Bind-Runy: věštby z Run

Bind-Runy : výklady, věštby, klíč jména…
Hledáte odpovědi na své otázky?
Hledáte pomoc na své cestě?
Hledáte možnost, jak dosáhnout nejen toho po čem toužíte, ale toho, co ve svém životě potřebujete?
Hledáte směr, hledáte cíl, hledáte cestu ke svému vnitřnímu štěstí, harmonii, hledáte cestu ke své vnitřní síle?
Nejste si jisti svou cestou, směrem, kterým jste se vydali?
Hledáte sami sebe?
Rád bych vám představil a současně nabídnul možnost nahlédnout do tajemství, kterým jsou runy.
Runy, které samy o sobě jsou tajemstvím, tajemstvím ukryté v našem nitru.
Mnohdy natolik ukrytém, že svým vlastním zrakem velmi často nejsme schopni vidět, svými smysly vnímat.
Runy jsou cesta, runy jsou tím, čím je psáno vše v našich životech.
Runy jsou vepsány ve všem stvořeném, runy jsou tím, co tvoří.
A skrze runy nejen můžeme nahlédnout do všeho skrytého, ale skrze runy můžeme nahlédnout do všeho, do čeho jsou vepsány.
Jsou vepsány do našich životů, do našich úspěchů, do našich neúspěchů.
Jsou vepsány do životních událostí, jsou vepsány do našich vztahů, hojnosti, do našeho vlastního osobního poslání naší duše.
Jsou vepsány do samotné duše.
Jméno duše je jimi psáno.
Jméno všeho.
Jméno každého z nás.
A jméno je klíčem nejen k duši, ale klíčem ke všemu, co je v naší duši zapsáno jako v knihovně.
Jen do ní skrze vlastní jméno duše vstoupit.
A skrze runy číst.
Hledáte své jméno, které není jen jménem, ale je klíčem?
S Runami a symboly, které utváří – Bindruny – můžete poznat klíč své duše, klíč ke své duši, klíč do své vlastní knihovny vašeho vlastního života.

Již nějakou dobu jdu cestou šamanství. Cestou, spíše stopami na cestě, které nám zde zanechali naši prapředci. Na cestě, kterou bychom nazvali pohanskou. Pohanství má u nás hluboké kořeny nejen v odkazu slovanů či keltů, ale i v odkazu, který nám zde zanechala severská mytologie, mystika. Prastaré kosmické učení u runách, o bozích, v jejichž čele stojí  Odin, se svými mnoha dalšími jmény, a nejen on, ale i mnoho dalších bohů.

A zejména Odin a bohyně Freya nám zde zanechali odkaz nejen kouzel, čarodějů, mágů, ale odkaz na samotného ducha šamanství. Protože zejména Odin s Freyou byli otcem a matkou šamanů, šamanství v této mystice.

O runách jste již možná slyšeli, slyšeli jste o tajemném písmu prastarých národů.
Ve své slávě, svými jmény nejčastěji spojované s těmi, které známe jako vikingy.
O runách nejen jako písmu, ale o runách jako o tajemných symbolech sloužící k věštbám, k nahlédnutí do našich osudů, do našich životních cest.
Runách, které umí dát odpověď na mnohé otázky.
Runách jako o symbolech, skrze které čarodějové, šamani hovoří s duchy přírody, rostlin, kamenů, zvířat.
S duchy zemřelých.
S Bohy.
Runy, které jsou symboly a kouzla prastarých národů jsou plné runových kouzel, zaklínadel.
Sloužící k ochraně, k přinesení hojnosti, uzdravení, plodnosti a mnoho a mnoho dalšího.
Nejste jen zvědaví a máte odvahu nechat runy promluvit?
Máte svá přání, otázky, potřebujete vnést světlo tam, kde zatím nedokázalo proniknout?
Máte odvahu mít důvěru v jejich moc a požádat je o pomoc?
S runami, s jejich duchem, severskými bohy pracuji nejen věštbou, ale i tvořením runových symbolů – tedy Bindrun – run svázaných pevným poutem.
Poutem, které ve své podobě jsou oním prastarým kouzlem, které s našimi prapředky kráčelo od té doby, co lidem byly runy dány samotnými Bohy.
S runami se můžeme podívat do vašich vlastních otázek o vás samotných, o vašem vlastním životě, o vaši vlastní duši.
Můžeme společně vytvořit klíč k vám samotným.
K vaší vnitřní síle.
K vaší duši.
Klíč není jménem v pravém slova smyslu.
Je to symbol.
Ale také je to zdroj.
Je to zdroj energie.
Rovnováha, kterou téměř všichni neustále hledáme.
Jste na cestě k sobě samým a runy vás oslovují, oslovila vás jejich myšlenka či jejich podoba a cítíte, že by vám do života mohly přinést cestu k vám samotným?
Otevřít tu cestu samotnou.
Být pomocníkem na vaší cestě.
Být vaší vlastní cestou.
Můžu být tím, kdo vás s nimi seznámí, kdo vám skrze runy zodpoví vaše otázky, kdo vám stvoří runový klíč, váš vlastní runový symbol.
Vaši vlastní osobní Bindrunu.
Která bude jen a jen vaše.
A i tento symbol promlouvá svým vzkazem, vzkazem, kterého se vám dostane společně s osobním klíčem.
Bind-Runou.

cena 250,- kč

Milan “ Triskel“ Lunga