Hovory s Bohy IV. Veles

Hovory s Bohy IV. Veles
Je nás velmi mnoho bohů, je nás velmi těch, kdy jsme pro vás patrony, ochránci. Jsme těmi, které žádáte abychom vás chránili, těmi, kteří vám dopřáli vítězství v boji. Jsme těmi, kteří vás inspirují, jsme těmi, kteří vám dávají vize.
Jsme pro vás bohy, jsme pro vás duchem každodenního života, jsme pro vás duchem kouzel, jsme pro vás duchem života i smrti.
Do našich jmen jste vložili nejen všechnu vaši důvěru, ale všechnu vaši moc, moudrost, všechnu vaši sílu, rozhodnost, vědomí. A za úplatu, obětinu po nás žádáte, abychom vám z toho, co jste do nás vložili dopřáli malou část, která vám pomůže splnit váš mnohdy malicherný sen.
Jen málokdo si z vás uvědomí, kde spočívá vaše i naše síla. Vaše síla spočívá ve víře v sebe samých, Naše síla spočívá ve vaší víře v nás.
Ano, my jsme vaší součástí jako vy jste součástí naší existence. Nejsme něčím, nejsme někým, jsme vámi.
Dívejte se na nás, na ducha, jako na ducha, jehož i vy jste součástí. Jehož síla bude ne tak silná, jaká je vaše víra v nás, ale bude o to silnější, jaká je víra ve vás samotné.
Nejsme někým, nejsme něčím mimo vás. Jsme ve vás, stejně jako jste vy v nás. Skrze nás umíte čarovat, a my skrze vás žít.
Nehledejte způsoby, jak nás přechytračit, jak nás podplatit, jak nás obelstít, jak nás porazit. Cokoliv z toho se vám podaří je jako byste vy sami byli námi, jako byste vy sami byli těmi přechytračenými, podplacenými, obelstěni, poražení.
Abyste tolikrát mohli upevnit svou víru, a tím vyjádřili nejen svou příslušnost k tomu, kdo je vaším patronem, bohem, abyste vyjádřili, kým vy samotní jste, stavíte modly, sochy, naše podobizny. Tesáte do kamene, do dřeva, malujete či vyšíváte látky s našimi jmény, s našimi symboly, s našimi tvářemi, abychom vám byli nablízku a s tím nablízku i naše moc.
Ale jak jsem pravil, naše moc je ve vás. Ano, můžete si připomenout to naše vzájemné spojení které mezi námi je, ale připomeňte si, že to jste vy, kde pramení vaše síla, síla, která pramení z vaší víry, z víry ve vás samotné. My jsme duchem, duchem vás samotných, vaší moudrosti, vaší síly, ano, ale i také vašich slabin.
Ctěte sami sebe stejně, jako ctíte nás. My vás také tak ctíme.
Jsem Veles, bůh mnoha umění, bůh mnoha darů, jsem strážce, jsem veršotepec. Jsem Volch.
Kdysi dávno, v mých dobách, kdy jsem byl znám více než v dobách dnešních, vy z vás, kteří jste v té době stáli při mém boku jste chápali mnohé významy, symboly. A pokud ne, skrze vaše volchy jste se radili, skrze volchy, čaroději, kteří rozuměli mnoha symbolům, obrazům, snům, vizím. Všemu, co se mohlo vám lidem zjevit jako znamení. Znamení, jejichž řeč sahá ještě mnohem dále, hlouběji než jeskyně prvních lidí. Řeč stvoření, řeč zvířat, řeč stromů, rostlin…řeč přírody.
Umění této řeči i tehdy, před dávnými věky bylo velmi vzácné a jen málokteří z vás rozuměli. Rozuměli proto, že uměli v sobě probudit mého ducha, ducha, který je naučil té řeči nejen rozumět, nejen jí mluvit, ale pochopit, že ta řeč je řeč přírody. Řeč přírody, řeč ducha přírody a skrze něj mohli hovořit s dalšími duchy, žádat je o jejich sílu, o jejich moc, o jejich schopnosti.
A duchové velmi často odpovídali, učili, ukazovali.
