Přechod na pránu 11

Ve chvíli, kdy jsme již poznali na cestě ze sebou samým za sebou samým, co všechno na té cestě potká, že to koneckonců je jenom o nás a o tom, jak všechno dění okolo sebe vnímáme, jak na nás působí, jak na něj reagujeme. A od toho všeho se pak naše další veškeré dění utváří. Velmi často se podíváme před sebe, a vidíme velkou spoustu problémů, velkou spoustu otázek, velkou spoustu možností. Vidíme před sebou mnohé další lidi, se stejným pohledem. Mnohdy nás samotné vidí jako jeden z problémů. A...

Číst dále

Přechod na pránu 10

Je zcela zřejmé, že nejen pokud se budeme pohybovat v oblasti duchovního, či jakéhokoli rozvoje, ale stačí, pokud se nám podaří vystrčit hlavu z neexistence a neuvěřitelnosti v určité jevy, setkáme se s lidmi, kteří mají „dar“. Či dokonce zjistíme, že nějaký ten „dar “ máme i my. Co s tím, co s ním, co s lidmi, kteří ho mají, co s námi samotnými? Je samozřejmě velký rozdíl v tom, pokud nám někdo říká, že nějaký dar má a jaký dar má ve skutečnosti. Jistě v každé oblasti je třeba...

Číst dále

Přechod na pránu 9

Další téma, které se nyní pokusím rozebrat se také z prvního pohledu nezdá být téma souvisejícím s pránickým přechodem. Nicméně, pokud se mě i nyní podaří vyjádřit myšlenka uvidíte sami, že ano. Tím tématem, do kterého se vložím je ve všeobecné rovině vnímáno téma očisty a nabíjení předmětů, talismanů, zejména kamenů. Téma vcelku velmi oblíbené, k němuž je toho napsáno velmi mnoho. Určují se pravidla, který předmět lze čistit pouze vodou, který například pouze solí, a ještě jakým způsobem upravenou vodou, či jakým druhem soli. A nemusí se jednat pouze...

Číst dále

Přechod na pránu 8

Lucidní snění Pro mnohé může být téma lucidního snění problematické vzhledem k tomu, čeho všeho se nejen může dotknout, čeho se dotýká, ale především toho, co je jeho součástí. A možná i podstatou. Tu překvapivě není zrovna to, co se všeobecně lucidnímu snění přisuzuje. A to není jen ona možnost ovládání svého snu, ale spíše přesněji řečeno jeho zvědomování. O tom, jak se lucidnímu snění naučit, jak v něm postupovat, jak ho lze využít je napsáno samozřejmě spousta knih. Které jsem sám popravdě nečetl a tak je zcela možné, že...

Číst dále

Přechod na pránu 7

V tomto psaní bych se rád věnoval vlastně té nejdůležitější části pokud jde o terapie. Tou je terapie dechem. Vlastně jsem si říkal, kolik se toho dá napsat. No dá, vlastně až příliš na to, aby se to dalo nějak srozumitelně a v rozumné míře shrnout. Nedá. Terapie dechem jako taková se dá provádět několika způsoby. Tím prvním způsobem je skrze fyzické cvičení. A i tady se dechu můžeme věnovat z několika možností. Protože sám sport nám umožnuje mnoho variant jak s dechem pracovat. Jinak se dýchá při běžném posilovacím...

Číst dále

Přechod na pránu 6

 Po minulém psaní opět odteklo trochu vody a tak mám potřebu opět dále rozvíjet myšlenku pránického přechodu. Naposled jsem se věnoval psaní o automatickém psaní a automatické kresbě. Budu se snažit navázat na princip automatické kresby. Tentokrát ovšem z jiného úhlu pohledu, vlastně i jiným prostředkem. Nicméně myšlenka zůstává stejná. Tentokrát tím očistným prostředkem bude samozřejmě voda. Vodu lze použít i jiným očistným způsobem, než jak jsme zvyklí. Víceméně není žádným velkým tajemstvím, že voda je velmi stahovačná, a velmi snadno přebírá mnohé ze svého okolí. Tím způsobem, který bych...

Číst dále

Přechod na pránu 5

Přechod na pránu… Oproti minulému psaní, se vrátím zase k terapiím. Tentokrát bych rád napsal něco o terapii automatickou kresbou. V autokresbě se taky můžeme zaměřit na více možností, jak s pracovat. Je tedy pravda, že dále popsané už zřejmě přímo automatickou nebudou, ale myslím, že ty další způsoby jsou více praktičtější. Samotný princip autokresby spočívá jak jinak v tom, že na prázdný papír zcela ledabyle, uvolněně, se zavřenýma, nebo i otevřenýma očima kreslíme, aniž bychom věnovali pozornost tomu, co to vlastně vytváříme. Takový obraz je téměř vždy zcela chaotický...

Číst dále

Přechod na pránu 4

Přechod na pránu...  Těch terapií, které můžu popisovat v rámci toho, co můžeme považovat za přechod na pránu, je samozřejmě celkem dost. Nevím, nakolik by se dalo moje rozvíjející se psaní považovat za samotný přechod na pránu, pránickou výživu – stravu. Je pravda, že ony určité představy jsou v lidech už celkem pevně zakořeněny. A to velmi hluboko. A nejen tyto kořeny. Většinou jsou v nás zakořeněny mnohá jiná učení, názory, velmi často i dogmata. Kořeny jsou samozřejmě dány především opět rodinou, výchovou, prostředím. Čím více se jednomu z toho...

Číst dále

Přechod na pránu 3

Přechod na pránu… V předchozím psaní jsem začal psát o možnostech terapií ve vlastním podání, tedy terapií, kterým se člověk může začít věnovat sám. Pokud bychom začali hledat, do čeho všeho se můžeme vnořit, zjistíme, že je toho skutečně spousta. U většiny ale nejdříve nevíme, co si pod některými technikami představit, jak je uchopit, a jak s nimi nakonec pracovat tak, abychom chápali nejen techniku samotnou, ale skrze ně sami sebe. Chvíli jsem dál nevěděl, jak vlastně začít, ale samotná forma, kterou se snažím sdělit své myšlenky, se přímo nabízí:...

Číst dále

Přechod na Pránu 2

Přechod na Pránu… Nyní se pokusím navázat na předchozí psaní, kde jsem nastínil téma terapií vedoucí k tomu, abychom se nejen pročistili, mnohé vstřebali, odpustili a především pochopili. V dnešní době vlastně není problém ani tak nějaké terapie najít, je jich skutečně mnoho, ale právě že až příliš mnoho. Jak si tedy najednou dokázat vybrat tu, která by mohla být skutečně nápomocna? Protože, a ruku na srdce, pokud bychom postupovali způsobem pokus – omyl , tak nejenže to povede ke zkušenostem, které nám sice mohou mnohé ukázat o tom že...

Číst dále