Před meditací…

Nyní se zde lehce vrátím o krok zpět před samotnou meditaci…

Před meditační očista

Často se říká-píše, že před meditací by se měl člověk očistit. Tedy nejen fyzicky tak, aby ho případné tělesné projevy z meditace nerušily, ale také, aby se člověk při meditaci cítil čistý. To platí i o mysli. Mysl se čistí vlastně poměrně snadno a je mnoho způsobů, jak toho dosáhnout. Většina takových způsobů je velmi aktivní, při kterém dochází k uvolňování, dá se říct, agresivních emocí. Může se jednat o sport, zpěv-křik, či automatickou kresbu a mnoho podobných způsobů. Cílem je v sobě právě probudit všechny ony potlačené emoce, ať již strachy, zlost, či naopak i třeba lásku, zamilovanost, radost. Všechnu tu sílu pokud možno v sobě co nejvíce rozbouřit a pak ji směřovat pokud možno co do nejmenšího cíle plnou silou. A to tak dlouho dokud budeme mít potřebu. Můžeme samozřejmě brát jednu takovou emoci po druhé a nemusíme se omezovat jen na jednu. Stejně tak s mnoha myšlenkami, které by jsme rádi vypustili ven, či otázky na které bychom rádi našli odpověď. Naučme se vypouštět tímto způsobem všechny starosti, smutky. Čím více se budeme věnovat této před meditační přípravě, tím lépe, silněji a hlouběji se do meditace dokážeme dostat. Při nejrůznějších magických rituálech, a při meditačních též, je zvykem mít přítomné zástupce elementů. Nejen proto, že z nich čerpáme jejich sílu, jejich vlastnosti, schopnosti, ale ony naopak na sebe dokážou vázat uvolněné energie, které by se neměly dále šířit a měly by být pohlceny, spáleny atd. Nicméně významu elementů se budu věnovat později, protože nyní bude na řadě samotná meditace. Ale to neznamená, že pochopení významu elementů není důležité, naopak je to velmi důležité. Pokud se kdokoli z nás rozhodl, nebo časem rozhodne, že se začne věnovat svému duchovnímu – osobnímu rozvoji, jedním z prvních pojmů, se kterým se setká je…meditace…ale to je již předchozí psaní.