Výklady, věštění, výklad snů

Možná jako doplněk, možná jako odrazový můstek, ale pro mne je to základní kámen, který byl na začátku mé cesty. Ta je postavena na runovém šamanství našich pohanských předků. Runy jsou v širokém povědomí veřejnosti spojovány s vikingy, starogermánskými národy. Jedná se o ucelený mystický systém, pomocí kterého lze nejen provádět výklady, ale energeticky a hlavně spirituálně pracovat. Nejznámějším a nejvíce používaným runovým systémem je starší futhark. A není to jen díky známosti jeho podobou, ale také uceleným spojením posvátné geometrie a spirituality. Podstata runového šamanství spočívá v samotném napojení se...

Číst dále