K šamanismu

    Na úvod blogu o šamanismu by se tedy nejprve slušelo představit samotnou jeho myšlenku.
Vlastně není ani tak složité v dnešní době se dopátrat tomu, co, či kdo to šaman vlastně je. Vlastně ani nepochybuji o tom, že ti z vás, kteří sem již zavítali o něm neježe slyšeli, ale zřejmě již i mnohé ví.
   Oficiálních zdrojů, ve kterých se tedy můžeme o šamanech a šamanismu něčeho dopátrat je příliš mnoho, než aby se mi povedlo shrnout klíčovou podstatu do několika řádků. Nicméně se o to pokusím.
   Už jen samotné slovo šaman, které se v současné době tolik popularizovalo, je přiřazováno tomu, že k nám do Evropy přišlo ze sibiře.
   Nicméně rád si mnohé věci dělám po svém, a občas se snažím hledat jiné souvislosti, než jak jsou nám velmi často ukazovány.
   Jinou souvislostí, která je mi mnohem bližší je ukázka slova – významu z kultury, která v Evropě zanechala velký kus svého dědictví. Ta kultura je samozřejmě keltská, se vším svým uměním, vírou a samozřejmě svátky, ze kterých se nám do dnešní doby zanechalo více, než si vůbec uvědomujeme.
   Samotná historie, jejich putování a původ je i nadále velmi rozšířeným tématem vědních oborů, ale nicméně i tady se nám ukazuje možnost toho, že sami do evropy migrovali. Odkud? Ruské území? Asijské území? Kořeny a stopy keltů sahají vcelku velmi daleko, tak daleko, že možná snad už jen pojem keltů by mohl zastupovat více než určitý národ.
Ale ať je tomu jakkoliv, tito keltové měli jeden svůj velmi významný svátek, který se jmenuje Samhain. Tento svátek je slaven kupodivu neustále, byť má jiné formy, jiné jména. A díky mnohým neopohanským uskupením se začíná prosazovat ve své podobě, se svým jménem.

Samhain
Samhain je svátek, který u nás známe jako dušičky. Svátek všech mrtvých. Svátek, doba, kdy je stírána hranice mezi světem mrtvých a živých. Doba, kdy živí mohou putovat do říše mrtvých a naopak, mrtví do říše mrtvých. Doba, která je nakloněna k tomu, aby se jedni mohli spojit s druhými a rozmlouvat spolu. Doba, která je nakloněna k tomu, kdy se živí mohou spojit s „ duchy“…
Ano a zde vidím právě onu souvislost, která mi ukazuje prapůvod a význam slova šaman.
Jistě, tohle téma je velmi obšírné a dalo by se hledat a samozřejmě najít mnoho námitek. Například ty, které se ptají na to, jak se na americkém kontinentu vzali šamani. Vlastně úplně stejně jako na evropském. Ono i původní obyvatelstvo „ indiáni“ mělo své prapředky, kteří na americký kontinent migrovali. A tak by se díky řadě stopám vedoucím k nám do Evropy, stopám vedoucím do Ameriky dalo – a určitě i našlo – mnoho vzájemných spojitostí mezi našimi prapředky, kulturami a rituály.

  Možná jsem poněkud odbočil, ale vnitřní nutkání mě vedlo k onomu nástinu samotného možného původu nejen slova, nejen samotného původu myšlenky, ale samotné spojitosti mezi jednotlivými natolik zdánlivě různými kulturami.

  Nyní tedy přímo k duchu samotného šamanismu:

   Šamanismus je soubor technik, které provozuje šaman. V dnešní době, v naší moderní společnosti lze velmi obtížně o někom říct, že je šamanem v pravém slova smyslu, i když se tak mnozí rádi nazývají.
   Tyto techniky jsou samozřejmě do velké míry díky vymoženostem dnešní doby velmi snadno dostupné, nicméně už tak snadno dostupné nejsou samotné zkušenosti a velmi specifické vědomosti týkající se samotné přírody.
Techniky šamanismu se nejvíce zaměřují na samotné vědomí, a to na jeho změnu. Protože v plném vědomí se lze jen velmi obtížně spojit s jinými světy, které jsou okolo nás. Jenomže pro naše smysly, natolik zatížené realitou, ve které žijeme, jsou neviditelné.
Technik k dosažení změny vědomí je skutečně mnoho, počínaje nejrůznějšími meditacemi, technikami vyvolávajícími tranz, hudbou, tancem až po požití látek tento stav navozující.

   Toho, s čím šamanismus pracuje, je mnohem více. Ano, je to spojeno s navázáním kontaktu s nejrůznějšími duchy. Ať již jde o duchy přírody zastoupené duchy rostlin, zvířat, nerostů, ale také duchy osob. A nejen těch zemřelých, ale i živých. A nejen v tomto světě, ale v jiných světech.
Tady se již začíná ukazovat skutečná hloubka poznání samotného šamana – šamanismu, kam až sahají zkušenosti, poznání a vědění toho, kdo s těmito silami pracuje.
Jistě, šamanismus se může provozovat jen pro vlastní pocit a učení se změnám vědomí, poznáváním koutů jinosvěta jen z pouhé zvědavosti, někdo může jít o krok dále k poznávání ducha sebe samého a odsud může vést další krok zase o kus dále.
  Šamanismus pracuje s mnohými atributy přírody v jejích různých formách, a čím více o přírodě samotné ví, čím více ví o chodu samotné přírody, o významu jednotlivostí v přírodě se vyskytující, tím více se prohlubuje spojení se s přírodou samou.
Velmi těžko říct, kdy je šaman stále šamanem, nebo se očích moderního člověka stává doslova vědcem, lékařem, psychologem, čarodějem. Někým, kdo zkrátka ne ovládl moc přírody, ne někým kdo jí porozuměl, ale někým kdo se jí stal.
Ano, pomocí šamanismu lze dokázat něco, co je skutečně dalece za hranicemi fantazie i těch, co šamanismus provozují.