Výklady, věštění, výklad snů

Možná jako doplněk, možná jako odrazový můstek, ale pro mne je to základní kámen, který byl na začátku mé cesty. Ta je postavena na runovém šamanství našich pohanských předků. Runy jsou v širokém povědomí veřejnosti spojovány s vikingy, starogermánskými národy.
Jedná se o ucelený mystický systém, pomocí kterého lze nejen provádět výklady, ale energeticky a hlavně spirituálně pracovat. Nejznámějším a nejvíce používaným runovým systémem je starší futhark. A není to jen díky známosti jeho podobou, ale také uceleným spojením posvátné geometrie a spirituality. Podstata runového šamanství spočívá v samotném napojení se skrze runy na určitou oblast našeho zájmu. Můžou to být nejrůznější astrální roviny – světy, paralerní vesmíry, minulé či dokonce budoucí životy. Můžeme se spojit s mnohými bytostmi, kterým můžeme říkat bohové, andělé, duchové, démoni, ale také se spojit se samotnými elementy. Způsobů jak docílit tohoto – jakéhokoli spojení je samozřejmě velmi mnoho a je jen na samotném člověku, provozující šamanství jaký si sám zvolí, či jich použije více najednou.

Runový výklad:

Runový výklad by se dal rozdělit do několika sekcí, například:

  • osobní
  • partnerský
  • karmický
  • minulé životy
  • atd.

Nicméně každý jednotlivý výklad je především a vždy osobní, ať je již otázka kamkoliv směřována – nejčastěji práce, láska, finance apod. Runovou divinací – výklady, se u každého zaměřuji na jeho život, rozbor nejen života, ale i jeho osobnosti, myšlení, přístupu k životu, přístupu k sobě samému. Od toho se každému z nás odvíjí všechno co se nám děje. Mnohdy neustále dokola. A s tím napomáhám nahlédnout do toho začarovaného kruhu, napomáhám nalézt cestu z něj.

Je mnoho těch, kteří se rádi ptají na budoucnost svou, či svých blízkých. Teto náhled je natolik specifický v tom, že jakýkoli náhled do budoucnosti může klienta podvědomě navést na tuto cestu ještě silněji, než v jakém světle se ukázala. Budoucnost každého z nás je nám dána především tím, jak a čím žijeme v přítomnosti. Pak tedy, nahlížíme-li do budoucnosti, nahlížíme v závislosti na tom, jak ten člověk žije v tuto chvíli. Pokud bychom se nesnažili pochopit naši přítomnost, události budoucí by se nejenže s velkou pravděpodobností staly, ale také s velkou pravděpodobností nepochopili. Samotné dění budoucnosti, která byla nastíněna při výkladu, se samozřejmě také mění. To je právě dáno tím, že se mění i něco uvnitř nás. Mění se to, jak a čím žijeme v přítomnosti.
Runová divinace nám dává možnost pochopit naše “ jak a čím“ a napomáhá nám žít svou přítomnost vědomě.