Talismany a fetiše

Fetiš
Jistě slovo v moderní době posunuté do jiné roviny vnímání.
Nicméně fetiš představuje v práci šamanismu velmi důležitou roli, stejně jako jakýkoli jiný nástroj pro řemeslníka v jakémkoli oboru. Jediným a v celku zásadním rozdílem není to, co kdo používá, ale o to jak. Tedy i kladivo pro kováře je plnohodnotným fetišem jako pro šamana orlí lebka. Ví co pro něj znamená, ví co takový předmět dokáže a hlavně – ví jaká je v něm síla – DUCH.
Ať je to kámen, kost, peří, nejrůznější byliny, či jakékoliv jiné nástroje, nože, hudební nástroje a mnoho dalšího, vše se v očích šamana jedná o posvátné předměty. Tyto předměty nejenže mu umožňují s nimi ( s některými ) vykonávat každodenní činnosti, ale hlavně mu umožńují spojit se duchem fetiše a tím toho ducha požádat o pomoc.
Ovšem zdaleka to není tak snadné jak by se zdálo, naklonit si ducha není zadarmo, i on potřebuje svůj díl energie a mnohdy se cena za pomoc může stát dražší, než je cena pomoci samotné.
A proto šaman je dobrý šaman tehdy, ví-li jak s duchy hovořit, vyjednávat a spolupracovat. On fetiš není jen spojníkem mezi šamanem a duchem, slouží také jako klíč, pouto, kterým může ducha k sobě spoutat, ale také duch může k sobě spoutat šamana. Je to velmi zvláštní hra, která může přerůst v souboj ducha a šamana.
Ted k těm zajímavějším atributům fetiše, které jsem výše sice popsal, ale nicméně se ještě pokusím doplnit aspoň tolik, že skrze fetiš ve formě bylinek, kamenů, dřevin či dokonce jiných léčivých prostředků umí šaman dodat onu pomoc už jen díky oné spolupráci s duchem.

Talismany
Mnoho přání si toužíme něčím pojistit. Nějakým trvalejším „zářičem“, který bude ovlivňovat dění v náš prospěch. Těmi zářiči jsou samozřejmě nejrůznější talismany, amulety z všemožných materiálů.
Takových snad, až dá se říct cetek je k mání velmi mnoho. Mnohé snad jen vyjadřují zvířecího ducha, jiné sílu zbraně, moudrosti, živlů. Lidé do nich vkládají své úsilí, svou energii, své touhy a přání. Vkládají tu energii jen do samotné věci, jen málokdy do jejího ducha. Ano je v tom velký rozdíl. Lidé často očekávají že amulet jako takový vykoná a splní jejich přání. Avšak talismany, amulety jsou opět jenom prostředníky, dá-li se říct vysílači a příjmači energie. Té energie, kterou by jsme měli vkládat (příjmat) do (z) jejího ducha.
Proto taky vznikají. Každá taková věcička z dob pradávných nás uchvátí. Přemýšlíme čím? Snad tím, že jsou tak starobylé, krásné? Nebo tím, že je v nich onen prastarý duch? A byť je v něm jen zlomek zbývající energie, duch stále žije. Dokážeme li se s ním spojit a energii mu dodat, stává se takový artefakt něčím neskutečně mocným. Proč? Protože duch této věci, která dokázala překonat celé věky je velmi silný. Díky němu se věc nerozpadla v prach. Duch samotný je samozřejmě závislý na síle samotného jeho tvůrce. Do ducha předmětu vkládá tvůrce velkou část své energie, svého záměru se kterým je předmět vyráběn. I proto by jsme v tomhle případě s manipulací u takových předmětů měli být obezřetní. Nemálo je pověstí o prokletých předmětech, špercích…
Tedy je li nám vyroben, darován nějaký předmět jako amulet, talisman, či jako prostý dárek, měli by jsme jej očistit. Všeobecně se doporučuje pod tekoucí vodou, lze též použít i slunečního či měsíčního světla, stejně jako čistcíích krystalů. Například turmalím, křištál a podobně. Duch, který v předmětu je čistý bez tvůrcovy energie. Má stále onen původní záměr a nám nezbývá nic jiného než předmětu dát svůj vlastní otisk, energii. To můžeme jakkoli. Meditací, hraním si s ním, držením v dlani po libovolnou dobu. Ale nakonec přijdem sami na to, kdy jsme se spojili. Ten pocit, splynutí nelze nepoznat.

Jak takové amulety, do kterých jsou vepsána přání vlastně vznikají? Doslova všerůzně, protože samozřejmě záleží na tvůrcově fantazii, oblasti kde žije a kultuře. Podle toho se samozřejmě vše odvíjí, ale jelikož se má práce zaměřuje na práci s runami, budu se nadále věnovat tedy runám.
Runy nejsou jenom písmem, znaky, kterými napíšeme, vyryjeme, vypálíme své přání do nám blízkého materiálu. Runy jsou sigiliemi, tedy pečetěmi, kterými stvrzujeme náš záměr. Pak je zřejmé, že náš záměr musíme myslet skutečně vážně, pakliže tak vykonáme, uvádíme kola energií do pohybu. A i přes náš rozmysl a následné zničení talismanu je již energie vyslána. Ani nemusel talisman ještě svůj účel splnit, když ho s tímto záměrem ničíme. Však vyslanou energii zpět nevezmem, pouze přerušíme. Což do konečného výsledku může mít nepředvídatelné účinky. Nejenže se změní samotná energie, ale celý smysl toho co jsme vyslali. Tak si nakonec můžem sami, nebo někomu jinému (a tím nakonec i sami sobě) o to více přitížit.
S talismany by se tedy mělo jednat obezřetně. A to i tehdy, chce li někdo abychom ho půjčili do cizích rukou. Každá energie, která na něm ulpí se může projevit. Záleží na tom jak je silná. Takovými talismany jsou nejen nejrůznější přívěšky šamanů,ale i vykládací sady. Avšak pokud zde uvedu runy, tak i když na nich ulpí cizí energie, tak to nikterak nevadí. Runy jsou „samočistící“, to samozřejmě tím, že skrze ně proudí mnohem silnější energie než kterými my samotní můžem disponovat. Pokud je navíc necháváme v přítomnosti krystalů, nemusíme mít nejen o runy, ale i kameny žádný strach. Tahle vzájemná společnost jedněm i druhým vyhovují.
Tím se dostávám k tomu, že kameny jsou velmi silnými talismany. Nejen zdrojem veškerých možných energií a účinků, ale díky propojení s jejich duchem, lze do kamenů vepsat, vtisknout jinými symboly další záměy. Tím se z kamenů stávají velmi silné zářiče, které byly známy v pradávných dobách atlantídy, nám známy jako krystalická energie. Právě pomocí krystalů, symbolů a hudby dokázali stvořit doslova zázraky.
Jistěže uměli pracovat s amulety, jak vidno nejen pomocí symbolů, ale i pomocí hudby. Nechávali rozeznít jejich vibrace, doslova jejich telismany pulsovaly obrovskou energií. Nakonec ony rozeznělé vibrace pomocí hudby vysílaly nejen onen požadovaný záměr, ale i energie na velké vzdálenosti. Tak jsme se dostali od vcelku primitivních talismanů k velmi vyspělé technologii. Byť velmi zhruba popsanou.
Přes vlastní výrobu talismanů, opatřováním runových sigilií, jejich správného záměru a využití, se můžem jak vidno naučit mnohem více.