Bindruny II.

Bindruny II.
V prvním psaní jsem velice obšírně představil, co to Bindruny vlastně jsou.
Jejich podoba vlastně nezná hranic a v mnoha obrazech můžeme vidět mnoho z toho co známe z běžného života.
Můžou to být věci, stavby, a mnoho toho co vidíme v přírodě.
Stromy, rostliny či zvířata všech možných druhů.
Ano, vyjádření skrze Bindruny může mít jakoukoli podobu, nejen onu tajemnou podobu magických obrazců vytesaných v kameni, vypálené v kameni, či vepsány do pergamenu.
Je obtížné nakreslit Bindrunu?
Ve své podstatě ne.
Není skutečně těžké nakreslit určitý obraz za pomocí geometrie, fantazie tak aby měl určitou podobu, která může něco vyjádřit.
Ale už je otázka umění toho, jak moc známe runy.
A to už skutečně vyžaduje nemalé studium.
Ale řekněme, že najdete někoho, kdo umí Bindruny stvořit a na vaše přání ji vám stvoří.
Sváže pečlivě runy, které budou vyjádřením záměru vašeho přání, vaší vize.
Budete ji mít vyrobenou, budete ji mít před sebou.
Ale budete vědět, jak s ní pracovat?
Možná ten, který umí pracovat s talismany, či jinými symboly, kouzly, sigiliemi.
Tedy možná ten, který už určitou praxi s magií má.
Ale může s Bindrunou pracovat někdo kdo nikdy nekouzlil, nezajímal se o magii, o runy teprve ne?
Ovšemže může.
A tomu může napomoci ten, kdo vám Bindrunu stvoří.
Naučí vás tomu, jak s Bindrunou pracovat, jak se s ní vzájemně propojit, tak, aby se stala vaší součástí. Tak aby mohla být součástí vaší energie a vy součástí její energie. Být vzájemnou součástí v záměru za kterým byla stvořena.
Je tohle snadné nebo složité?
Samozřejmě způsob takového propojení už bude žádat určitou praxi alespoň v umění uvolnit svou mysl, tedy v meditaci.
Ale kdo hledá cestu, najde si cestu i k tomu naučit se meditovat. A každý důvod k jejímu učení je dobrý.
Nicméně kdyby všichni, kteří kdy chtěli využít síly Bindruny museli umět meditovat, museli mít praxi v duchovních technikách, nebylo by mnoho těch, kteří by si je nechali stvořit.
Naopak.
Bindruny byly zcela běžné i mezi obyčejným nevzdělaným lidem, kterým stačilo vědět, že je to ochrání, že budou plodní, že se neztratí na cestách a podobně.
A tak jako velmi mnoho lidí dnes, nosilo své Bindruny na náhrdelníku, zbrani, štítu, helmě.
Nechávali Bindruny rýt do dveří, bran, do domovních štítů.
Vlastně do všeho.
A tak stejně jak své bohy žádaly aby jim, lidem dali sílu, aby je ochránily, aby…( skrze runy, Bindruny)…tak stejně dávali svým bohům obětiny.
Tedy využití run skutečně závisí na samotných možnostech toho, kdo je nosí.
Ano, někdo s nimi může pracovat už na úrovni magických rituálů, vědomého spojení se s bindrunou na úroveň vzájemné komunikace.
Ale taky jejich sílu můžeme nechat zcela ve vůli těch, ve které věříme, v bohy, duchy a s tím spojenou vírou a důvěrou v ně.