Rodová Bind-Runa

Rodová Bind-Runa

Každý z nás má své předky, kořeny. Dlouhou linii, která sahá až do samých počátků lidstva.
Za veškerou touto linií stojí jejich život.
Život předků plný zvratů, které potkávají i nás, zvratů, které si nesli od svých vlastních předků, zvratů, které si neseme i my.
Kolikrát se ptáme kdo jsme. Kdo všechno stojí za námi, díky komu tady vlastně jsme.
Hledáme své kořeny, hledáme své předky, hledáme svůj vlastní strom života.
V tom stromu života je napsáno mnoho jmen, které mají své vlastní příběhy.
Některé čerstvé, některé vybledlé, mnohé již dávno zapomenuté.
Ne však naší duší.
Ne však našimi kořeny, které můžeme cítit, vidět a pokud se do nich skutečně vnoříme, číst i příběhy, ze kterých kořeny čerpají sílu.
Moudrost čekající k pochopení.

I v dnešní době jsme si vědomi, že domorodé kmeny tyto kořeny drží při životě tak, aby nebyly zapomenuty.
Tou silou, která jim dává život, která jim nedovolí zapomenout, jsou tradice, příběhy, písně, tance.
Posvátné rituály.
Mnohé kmeny mají své kořeny vytesány do kmenů, jiné je mají namalované, či vytesané v obrazech.

A kmeny mají také svá jména.
Prastará jména, která nejsou jen jménem, nejsou jen určením toho kdo jsou, kde žijou.
Ty jména byly, a jsou i nadále jmény jejich předků.
Jsou onou energií, onou moudrostí, kterou zanechali svým potomkům.
Tak aby potomci ji přijali, a k té staré moudrosti, k těm starým příběhům, přidali i ty své.
A to je skutečné dědictví.
To co má skutečnou hodnotu.

Pro nás je toto dědictví, když ne ztraceno, když ne rozbito na malé kousky, které složitě skládáme zpět, tak již i velmi vybledlé.

Ale i tak ti, kteří znali tajemství, ti kteří znali runy, ti kteří runy kreslili, ti kteří runy barvili, ti kteří runami mluvili, uměli nahlédnout do kořenů.
Najít sílu předků.
Sílu rodu.
A dát ji těm, kteří ji potřebovali.
Těm, kteří požádali.
Ale nebyla to jen runa, nebyl to jen symbol.
Nebyla to jen síla.
Byla to moudrost, moudrost v odkazu, v příběhu, kterým předci skrze runy ke svým potomkům promluvili.
A teprve ve chvíli, kdy potomci tento příběh přijali, kdy pochopili jeho poselství, přijali sílu svých předků, svého rodu.
Pochopili moudrost, kterou s sebou nese.
Ne vždy se tak však stalo…
Skrze runy lze sdělit pouze pravdu, ale ta nemusí být viděna.
A i tyto příbehy o pravdě, která nebyla i nechtěla být viděna jsou součástí kořenů, síly našich předků.
Potomci se z nich můžou učit a poučit.
Tak tím i příběh o mnoha nepochopených, neviděných pravd je může změnit v poselství.
V příběh zkušeností, příběh moudrosti, určený k pochopení, k vidění potomkům rodu.

Rodová Bind-runa vypráví tyto příběhy, příběhy, které k těm, kteří chodí mezi světy, vypráví rodová, kmenová, totemová zvířata.