Hovory s Bohy III. Freya

Hovory s Bohy III. Freya
Jsem čarodějka
Mé jméno je Freya, nejen ta, kterou milujete, ale také ta, která miluje. Nejsem jen matkou, nejsem jen milenkou, nejsem jen manželkou, nejsem jen ženou.
Jsem vším, co okolo vás prochází jako život, jsem vším, co vnímáte jako přírodu.
Jsem všechna ta krása, když se poddáme vzájemnosti, jsem nebezpečná, když se od sebe vzdálíme v nepochopení.
Nejsem ta, která ovládá, ale také nejsem ta, která je ovládána. Jsem ta, která miluje. Jsem ta, která nenávidí.
Jsem čarodějka
Jsem ta, která má moc tvořit, jsem ta, která má moc ničit. Jsem ta, která má moc léčit, jsem ta, která má moc zabíjet.
Moje kouzla vychází z přírody. Z přírody, které jsem matkou, z přírody, které jsem dcerou. Z přírody, kterou jsem já sama. Z přírody, kterou jste vy všichni.
Neznám jen moc všeho, čím příroda je, neznám jen tu moc, která je mou, která je mnou, ale znám také tu moc, která je vámi.
Znám moc té krásné tváře, kterou nabízím, znám moc i té tváře odvrácené, které se bojíte.
Ať hledáte lék, či hledáte jed, lék se může stát jedem a jed lékem. Jsem ta, která nejen zná, nejen ví, kdy je jed lékem, kdy lék je jedem. Jsem to já, kdy se stávám lékem, jsem to já kdy se stávám jedem.
Mé oči jsou všude, vidím vše i v té nejhlubší tmě. Mé uši jsou všude, slyším vás i v tom nejhlubším tichu. Má ústa jsou všude, můžete mne slyšet kdykoli i v tom největším hluku.
Jsem vším, co je okolo vás, jsem vším, co je ve vás.
Vy jste mnou
Jste-li ztraceni ve mně, jste-li ztraceni v sobě, skrze mne, skrze sebe cestu opět najdete. Nevybírám nejpohodlnější, vybírám nejlepší. Ale jsem s vámi, jsem vámi, vy jste se mnou, vy jste mnou. Kráčíme společně, jeden pro druhého, jeden k druhému.
Jsem šamanka
Jsem matkou šamanek, jsem dcerou šamanek. Jsem Duchem.
Jsem Duchem, ke kterému šamani hovoří. Jsem každým Duchem se kterým šamani v přírodě hovoří. Duchem rostlin, Duchem zvířat, Duchem kamenů.

Jsem žena
Jsem šamanka
Jsem matkou živlů