Archetyp – šaman III

Archetyp šamana III
Asi toho bude stále dost o čem psát v souvislosti s archetypem šamana, tak se nechám a snad i trochu vás překvapit, co všechno mi bude dovoleno napsat.
Možná by bylo v tuto chvíli dobré si povědět něco o tom, jak se s archetypem šamana spojit.
Popravdě … fantazii se meze nekladou.
Všechno to, o čem si myslíme že je šaman, že duch šamana představuje, co to znamená být šamanem, všechno to, co si představíme pod pojmem šamanský rituál …
To všechno můžeme využít.
Opravdu.
Lidé jdoucí znovuotevřenou spirituální cestou se dívají zpět do minulosti.
Dívají se zpět na již pomalu vymizelé tradice, rituály, duchy, bohy.
A zjistí, že je toho skutečně velmi málo co se zachovalo.
Pokud přímo nepřejdou ke spirituální cestě jejíž duch je stále silný, tedy cestě domorodých kmenů, povětšinou indiánů ať již severní či jižní Ameriky.
Ne, to není špatné, naopak, protože při hlubším uvědomění si prožitku takového ducha člověk může uvědomit, že ten duch je pro nás všechny společný.
Ale i tak přesto v naší domovině je toho k objevování stále dost, nejen samotné historie, pohádek mýtů.
Dokonce i mystiky, fragmentů tradic, rituálů.
A na nich lidé své cesty navazují.
Je pravda, že ve snaze udržet to co nejvíce se z toho mnohdy stává až dogmatické, nepružné lpění jen proto, že je to odkaz našich předků.
Ale copak bychom se jim znesvětili, copak bychom je zneuctili tím, že si stvoříme naše vlastní tradice rituály, postupy?
Ne, ne pokud naše cesty jim budou věnovány.
Budou věnovány duchu tradic, duchu našich předků, duchu samotného stvoření.
Které není mrtvé, stejně jako není mrtvá Země, stejně jako není mrtvé slunce, měsíc … a další archetypy duchů, božstev, které naši předci svým vlastním způsobem uctívali.
Tedy všechno to, co chceme vložit k propojení se s prastarým archetypem šamana je závislé na tom, ne jaké zvolíme prastaré rituální tradice, ale je to závislé na tom, kolik do samotného rituálu vložíme z našeho vlastního ducha.
Náš duch bude tím duchem archetypu šamana, to náš duch mu dá tolik života, kolik my do něj sami vložíme.
Nemusíme se bát toho, že náš vlastní rituál nebude odpovídat rituálům našich předků.
Naopak.
Čím více náš vlastní rituál bude pro nás samotné osobní, tím více bude vzájemný osobní vztah mezi námi, mezi naším duchem, mezi duchem šamana, tedy vztah k sobě samému.
Ten rituál je k našemu vlastnímu probuzení, k našemu vlastnímu propojení, k našemu vlastnímu uvědomění si sebe samých.
Vlastní síly, vlastního ducha, vlastního života.
Jakýkoli způsob děláte, zvolíte, stvoříte stačí prosté …
Aby se vám líbil, abyste ho prožívali, abyste prožívali sami sebe.
Aby byl především váš.
Aby byl vámi.
Tím, že si dovolíte být sami sebou, podle sebe, ne podle toho, jak kdo řekl, že tak či onak to musí být, jinak to není ono, tím více budete svobodní.
Nesejde na tom, že se vám třeba první pokus nezdaří.
Ale jste svobodní, osvobodíte svého vlastního ducha z řetězů dogmat.
Osvobodíte ducha šamana.
Ano.
Lidé milují tradice, milují mýty, pohádky, pověsti.
Milují kouzla.
Ale duch předků, duch přírody, duch šamana, duch všeho nežije v přesném dodržení tradic, duch žije v životě samotném.
Ve všem.
I v nás.
A život není i přesných tradicích, ale o životě samotném.
Kolik pozornosti, úcty, lásky, vědomí, péče mu věnujeme.
Jak život nejen žijeme, ale jak ho prožíváme.
A ten můžeme prožívat nejen vědomě, ale především …
Duchaplně.