Aby čarodějové mohli snáze s duchem mluvit, měli své posvátné předměty, kouzelné talismany, jenž jim pomáhaly se s duchem spojit. Ale našli se i takoví, kteří talismany nepotřebovali. Ale těch bylo skutečně velmi málo. A ti vešli do legend.
Jsem Veles, jsem duch, jsem čaroděj, který je nejen tím, kdo s jinými duchy mluví, ale tím, kdo učí s duchy mluvit. Kdo učí řeči duchů, kdo učí se s duchy spojit, kdo učí spojit se s duchy. Jsem ten, kdo učí, jak najít svého ducha, jsem ten kdo učí jak mu porozumět, jsem ten kdo učí jak mu naslouchat, jsem ten kdo učí jak k němu promlouvat.
A on již teď, od vašeho zrození promlouvá k vám. Ale jen málokdo mu rozumí.
Jak k vám promlouvá?
Skrze obrazy, skrze symboly a skrze stromy, rostliny, zvěř.
Vždyť kolikrát se vám zdálo o různých stromech, rostlinách, zvěři a vy jste tolikrát přemýšleli, co to vlastně znamená. Ptali jste se, hledali jste, zkoumali jste všude okolo vás, ve vnějším světě. Kolik z vás hledalo ve světě svého vlastního ducha?
Ano, všechny ty symboly mají také svého ducha, ducha, který umí o mnohém vypovědět, vypovědět nejen o tom jaký on je, ale o tom, jací jste vy, čím si procházíte, jací jsou vaši přátelé, průvodci, učitelé.
Ano, i dnes, v této době jste si vědomi svých duchovních průvodců, průvodců – duchů, kteří vám v mnohém pomáhají. Ale většinou je máte za něco, za někoho, ale ten duch je vaše vnitřní síla. A ten duch, který se vám zjevil je zrovna ten duch, kterého na cestě, po které kráčíte potřebujete. Je to duch vaší síly, která se ve vás pro tu chvíli probudila, duch, který žádá jen to, abyste se s ním spojili a naslouchali tomu duchu. Sami sobě.
Duch průvodce vám pomáhá s vašimi úkoly, s vaší cestou, na kterou vás přivedl váš duch učitel. To je ten duch, ta část vašeho já, kterou mnohdy proklínáte. Proklínáte tu cestu, po které kráčíte, čímže jste si ji zasloužili. I duch učitel, duch této cesty se vám mnohdy ukazuje, ukazuje se v podobě toho, čemu se máte učit, ukazuje vám vaši slabost i sílu současně. Je tím duchem, kterého se máte naučit přijmout, duchem, který vás učí jít po té cestě na kterou vás – chápejte vy sami – navedl. Až budete na nějaké jiné cestě, váš duchovní učitel bude mít jinou podobu, podobu náležící k učení té jiné, další cesty.
A na této cestě, kdy se cesty mění a s nimi se mění podoba duchovního učitele, se mění i ti vaši duchovní průvodci. Ne všichni průvodci, ne všichni duchové jsou vhodní pro všechny cesty.
Ale každý z nás, každý z vás má svého silového ducha. Ducha, kterým jste vy sami. Vyjadřuje podstatu vašeho ducha, jeho sílu, jeho inteligenci, jeho moc, jeho vlastní schopnosti.
Mnohým se již jeho silový duch zjevil, jen málokdo se jím stal, jen málokdo se stal sám sebou.
Jsem Veles, jsem ten, kdo vám umí mluvit s duchy, jsem ten, kdo vás naučí s nimi mluvit, jsem ten, kdo vás naučí jim porozumět.
Jsem Veles, jsem duch, duch mnoha kmenů, symbol mnoha kmenů, i to co byste nazvali kmenovým duchem, totemovým duchem.
Duchem, který je tak silný, jak je silná víra kmene nejen ve svého ducha, ale ve svůj vlastní kmen. Duchem, který je tak silný, jak moc mu kmen sám dokáže porozumět, tak silným, jak moc je vzájemné splynutí mezi duchem a kmenem, kdy kmen se stává duchem a duch kmenem.
Duch kmene je tím nejposvátnějším vyjádřením kmene sebe samého.
Jsem Veles, duch kmenů.