Aetherické klíče – čtení z Akáši

Klíči Aetheru jsem pojmenoval jenom to, co existuje již dávno. Jen je to stejně dávno již zapomenuto to, co je tvoří, a jak je utváří. Jsou v dnešní době používány, využívány a zneužívány pouhopouhé zlomky těch dávných vědomostí.
Ani to, co nyní budu popisovat, není nijakým převratným objevem. Je to spíše jen osobní náhled využití vlastního zkoumání, a zkušeností se systémem staršího futharku. Ten samotný je založen na universu posvátné geometrie. A jelikož všechno je tvořeno architekturou posvátné geometrie, tak každá taková jednotlivost – člověk, zvíře, rasa, ale také domov, místo, hory, řeky, tedy všechno má svůj specifický odraz. Za ten odraz můžeme považovat to co je nám známo jako jméno. Ovšem ne jméno v klasickém smyslu jak ho běžně chápeme.

Tady je jméno chápáno jako symbol, který nejen vypovídá o tom co je jednotlivost zač, ten symbol je především jednotlivostí samotnou. A to nejdůležitější, ten symbol je klíčem – heslem k jednotlivosti – pro jednotlivost samotnou. Toto heslo samotné, ve chvíli, kdy je aktivované, použité jako klíč, se jednotlivost otevírá sama sobě. Ovšem co si pod tím můžeme představit? Tolik co je nám dovoleno naší fantazií, tolik co je nám dovoleno našimi strachy, tolik co je nám dovoleno naší výchovou, prostředím, vzděláním atd. Najednou má taková jednotlivost otevřené dveře do každého místa sebe sama, do podvědomí – vědomí – nadvědomí. A tím pro ni začíná zcela nová cesta objevování a učení se o sebe sama. Existuje rčení, že kdo zná své skutečné jméno, má nad sebou plnou moc. Přesně tím jménem je to, co bych rád přiblížil tímto psaním, psaním o jméně – klíči – hesle k sobě samým. V našich běžných životech je pro nás – v nás, velmi mnoho věcí nedostupných, či skrytých z mnoha důvodů, ale ani jeden z nich není ten, že to tak má být. Jistě, pokud se zastavím nad tou nedostupností, ta je dána tedy nejen událostmi, problémy zapříčiněná životními, dědičnými bloky, ale i dalším vývojem. Tím vývojem je postupnost našeho vlastního učení se o nás samotných. Tedy, je to jako ve škole. Abychom se dopracovali k určitým poznáním, je potřeba se prokousat přes ty základní, přes ty nejjednodušší a jak jinak – skládat z nich zkoušky. A právě ony klíče dokážou otevřít nám zcela neznámé dveře pro nás zcela neznámým poznáním, učit se je poznávat, ovládat…učit se sami sebe ovládat, učit se mít nad sebou kontrolu. Dám-li příklad, představme si sebe – tedy jednotlivost jako počítač, jenž je zakódován heslem, a my k němu získáme klíč. Ano, jistě otevřeme ho, a můžeme v něm pracovat. Nicméně víme, že jedna věc je základní provozní schopnosti, díky kterým může počítač vůbec běžet, druhá věc je to, co skutečně skrývá. Programy, díky nimž můžeme pomocí počítače tvořit. A tím, že je nalezneme, a možná dokonce i víme, k čemu jsou, musíme se učit s nimi pracovat. Tím se opět dostáváme k té fázi učení se od píky. Spousta moderních osobních koučů tuto formu do jisté míry ovládá vědomě, či se jen naučili základy otevírání. Nicméně, skutečná podstata jim nadále zůstává skryta, ovšem, kdo se tomu více přiblížil, zjistil následující.

Tato metoda se dá samozřejmě velmi snadno zneužít k manipulaci. A to naprosto komplexní, kdy dotyčná jednotlivost se stává nejen samotnou loutkou manipulátora, ale vědomí manipulátora může zcela nahradit vědomí původní. Ale to je skutečně až ten nejzazší případ. Nicméně ona manipulace v tomto oboru není bohužel vůbec výjimečná, či spíše zcela běžná.
Ono rčení totiž je známo i ještě jinak
– kdo zná vaše skutečné jméno, má nad vámi plnou moc –

Právě proto, a nelze říct, jestli bohužel, či bohudík se o tomto příliš neví. Ano, jak jsem psal, základy toho mezi lidmi jsou, a nyní, opět těžko říct, zda bohudík, či bohužel. Protože bohudík je málo těch, co toho dokážou zneužít, a ne plné míře. I když takoví zcela jistě jsou. A bohužel proto, že lidé, neví, jak se proti tomu bránit. Ale to je již dáno opět onou prací na nás samotných.

