Maestra Prabába jako krev

Maestra Prabába jako krev
Psaní to nebude ani tak příliš dlouhé, jako spíše dáno a psáno s uvědoměním a následným opětovným sdílením mezi vás.
Od chvíle, kdy mým tělem proudila posvátná maestra Ayahuaska, proudila mým tělem v mé krvi. Však samozřejmě, vždyť ona je „ její „ krví.
Od té doby, každý den jsem jí jednou více, jednou méně, ve vlnách jako při ceremonii vnímal ve svém těle, v krvi.
A kolem krve se to točilo neustále a krev se točila v mém těle…

…Vaše síla, síla každého z vás vychází z pradávného ohně zažehnutí samotným stvořitelem, stvořitelem vesmírů, stvořitelem světů, stvořitelem života. Tento oheň má dvě tváře, tak jak jste se je naučili vnímat jako pána a sluhu, ale oheň nikdy nebude sluha.
Oheň, ta prvotní jiskra, ten první živel vzešlý z nicoty samotné podstaty stvořitele při tvoření hřeje, ale aby měl z čeho tvořit, nejprve potřebuje něco spálit.
A tak jako vy lidé ke svému tvoření potřebujete spálit potřebnou energii, stvořitel ke vzniku vesmírů potřebuje jiné spálit.
To je koloběh.
Ale tato síla, ta její podstata vám proudí v žilách. Je nejen skryta v krvi, je to krev samotná.
A v krvi není jen síla tohoto ohně, ale je tam síla a zkušenosti všech vašich předků. Předků kteří skrze vás jsou neustále s vámi, sídlící v hlubinách nejtemnějších zákoutí vašeho vědomí, v části vám známé jako nevědomí.
Tam hluboko najdete je, jejich moudrost, jejich zkušenosti, jejich sílu a především vaši vlastní vnitřní sílu.
Dostat se do těch míst vyžaduje odvahu té síle čelit. Vaši předkové vás budou zkoušet, Vaši předkové vás donutí bojovat.
Ne s nimi, ale s vašimi vlastními strachy, s vašimi vlastními slabostmi, nemocemi.
Budou vás nutit bojovat tak dlouho dokud vaše síly, síly které jste byli schopni dosud využívat nebudou vyčerpány a vy nezemřete.
Jenom tak můžete přijmout novou sílu. Nové vaše já. Zrozené z vaší skutečné podstaty, z vašeho skutečného vědomí, zrozené ze zkušeností, vědomí, síly vašich předků.
Má krev koluje po celé zemi.
Má krev je cestou pro vás, přímou cestou, tvrdou, krásnou, bolestivou, láskyplnou cestou.
Já jsem ale též vaší krví, ale k mému nalezení, k vzájemnému spojení je třeba abyste našli sami sebe, našli průvodce k vám samotným.
Ale co skutečně můžete sami nechat sami sebe procítit vaši vlastní krev.
Tak jako ten co píše tyto řádky, tak i vy můžete zavřít oči, zavřít oči do vaší vlastní nicoty. A dýchejte, tak jako Duch nás prostupuje všechny skrze celou naši bytost, tak Dech nás prostupuje úplně stejně.
Nechte dech prostoupit skrze vaše celé tělo, nechte vás dech vstoupit do vašich žil, do vaší vlastní krve, nechte váš dech aby se stal vaší krví. Nechte vás samotné se stát vaší vlastní krví. Nechte vaši krev – vás – váš oheň rozdmýchat, vzplanout vašim vlastním dechem. Dechem, který stejně jako Duch vás prostupuje skrze celou vaši bytost.