Spirit Medicíny

Ambil
Duch medicíny jako lék, nebo léčitel?
Učitel?
Duch medicíny, Duch tabáku je tím, který je léčitel.
Není lékem.
Není lékem na naše bolesti, zranění, na naše strachy.
Na naše nemoci.
Duch medicíny ve chvíli, kdy se mu otevřeme, kdy ho požádáme, ve chvíli, kdy se otevřeme sami sobě, ve chvíli, kdy jsme ochotni sami sebe léčit, nás vezme na cestu.
Na cestu do nitra našeho vlastního světa.
Vesmíru.
Do míst, kde je vše pravdivé.
A my, pokud jsme ochotni a schopni tuto pravdu poznat, jsme Duchem medicíny vedeni.
Duch medicíny nám nejen ukazuje naše zranění, ale ukazuje nám, kdy, jak, kde a především proč jsme k těm zraněním přišli.
To je moc Ducha medicíny, léčitele.
Otevře nám svět ve kterém se my sami můžeme rozhodnout zda se chceme léčit, zda chceme přijmout za sebe zodpovědnost, zda chceme být k sobě upřímní.
Duch nemůže udělat nic co my sami odmítneme.
Nemůže udělat nic našemu vlastnímu rozhodnutí, nic proti našemu vlastnímu odmítnutí.
Chceme se léčit?
Duch nám ukáže jak.
Chceme se něčeho zbavit?
Duch nás toho zbaví ve chvíli, kdy se toho sami vzdáme.
Kdy to pustíme.
Duch je nejen léčitelem na této cestě.
Je průvodcem.
Je tím, kdo nás vede cestou, na které se léčíme.
Cestou na které nám ukazuje to, co můžeme vyléčit.
Ukazuje nám to, čeho se můžeme zbavit.
Je společníkem.
Je tím, kdo nám dělá na této cestě společnost.
Je tím, kdo nám ukazuje kudy můžeme jít.
Je přítelem.
Ve chvíli, kdy je nám těžko, ve chvíli, kdy se setkáme s něčím co by bylo nad naše síly nás samotných. Nad síly o kterých si myslíme, že by na to nestačily.
Ve skutečnosti tu sílu máme.
A máme na této cestě přítele, který nám tu naši vlastní sílu ukáže.
Který nás podpoří.
Je tím přítelem, který nás na této cestě neopustí.
Tí přítelem, který s námi bude tak dlouho, dokud my budeme jeho přítelem.
Dokud my sami budeme chtít být po jeho boku, dokud budeme chtít, aby on stál po tom našem.
Na této získáváme mnoho informací, informací nejen ty, díky kterým se můžeme léčit.
Ale informace, které nás učí věcem, které jsou v nás zapsány jako v knize.
V knize, kterou jsme my sami, v knize, která o nás.
V knize, která je ovšem zavřená, psána jazykem, kterému nerozumíme.
Duch medicíny je učitel.
Učitel, který nás učí jak tu knihu, sami sebe, otevřít.
Učí nás jazyku, kterým je ta kniha psána.
A my, pokud budeme chtít, tu knihu, sami sebe, můžeme otevřít a číst.
Číst sami v sobě.
Můžeme si myslet, že se budeme učit novým věcem.
Ne.
Budeme se učit o tom kdo jsme, kým jsme, proč jsme.
Budeme se učit poznávat své vlastní možnosti, schopnosti, dovednosti.
Budeme se učit tvořit a léčit sami sebe jejich prostřednictvím.

Duch medicíny, Duch tabáku není universální.
Není universální pro všechny, pro všechno.
Není universálním lékem, universálním učitelem, léčitelem.
Je tak silný, jak silní si my sami dovolíme být.
Je tak moudrý, jak my sami dovolíme moudrost přijmout.
Je tak upřímný, jak my sami k sobě dokážeme být upřímnými.
Je takovým léčitelem, společníkem, přítelem, jakým my sami jsme k sobě léčitelem, společníkem, přítelem.

Duch se nám ukáže přesně takovým, jakým jsme my sami.

A Duch k nám promlouvá, ale i tak my můžeme promlouvat my k němu.
Naslouchá nám stejně otevřeně a vřele, tak jak my jemu.

Duchu medicíny naslouchám nejen ve chvíli, kdy cestuji ve svém vnitřním světě, světě snění.
Ve světě šamanské cesty.
Ale také skrze Runy.
Duch mi skrze Runy povídá o cestě po které kráčím,
skrze Runy mi dovolí nejen nahlédnout do světa očím skrytého,
ale skrze Runy mě ukazuje i jak se léčit, co je třeba léčit.
A také mě učí.
Učí mě novým jazykům, kterým je psána kniha, kterou jsem jeho pomocí otevřel.
Učí mě porozumět tomu, co je v ní psáno.

A skrze ( nejen ) Runy Duch může promlouvat ke komukoliv jinému, kdo požádá.
Ke komukoliv kdo je Duchu otevřen, stejně jako sám sobě.
Promlouvat nejen svými vzkazy, vhledy.
Ale i pomocí Run ( v mém případě ) komukoliv, kdo požádá, pomoci otevřít knihu a učit ji číst.
Učit se léčit.

Pomocí Run nejen přijmout samotné poselství, samotný vhled, ale pomocí Run přijmutím medicíny vstoupit na cestu do svého vnitřního světa.

Ve chvíli, kdy požádáte Ducha, vám můžu prostřednictvím Run předat jeho vzkaz, ale ten vzkaz bude i klíčem, branou, cestou, na kterou se můžete vydat ve chvíli, kdy se spojíte s Duchem medicíny.

A tehdy se Duch může stát nejen léčitelem, společníkem, přítelem na této cestě.
Ale i lékem.
Protože Duch se stane vámi.
A jen vy sami jste sobě poznáním, pochopením, moudrostí.
Léčitelem, učitelem.
Společníkem, přítelem.