Nicméně tato metoda se využívá i v jiných, leč velmi podobných souvislostech

Jak jsem psal, každá jednotlivost je tvořena posvátnou geometrií, a každá má svůj klíč – jméno. Jméno samotné vyjadřuje ji samotnou, její charakter, dovednosti, vlastnosti, vědomosti, schopnosti. Pomocí tohoto klíče, se tedy lze spojit s jakoukoliv jednotlivostí a právě díky klíči s ní lze i komunikovat. Před dávnými věky tyto klíče byly nahrazovány pravěkými čaroději, dnes je známe jako šamany, nejrůznějšími fetiši. Ty jim umožňovaly – umožňují, spojit se s duchem jednotlivosti. Ano může se jednat o jakéhokoliv živého tvora, rostlinu, ale i nerost. A pomocí fetiše – klíče s duchem – jménem – dané jednotlivosti komunikovat, žádat, rozkazovat o poskytnutí jejího daru. Avšak jsou i takoví čarodějové – šamani, kteří se pomocí klíče stanou onou věcí samotnou, převezmou její jméno ve svou moc a využijí žádaných schopností.

Avšak co je velmi důležité, i každá jednotlivost má své určité vědomí. Některé silné, jiné slabší, avšak ty silné, vědoucí si svého jména a vědoucí jak ho využít, ví i jak lze získat jméno druhého. A tady se velmi často stane, že ten kdo chce ovládnout, se sám stane ovládnutým. Samozřejmě jde stav věcí napravit, ale tohle bývá skutečně velmi složité a náročné pro všechny strany.
Co víc, pomocí klíče lze se spojit i vědomím, které již, dle našeho vnímání zemřelo a je „ jinde“. Tedy lze se spojit i s dávno zemřelými. Jistě, dalo by se tomu říkat vyvolání duchů – evokace, která pro nezkušené jednice může být velmi často fatální – z výše popsaných důvodů. Ale psal jsem, je tu ještě jiná metoda spojení se – invokace. Ta je nejenže vyžaduje velké zkušenosti, ale i onu sílu vůle. A především co nejlepší znalost sebe a toho, co invokujeme.

Skutečně se lze pomocí klíče spojit se vším. Může se jednat o jakoukoli živou bytost, rostlinu, nerost. Ale i dávno vyhynulou. Můžeme se spojit s universy typu elementů, prvků. S jakoukoliv částí vesmíru či vesmírného vědomí.
Samotná myšlenka klíčů je obrovská, zcela pohlcující. Je jen na nás, kam si dovolíme vkročit, kam se necháme vtáhnout.
klíče lze uplatnit i při domovech, stavbách, ale i jakýchkoli přírodních útvarech – hor, řek apod.
Samotná tvorba a čtení aetherických klíčů by se dala považovat za divinační metodu. Nicméně runy k divinaci – věštění, předpovědím nevyužívám. Jedná se v prvotní formě o zcela jiný náhled toho, k čemu je Aetherický klíč tvořen. Až pak, skrze něj lze pak provést o to hlubší runový náhled.

Druhy Aetherických klíčů:

Pokud se oprostím od toho, že klíč lze vyrobit naprosto ke všemu, je dobré nastínit jen několik málo možností, které vám můžu nabídnout.

Klíče osobní

  • Klíč jména duše
  • Klíč minulosti
  • Klíč přítomnosti

Klíče ducha

  • Klíč domova
  • Klíč místa ( jakékoliv stavby, hory, řeky apod.)
  • Klíč jména zvířat
  • Klíč jména nerostů
  • Klíč jména rostlin
  • Klíč mnoho dalšího …

Aetherické čtení

Jde o metodu, která je mnohým známa jako čtení z Akášické knihovny. Aether i Akáša je dvojím pojmenováním té samé jednotlivosti. Samotné čtení se od klasického runového čtení liší tím, že se nehledají odpovědi na otázky, které by nám osvětlily naše současné dění, které by nám poradily, jak se posunout dál, jak se vyprostit ze začarovaných kruhů našeho konání.
Aetherické čtení je promluva našeho vyššího Já a i našeho podvědomí s našim vědomím. Tedy, přímo s námi. Promluva, které nejsme příliš běžně schopni. Tohle samotné čtení už je poměrně rozsáhlé, které umí zasáhnout do velmi citlivých oblastí, zapomenutých oblastí, nebo oblastí, která nám skrze mnohé nevyřešené události zůstaly skryté. Čtení není formou otázek a odpovědí, ale introspektivním sdělením naší vnitřní podstaty pro nás samotné.

Samotná kresba klíčů slouží k tomu, aby nám dovolila „ odemknout“ nás samotné, námi samotnými. K tomu jsou dobré například meditace, kdy se můžeme nejen spojit se samotným klíčem, ale doslova se tím klíčem stát. Klíč samotný navíc tím, že je tvořen pomocí run, je též velmi silnou mandalou, jejíž přítomnost v blízkosti toho, k čemu se vztahuje, to nejen posiluje, ale nám napomáhá k lepšímu propojení. Tedy jeli klíč našim osobním, jeho přítomnost nám umožňuje lepší naše vnitřní napojení.
Samozřejmě čím více budeme ono propojení cvičit, tím bude výraznější.