Šamanská cesta

Šamanská cesta Až prastarý způsob, kdy ti, kteří zde byli před námi, se skrze změněný stav vědomí ponořili do světů duchů. Do světů, protože je jich více. V těchto světech promlouvali s duchy zvířat, s duchy rostlin, s duchy živlů. Se svými Bohy. V těchto světech hledali své vize, cestu, poslání. Hledali svou sílu. Hledali své duchovní průvodce, kteří často měli podobu zvířat, pro nás dnes i bytostí, kterým říkáme mystické. V těchto světech hledali radu, hledali řešení, hledali lék na své nemoci. Do těchto světů vstupovali se záměrem, se...

Číst dále

Zodiak k Slunovratu

Duchové Zodiaku k Slunovratu Skrze Runy, skrze světy duchů šamanskou cestu jsem si dovolil osobní vhled k duchům zodiaku, které jsem požádal o jejich vzkaz ( nejen ) " těm svým" Beran Beranu Projít si bouří, neznamená projít si cestou bolesti, cestou ztrát. Cestou při níž divý živel se vzedme proti tobě samotnému, aby tě pohltil. Aby tvůj život ztratil smysl, abys smysl ztratil ty sám. Projít si bouří znamená projít si očistou ode všech tvých rozhodnutí, která na tobě ulpěla, která tě tíží, kterých lituješ. Projít si bouří znamená...

Číst dále

Spirit Medicíny

Ambil Duch medicíny jako lék, nebo léčitel? Učitel? Duch medicíny, Duch tabáku je tím, který je léčitel. Není lékem. Není lékem na naše bolesti, zranění, na naše strachy. Na naše nemoci. Duch medicíny ve chvíli, kdy se mu otevřeme, kdy ho požádáme, ve chvíli, kdy se otevřeme sami sobě, ve chvíli, kdy jsme ochotni sami sebe léčit, nás vezme na cestu. Na cestu do nitra našeho vlastního světa. Vesmíru. Do míst, kde je vše pravdivé. A my, pokud jsme ochotni a schopni tuto pravdu poznat, jsme Duchem medicíny vedeni. Duch...

Číst dále

Duchové silových zvířat

Duchové Silových zvířat Dovolím si začít vám představovat to, s čím se setkáváme nejen v šamanství při snových cestách, při vizích, ale velmi často také při našich „ běžných“ snech. Často nás navštíví někdo nejen ze zvířecí, ale dokonce i rostlinné říše a my tušíme, že se jedná o určitý vzkaz, poselství, kterým samozřejmě zpočátku vůbec nerozumíme. Později, možná přijde chvíle, kdy se setkáme s určitými snáři a někdy dokonce zaslechneme o šamanské cestě za těmito zvířaty, rostliny, jejich hledání, nalézání a rozmlouvání. Ty by vám skrze promluvu těchto archetypů mohly přiblížit sami...

Číst dále

Bindruny II.

Bindruny II. V prvním psaní jsem velice obšírně představil, co to Bindruny vlastně jsou. Jejich podoba vlastně nezná hranic a v mnoha obrazech můžeme vidět mnoho z toho co známe z běžného života. Můžou to být věci, stavby, a mnoho toho co vidíme v přírodě. Stromy, rostliny či zvířata všech možných druhů. Ano, vyjádření skrze Bindruny může mít jakoukoli podobu, nejen onu tajemnou podobu magických obrazců vytesaných v kameni, vypálené v kameni, či vepsány do pergamenu. Je obtížné nakreslit Bindrunu? Ve své podstatě ne. Není skutečně těžké nakreslit určitý obraz...

Číst dále

Bindruny I.

Bindruny I. Tam, kde runy a jejich síla je vepsána ve všem stvořeném lze vidět obrazy a symboly, které runy vytváří. A že se nejedná o pouhou náhodu stvořenou fantazií toho, kdo se dívá, kdo vidí v symbolech posvátné geometrie vepsány runy. Runy jsou vepsány do všeho stvořeného. Všechno stvořené je psáno runami. A aby stvořené bylo stvořeným, bylo třeba nejen znát runy, znát jejich význam, znát jejich moc, bylo třeba je umět i spojit, svázat. Svázat do obrazů, do symbolů. A tyto symboly vidíme ve všem okolo nás, ve všem...

Číst dále

Archetyp – šaman III

Archetyp šamana III Asi toho bude stále dost o čem psát v souvislosti s archetypem šamana, tak se nechám a snad i trochu vás překvapit, co všechno mi bude dovoleno napsat. Možná by bylo v tuto chvíli dobré si povědět něco o tom, jak se s archetypem šamana spojit. Popravdě … fantazii se meze nekladou. Všechno to, o čem si myslíme že je šaman, že duch šamana představuje, co to znamená být šamanem, všechno to, co si představíme pod pojmem šamanský rituál … To všechno můžeme využít. Opravdu. Lidé jdoucí...

Číst dále

Archetyp – šaman II

Archetyp šamana II Smyslem ani cílem tohoto psaní není samotné popisování technik šamanství. Pokud se člověk na tuto cestu vydá se svou vlastní upřímností otevřít se sám sobě, světům okolo nás, světu v sobě samém, duchům, tak bude učen. Do cesty se mu budou dostávat nejen vize, ale možnosti prožití vizí. Na cestě bude nalézat množství informací a učitelů. Nejen učitelů ve formě spiritu, ale všech lidí okolo. Časem si člověk uvědomí, že svět duchů ve své hmotné podobě vstoupil do jeho vlastního světa a učí ho skrze události, skrze...

Číst dále

Archetyp – šaman

Archetyp šamana Není záměrem zde rozebírat samotnou etymologii či popis toho kdo či co šaman je, kým je, proč a jaký má ve společnosti význam. Kdo již kolem tohoto pojmu prošel, setkal se šamanem, s někým, kdo šamanství praktikuje, či sám s ním pracuje má již dost informací, aby se mohl opřít nejen o samotnou všeobecnost, ale i o samotné prožitky spojené s touto cestou. Tak jako jsme si vědomi toho, že v lidském společenství velkou roli hrají božstva, tak jsme si vědomi toho, co božstva samotná představují. Samozřejmě nedílnou...

Číst dále

Šamanská cesta

Šamanská cesta V dnešní době si většina lidí je již vědoma toho, co to je meditace. Mnozí se odhodlali učinit své kroky k tomu, aby se naučili meditovat. Samozřejmě napoprvé ne vždy jde snadno, lehce a úspěšně po prvních nezdarech začali pátrat po tom, jak vlastně meditovat. Jak dosáhnout stavu meditace. Zjistit, že různé meditace se od sebe umí velmi lišit v samotném vnímání sebe sama, ve vnímání samotného prožitku. V tom že meditace není jen o vyprázdnění mysli, ale naopak i o tom umět svou mysl zaměřit na otázky,...

Číst dále