Přechod na pránu 4

Přechod na pránu...  Těch terapií, které můžu popisovat v rámci toho, co můžeme považovat za přechod na pránu, je samozřejmě celkem dost. Nevím, nakolik by se dalo moje rozvíjející se psaní považovat za samotný přechod na pránu, pránickou výživu – stravu. Je pravda, že ony určité představy jsou v lidech už celkem pevně zakořeněny. A to velmi hluboko. A nejen tyto kořeny. Většinou jsou v nás zakořeněny mnohá jiná učení, názory, velmi často i dogmata. Kořeny jsou samozřejmě dány především opět rodinou, výchovou, prostředím. Čím více se jednomu z toho...

Číst dále

Přechod na pránu 3

Přechod na pránu… V předchozím psaní jsem začal psát o možnostech terapií ve vlastním podání, tedy terapií, kterým se člověk může začít věnovat sám. Pokud bychom začali hledat, do čeho všeho se můžeme vnořit, zjistíme, že je toho skutečně spousta. U většiny ale nejdříve nevíme, co si pod některými technikami představit, jak je uchopit, a jak s nimi nakonec pracovat tak, abychom chápali nejen techniku samotnou, ale skrze ně sami sebe. Chvíli jsem dál nevěděl, jak vlastně začít, ale samotná forma, kterou se snažím sdělit své myšlenky, se přímo nabízí:...

Číst dále

Přechod na Pránu 2

Přechod na Pránu… Nyní se pokusím navázat na předchozí psaní, kde jsem nastínil téma terapií vedoucí k tomu, abychom se nejen pročistili, mnohé vstřebali, odpustili a především pochopili. V dnešní době vlastně není problém ani tak nějaké terapie najít, je jich skutečně mnoho, ale právě že až příliš mnoho. Jak si tedy najednou dokázat vybrat tu, která by mohla být skutečně nápomocna? Protože, a ruku na srdce, pokud bychom postupovali způsobem pokus – omyl , tak nejenže to povede ke zkušenostem, které nám sice mohou mnohé ukázat o tom že...

Číst dále

Přechod na Pránu 1

Přechod na Pránu… Pro mnohé, či spíše většinu z nás je samotný zlom přechodu na pránu určitým mystériem našeho vlastního duchovního vývoje každého z nás, kteří po tom zatouží. Je samozřejmé, že ony představy k tomu, co by to pro nás mohlo znamenat jsou velmi lákavé z hlediska čistoty přijímané energie. A vlastně ani nikdo z těch co se k myšlence pránické stravy přikloní, jako ke své vlastní filozofii, nepochybuje o tom, že i ona čistá energie by měla být přijímána s čistotou. S čistotou nejen těla, ale i mysli...

Číst dále

Přechod na Pránu…úvod

Přechod na pránu... Samozřejmě myšlenka na přechod na pránu, kdy přestaneme být závislí na jakékoli hmotné stravě, je lákavá, nicméně v naší existenci velice těžko představitelná. A vlastně ani není zcela úplně nutná. K tomu, abychom byli na práně, opravdu není nutné být breatharián. Breatharián v tom slova smyslu, který je námi běžně chápán, mnohými odsuzován, pro jiné zbožné přání. Opět se zcela určitě budu opakovat v tom, když zmíním samotný doslovný překlad slova prána. Je to dech. Doslova dech beroucí, či spíše dech dávající myšlenka toho, která nakonec může...

Číst dále

Hledání duchovních průvodců, učitelů, totemových zvířat …

I když se s tímto pojmem mnozí již někdy setkali, je často obtížné pojmout to, co se nám vlastně takoví duchové snaží vlastně říct. Hledání samotné není jen o onom nalezení, nebo dokonce jenom o prožitku takového setkání. To bývá velmi často zkresleno našimi současnými pocity, emocemi, událostmi posledních dnů. Ty velmi často nebývají lehké, ať jde již třeba jen o rozhodování v určitých situacích a my se snažíme najít nějaké znamení, které by nám rozhodnutí ulehčilo. Ano, i tohle takoví duchové dokážou. Dokážou to přímou odpovědí, nebo tím jak se nám ukážou,...

Číst dále

Aetherické klíče – čtení z Akáši

Klíči Aetheru jsem pojmenoval jenom to, co existuje již dávno. Jen je to stejně dávno již zapomenuto to, co je tvoří, a jak je utváří. Jsou v dnešní době používány, využívány a zneužívány pouhopouhé zlomky těch dávných vědomostí. Ani to, co nyní budu popisovat, není nijakým převratným objevem. Je to spíše jen osobní náhled využití vlastního zkoumání, a zkušeností se systémem staršího futharku. Ten samotný je založen na universu posvátné geometrie. A jelikož všechno je tvořeno architekturou posvátné geometrie, tak každá taková jednotlivost – člověk, zvíře, rasa, ale také domov,...

Číst dále

Výklady, věštění, výklad snů

Možná jako doplněk, možná jako odrazový můstek, ale pro mne je to základní kámen, který byl na začátku mé cesty. Ta je postavena na runovém šamanství našich pohanských předků. Runy jsou v širokém povědomí veřejnosti spojovány s vikingy, starogermánskými národy. Jedná se o ucelený mystický systém, pomocí kterého lze nejen provádět výklady, ale energeticky a hlavně spirituálně pracovat. Nejznámějším a nejvíce používaným runovým systémem je starší futhark. A není to jen díky známosti jeho podobou, ale také uceleným spojením posvátné geometrie a spirituality. Podstata runového šamanství spočívá v samotném napojení se...

Číst dále

Prána

Prána je pojem, který vychází ze sanskrtu, kde doslovně znamená dech. Tedy odsud ono spojování s breathariánstvím. V širším měřítku zahrnuje všechny proudy vitálních energií, energií nutné k životu samému. V našem těle se tyto proudy spojují v energetických uzlech známých jako čakry. Dech je všechno, nejen onou činností, kterou si živí tvorové zajistí přísun kyslíku. Dech je nejen nádech a výdech, dech je pohyb, uvědomění si toho že žijeme, že můžeme žít. Vědomé dýchaní, je o to prospěšnější, že si uvědomujeme přísun toho, co dýcháme - nejen vzduch, ale další...

Číst dále

Breathariánství

Tedy život někoho, kdo ke svému životu nepotřebuje jíst, a energii ke svému životu čerpá laicky řečeno ze vzduchu. Energii, která je svým způsobem všudypřítomná a jak získáváme dýcháním kyslík, tak breatharián zase získává onu energii. Cesta k tomuto stavu není zdaleka nijak lehká a skutečně jen málokdo toho zatím dosáhne.

Číst dále