Směr – záměr

Ve chvíli, kdy už jednou vezmeme do rukou tužku a papír, jsme velice blízko toho, abychom nejen zapisovali, či sami sebe vypisovali, ale jsme velice blízko k tomu, abychom tvořili. Není teď na mysli tvoření kreslící, či psaní, ale tvoření ve smyslu směřování energie do jednoho jediného záměru. Je to nejen velice snadné, ale také velice účinné. Tuto metodu lze využít dvěma směry. Do-sebe a Od-sebe. Tedy určím-li si nějaký-jakýkoli záměr, teď například směr Do-sebe, a tím záměrem bude například chybějící energie, stačí si vzít tužku a papír a sami sebe si představit jako ten papír, celou jeho plochu. Svým způsobem by samozřejmě bylo možné říct, že je jedno co budeme na papíře tvořit, kreslit psát, nicméně samotná krouživá jednoduchost se ukázala jako neúčinnější. Tedy, jelikož jsme si řekli, že směr bude Do-sebe, začneme kroužit tužkou od okrajů papíru spirálami až do samotného středu. Jistě, je to forma meditace, při níž je opět velmi důležité umění dechu, ale tentokrát se cvičí i samotná pozornost spočívající v udržení myšlenky samotného záměru, pro který tuto činnost provádíme. Je samozřejmě lepší ( a díky jednoduchosti možné) u toho zavřít oči a onen záměr prožívat lépe vnitřně a nenechat se rušit vizuálním rušením okolí. Pokud jsme si například jako záměr tedy určili příjem získané energie, je to opět na samotné vizualizaci zdroje energie ( samozřejmě slunce, ale můžou to být i emoce, příroda či jakýkoliv živel) a naše ruka je vodič té energie a papír je naším tělem.
Jistě si nelze povšimnout, v čem teď spočívá princip. My sami jsme zdrojem energie, my sami jsme vodičem energie a my sami jsme i jejím příjemcem.
Metoda Do-sebe lze uplatnit i ve směřování energie do jakékoliv oblasti našeho těla v rámci léčení ( například), ale také ke zlepšení výkonu dané části těla.
Metodou Od-sebe můžeme zvolit různé varianty. Jednou z nich je vysíláním záměru, přání ke zdroji, bohu apd., anebo právě uvolňování, vypouštění energie, která nás dělá například nemocnými. Může jít například nejen o silné disharmonické až agresivní emoce, ale například o nemoc samotnou, vypouštění bolesti. Je to jen a jen na nás, co si dokážeme představit z toho, co lze z nás vypustit a kam to poslat.
Samozřejmě při této metodě už by měl mít člověk na mysli určitou obezřetnost, protože vypouštěné energie jsou něčím přijímány, a měly bychom si dát záležet na tom, kam ty energie budeme směřovat. Obzvláštní obezřetnost je na místě ve chvíli, kdy si uvědomíme, že tuto metodu lze aplikovat i na jiných osobách. At již s jejich souhlasem či bez souhlasu. A ano, tato metoda ve své jednoduchosti patří k velmi silným energetickým pracím. To zejména díky tomu, že při velmi jednoduché mozkové činnosti dochází k velmi snadnému uvolnění a o to více je silnější případné zaměření oné energie.
Ještě malý dodatek, metodou Od-sebe lze začít kreslit stejně jako v metodě Do-sebe. opět i to má svůj smysl, jelikož díky dostředivému směru onu energii a tím i záměr zhušťujeme a zesilujeme.
Ovšem samotný tento způsob není samozřejmě jediným, je mnoho dalších způsobů, cvičení, technik, díky kterým dokážeme zaměřit vlastní soustředění a směr naší energie do toho co vykonáváme. Jistě k tomu patří opravdu jakákoli činnost. Od obyčejných všednodenních prací, přes relaxaci, torby umění, sportu, zkrátka naprosto všeho. Pokud ovšem pracujeme s energií vědomě, vědomě ji vydáváme, směřujeme a ukládáme, zjistíme, že je velmi důležitá nejen koncentrace, ale i způsob toho jak s energií pracujeme.
Ten způsob se zde popisuji  pod pojmem prána.