Bindruny I.

Bindruny I.
Tam, kde runy a jejich síla je vepsána ve všem stvořeném lze vidět obrazy a symboly, které runy vytváří.
A že se nejedná o pouhou náhodu stvořenou fantazií toho, kdo se dívá, kdo vidí v symbolech posvátné geometrie vepsány runy.
Runy jsou vepsány do všeho stvořeného.
Všechno stvořené je psáno runami.
A aby stvořené bylo stvořeným, bylo třeba nejen znát runy, znát jejich význam, znát jejich moc, bylo třeba je umět i spojit, svázat.
Svázat do obrazů, do symbolů.
A tyto symboly vidíme ve všem okolo nás, ve všem uvnitř nás.
Tedy, můžeme je vidět, pokud víme, jak se dívat.
Runy nejsou jen posvátnou geometrií, stejně jako posvátná geometrie nejsou jen geometrické obrazce.
Jsou duchem, jsou myšlenkou.
Jsou nejen energií, ale i samotným zdrojem energie.
A runa jako taková, jako myšlenka, spirit, energie je tím, co vše utváří.
A utváří tím, že jsou svazovány.
A obraz, symbol vzniklý svázáním run se jmenuje Bindruna.
V našem současném chápání bychom mohli Bindrunu chápat jako magický symbol, kouzlo.
A vlastně od pradávna tomu tak bylo.
Ostatně není samotné stvoření magií, kouzlem?
Nám lidem byla dána možnost tohoto poznání, poznání stvoření skrze runy a jejich vázáním.
Co všechno lze skrze Bindruny stvořit?
Ve své podstatě všechno.
Absolutně.
Absolutno.
Runy samotné mají nejen svou podobu, která je vyjádřením ze základní podoby posvátné geometrie, ale mají svého ducha, mají myšlenku.
A tím, že pracujeme s runami a tím, že je k sobě vážeme, necháváme vzniknout nejen geometrickým obrazům, symbolům.
Symbolům, které na nás působí skutečně silně, magicky.
Ale necháváme vzniknout i novému duchu, nové myšlence.
Duchu a myšlence, která prezentuje náš záměr, za jakým byla Bindruna stvořena.
A k tomu samotnou takto vzniklou Bindrunu, aby toho nebylo málo, můžeme spojit s dalšími a dalšími a nechat tak vzniknout opravdu něco skutečně velkého.
Třeba život.
Třeba smrt.
Je to doslova stavebnice obrazů, myšlenek, emocí, Ducha.
Možnost toho, co stvořit je tak nekonečná, jak nekonečná je naše vlastní fantazie a odvaha.
A samozřejmě znalost Run.