Přechod na Pránu 1

Přechod na Pránu… Pro mnohé, či spíše většinu z nás je samotný zlom přechodu na pránu určitým mystériem našeho vlastního duchovního vývoje každého z nás, kteří po tom zatouží. Je samozřejmé, že ony představy k tomu, co by to pro nás mohlo znamenat jsou velmi lákavé z hlediska čistoty přijímané energie. A vlastně ani nikdo z těch co se k myšlence pránické stravy přikloní, jako ke své vlastní filozofii, nepochybuje o tom, že i ona čistá energie by měla být přijímána s čistotou. S čistotou nejen těla, ale i mysli...

Číst dále

Přechod na Pránu…úvod

Přechod na pránu... Samozřejmě myšlenka na přechod na pránu, kdy přestaneme být závislí na jakékoli hmotné stravě, je lákavá, nicméně v naší existenci velice těžko představitelná. A vlastně ani není zcela úplně nutná. K tomu, abychom byli na práně, opravdu není nutné být breatharián. Breatharián v tom slova smyslu, který je námi běžně chápán, mnohými odsuzován, pro jiné zbožné přání. Opět se zcela určitě budu opakovat v tom, když zmíním samotný doslovný překlad slova prána. Je to dech. Doslova dech beroucí, či spíše dech dávající myšlenka toho, která nakonec může...

Číst dále

Prána

Prána je pojem, který vychází ze sanskrtu, kde doslovně znamená dech. Tedy odsud ono spojování s breathariánstvím. V širším měřítku zahrnuje všechny proudy vitálních energií, energií nutné k životu samému. V našem těle se tyto proudy spojují v energetických uzlech známých jako čakry. Dech je všechno, nejen onou činností, kterou si živí tvorové zajistí přísun kyslíku. Dech je nejen nádech a výdech, dech je pohyb, uvědomění si toho že žijeme, že můžeme žít. Vědomé dýchaní, je o to prospěšnější, že si uvědomujeme přísun toho, co dýcháme - nejen vzduch, ale další...

Číst dále

Breathariánství

Tedy život někoho, kdo ke svému životu nepotřebuje jíst, a energii ke svému životu čerpá laicky řečeno ze vzduchu. Energii, která je svým způsobem všudypřítomná a jak získáváme dýcháním kyslík, tak breatharián zase získává onu energii. Cesta k tomuto stavu není zdaleka nijak lehká a skutečně jen málokdo toho zatím dosáhne.

Číst dále