsud ono spojování s breathariánstvím. V širším měřítku zahrnuje všechny proudy vitálních energií, energií nutné k životu samému. V našem těle se tyto proudy spojují v energetických uzlech známých jako čakry. Dech je všechno, nejen onou činností, kterou si živí tvorové zajistí přísun kyslíku. Dech je nejen nádech a výdech, dech je pohyb, uvědomění si toho že žijeme, že můžeme žít. Vědomé dýchaní, je o to prospěšnější, že si uvědomujeme přísun toho, co dýcháme - nejen vzduch, ale další...

Číst dále