Hovory s Bohy I. Odin

Hovory s Bohy I.

Jmenuji se Odin
Jsem otec, všeho otec, jsem otec otců. Jsem ten, který teď stojí na místě těch, kteří ve jménu svých otců položili svůj život, aby v hrdosti stanuli před svými otci. V hrdosti, která s sebou nese i odvahu postavit se smrti čelem. Sám jsem ten, kdo zemřel, sám jsem ten, kdo sám sebe vyzval na smrt. Ne pro hrdost a slávu, ne pro možnost stanou před svým otcem. Vyzval jsem vlastní smrt abych odhalil její tajemství. Místo toho jsem odhalil tajemství života, tajemství stvoření.
Nemůžu o sobě říct jsem dobrý, že jsem zlý. Nemůžu o sobě říct, že jsem falešný, že jsem spravedlivý.
Jsem prudký, jsem výbušný, jsem mečem, jsem štítem, jsem kopím. Nesejde na tom, kolik z vás zemře proto, aby mohli stanout před svými otci. Přede mnou, před otci otců. Nesejde na tom, kolik z vás sám zabiji, abyste mohli stanou nejen přede mnou, ale stanout se svými druhy, se svými otci bok po boku s mečem v ruce pro ten jeden den.
Sejde jenom na tom, jak žijete svůj život. Ne pro mne, otce otců, ne pro vaše otce, ne pro vaše syny. Ale sami pro sebe. Sejde jenom na tom, aby až se jednoho dne postavíte smrti, jí ukázali, že jste se jí nebojíte, jako jste se nebáli žít.
Nebo se bojíte žít?
Pak se budete bát i zemřít.
Nejsou dny ani noci, to jen slunce po obloze putuje okolo vašeho světa. Jednou ho uvrhne do tmy, jednou ho zalije svým světlem. Nejsou dny ani noci, je jen světlo a tma.
Světlo a tmu nemáte jen okolo sebe, ve vašem životě, ve vašem světě. Máte je ve svých srdcích.
Když je světlo nebojíte se, protože světlo přikryje svým závojem tmu, které se bojíte.
Myslíte si, že ve světle vidíte všechno, ne nevidíte. Ve skutečnosti vidíte jen to, co můžete vidět ve světle. To, co jde vidět jen ve tmě, nevidíte.
Ale do ní se bojíte nahlédnout.
Jestliže vidíte jen to, co je viděné ve světle, a nevidíte, nechcete vidět to, co je viděné jen ve tmě, ve skutečnosti to, co vidíte ve světle nechápete. Jen si myslíte že víte, co vidíte, ale nechápete to. Nevíte, co doopravdy vidíte.
Protože světlo i tma jsou neodlučně spojeny. Světlo utváří tmu a tma utváří světlo.
Tedy i všechno viděné ve tmě podléhá tomu co vidíme ve světle.
A život není jen světlo a smrt není jen tma. Jsou světlem i tmou. Je mezi nimi stejný vztah jako mezi světlem a tmou.
Život tvoří Smrt, Smrt tvoří Život
Byl jsem a vlastně i dodnes bývám žádán o pomoc, o sílu, o víru, o naději. O tu možnost žít dále.
Ale copak to jde, když tu pomoc nevidí, necítí? Očekávají pomoc zvenčí.
Ale já přicházím zevnitř.
Stejně jako láska otců ke svým synům.
Stejně jako láska synů ke svým otcům.
Všechna síla je uvnitř nás, všechna víra, všechna moudrost, všech otců.