Cesta Sebenalezení

Každý z nás hledá cestu za štěstím, za zdravím, za láskou, za bohatstvím.
Ale ať se již vydáme na kteroukoli z nich, přijdeme do míst, kdy víme, že to, za čím jdeme není cesta za štěstím, zdravím, láskou, bohatstvím…ale za sebou samým. Je to cesta na které, když najdeme sebe, najdeme všechno to, o čem jsme si dříve mysleli, že je pro nás důležité a tolik jsme po tom toužili.
Cest, po kterých se vydat za sebenalezením, za nalezením svého smyslu života, své vnitřní síly, sebelásky, sebe hodnoty, sebevědomí je mnoho.
Můžu vám nabídnout cestu, kterou prochází lidé za svým sebenalezením už od dob svých počátků.
Je to šamanská cesta skrze náš vnitřní svět, vedoucí přes místa, která jsou stejně plná světla, jako i plné stínů.
Na této cestě potkáte sami sebe, potkáte se ve chvílích radostí, ve chvílích bolestí, ve chvílích, kdy jste plní sil, kdy jste i zcela vyčerpáni. Potkáte se ve chvílích, kdy na vás ulpěl prach ze všech vašich cest. Prach zkušeností dobrých i zlých.
Na této cestě potkáte své přátele, své učitele, své průvodce.
Potkáte všechny, kterým jste pomohli, i ty, kterým jste ublížili. Kteří pomohli vám, i ty, kteří vám ublížili.
Můžete děkovat, může vám být poděkováno. Můžete odpouštět, může vám být odpuštěno.
Na této cestě projdete naplněním tím, že zcela vyprázdníte vaše vlastní já od všeho, co jste si doposud do sebe nastřádali. To, co vás naplní bude vaše nové Já.
Než na tuto cestu vejdete, vaše tělo, duch i mysl projde očistou skrze léčivý kouř šalvěje a léčivou bylinnou vodou.
Pak budete moci ulehnout, abyste v rytmu šamanského bubnu mohli vejít do svého vnitřního světa za sebepoznáním a sebenalezením.

Kdy skrze Runy vám na konci rituálu můžu pomoci porozumět tomu, co jste ve vašem nevědomí našli, ale smysl vám zůstal neznámý.

Co lze na této cestě očekávat? Zcela nic. Očekávání jsou předzvěstí zklamání.
Co je na téhle cestě možné?
Naprosto všechno, pokud sami sobě dovolíte jít cestou beze strachu a ohlížení zpět přes rameno.