Hovory s Bohy

Hovory s Bohy Všeobecně by se dalo na bohy, exotické, pohanské dívat z pohledu jakožto na jednotlivou instituci, která zastupuje sama sebe. Tedy Jakožto jednu určitou bytost, která dala lidem najevo svou existenci, svou přítomnost a koneckonců svou moc. Bytost, která si prošla procesem stvoření – zrození podobnému, spíše podle mýtů stejnému tomu našemu. Ale to můžeme přisuzovat prostému faktu, že žádný jiný způsob zrození nám nebyl znám. Nicméně je tu jedno rčení, které nám říká, že bohové žijí tak dlouho, dokud žijí ti, co v ně věří. Jenže pokud...

Číst dále

Starší Futhark – popis run

FUTHARK Fehu Prvotním významem této runy, je dobytek, ovšem jen v přeneseném smyslu toho, co dobytek značí. Dobytek značí především sílu a majetek. Sílu samotné země, ohnivý živel, vládce. Je to runa první, též zvána „nejvyšší“, což má s vládcem, protože síla a majetek znamenají moc a vládu. Symbolizuje taktéž plodnost, nejen ve smyslu sexuální, ale také plodnosti materiálního bohatství a také duchovního. Tato runa značí též počátek. V energetické rovině tuhle runu lze velmi účinně využít k získávání ztracené či jinak chybějící životní síly, energie. Je ovšem nutné si...

Číst dále

Runová meditace

Runová meditace Bylo, a zřejmě ještě bude popsáno mnoho metod meditace, to podle toho komu jaká nejlépe vyhovuje. Co člověk, to názor a způsob, to je samozřejmé. Tady bych vás rád seznámil s runovou meditací, pomocí které se naladíme na jednotlivou složku květu života. Tedy jednotlivou runu, nebo skupinu run. Každá runa, jak jsme si řekli má svůj specifický význam, a ve spojení s barvou se její význam ještě blíže určuje. Proto nejdříve věnujme pozornost samotnému výběru runy, a ta pozornost jak jinak může být intuitivní. Můžem nejen vybírat samotné...

Číst dále

Základní práce s runami

Tvorba Run Nejlepším a nejsnažším způsobem jak práci s runami začít, je jednak se s nimi učit psát a svoje runové kameny, karty, dřevěné destičky,můžeme tomu říkat jakkoliv, nebo prostě jen runy, vytvořit. Dost často se setkávám s dotazem jak takové runy vlastně vytvořit a z čeho. Na to odpovídám, že velice snadno. Každý z nás má jistě nejaký svůj oblíbený materiál, nejvhodnějším je samozřejmě co nejbližší přírodním materiálům, a ten si může jako podklad runy vzít....například, kameny nejrůznějších druhů, dřevo nejrůznějších druhů, může být i kůže, kosti, cokoliv co...

Číst dále

Starší Futhark a Runová posloupnost

Starší Futhark Je načase si tedy představit zde již několikrát zmíněný systém, který je prezentován něčím, co je mnohým známo jako RUNY. O samotné historii, původu a vývoji je toho napsáno již příliš mnoho. Nicméně, pokud vás bude zajímat tenhle směr, jistě se rádi vydáte vlastní cestou po stopách jejich samotné historie. Ovšem po proniknutí všemi různými směry, kterými jsem se zabýval, jsem nakonec přišel k onomu závěru výchozího bodu posvátné geometrie květu života, jen je zcela universálním ucelením. Podle předchozího psaní o Yggdrasilu lze nalézt mnoho společných znaků mezi...

Číst dále

Aether Éter

Aether: Aether – éter tak jak ho známe, představuje onen mýtický pátý element. Nicméně spiritualita, podstata tohoto elementu spíše ukazuje ani na pátý, ani na první, ale spíše na samotný nultý element. To nám může ukázat to, že Aether jako takový nelze najít, nelze uchopit, nelze spočítat, vlastně by se tedy dalo říci, že vlastně neexistuje. Ovšem je tu možnost přenesení se přes všechna omezení našeho myšlení. To spojeno s dokazováním existence všeho, a pokud je existence dokázána, je naše myšlení uspokojeno. Ona možnost, která nám dává prostor pro překonání...

Číst dále

Elementy Yggdrasilu

O elementech v Yggdrasilu Nyní už víme, že Yggdrasil má devět světů. Dobře tedy, ale proč vlastně devět? Vyplývá to z přirozené duality a polarity toho, co se snažím přiblížit, vyplývá to z velkého moudra: Co jest nahoře, jest i dole Jako éter se nám znázorňuje Asgard a Hel Ohnivým živlem disponuje Vanaheim a Muspelheim Vodním živlem Nifleheim a Jotunheim Vzdušným živlem Lichtalfheim a Svartalfheim a nakonec živlem země je jak jinak Mitgard. Proč tomu tak je? Asgard a Hel nám ukazují prvopočátek, podvědomí a vyšší vědomí, tedy naši neumírající...

Číst dále

Yggdrasil

Ještě dříve, než se budu věnovat samotným runám, začnu tím, z čeho runy samotné vycházejí, a tím je strom světa: Yggdrasil Tentokrát si dovolím již trošku oné mytologie, která nám dopomůže představit si základní obrázek o mystice, kterou se budou zabývat jen o málo později. Tato mytologie je vlastně jakýmsi základním pilířem k náhledu na runy samotné Devět světů Yggdrasilu Se starším futharkem - runami - je nepochybně spojen strom světa Yggdrasil, v jiných kulturách znám jako strom života. Je to všehobytí, které nám ukazuje nejen samotné stvoření všeho, ale...

Číst dále

Runy-nástin seznámení

Runy-nástin seznámení V předešlém psaní jsem zmínil pojem runy, stejně jako se v jiných mých odkazech o runách píše, zejména ve spojení s výkladem, či ve spojení se šamanismem. Tím, že se budu snažit vysvětlit něco takového, jako jsou runy, se vydávám na velmi tenký led. Led, který je dán nejen samotným miléniem ztracenosti v čase, led, který je dán znovuoživováním historie znalců starých jazyků. Led, který je dán samotnou mytologií s runami svázanou. Pojem runy si mnozí z vás již zvykli slyšet v mnoha souvislostech. Některé souvislosti jsou bohužel...

Číst dále

Talismany a fetiše

Fetiš Jistě slovo v moderní době posunuté do jiné roviny vnímání. Nicméně fetiš představuje v práci šamanismu velmi důležitou roli, stejně jako jakýkoli jiný nástroj pro řemeslníka v jakémkoli oboru. Jediným a v celku zásadním rozdílem není to, co kdo používá, ale o to jak. Tedy i kladivo pro kováře je plnohodnotným fetišem jako pro šamana orlí lebka. Ví co pro něj znamená, ví co takový předmět dokáže a hlavně - ví jaká je v něm síla - DUCH. Ať je to kámen, kost, peří, nejrůznější byliny, či jakékoliv jiné...

Číst dále