Výklad Yggdrasilu

Výklad Yggdrasilu

Yggdrasil je v severské mytologii tím, co známe jako strom života.

V severské mytologii je tento strom zván též jako kosmický strom, strom devíti světů.

Tyto světy ovšem nejsou světy, které bychom hledali tam venku okolo nás, ale světy tam uvnitř nás.

Tyto světy nám ukazují vnitřní vesmír.

Mikrokosmos.

Tento vnitřní vesmír popsali jako devět různých světů, které jsou součástí všeho stvořeného.

Toho co vnímáme živé i neživé.

Světy yggdrasilu mají svá jména, mají své obyvatele.

Mají svou povahu.

Svého ducha.

Tyto světy ve své podstatě jsou tím, co vnímáme jako elementy.

Že máme pět elementů?

Ano i ne.

Každý element, kromě země, je vyjádřen dvěma polaritami.

Kladnou a zápornou.

A tak máme kladnou a zápornou polaritu ohně, vody, vzduchu.

Střed tvoří samotné bytí, ve kterém se ony tři elementy spojují a stvořili element, který známe jako zemi.

A pak je tady eter.

Bytí, samotná existence ze které oheň, voda i vzduch vychází a staly se eteru nedílnou součástí.

Eter ovšem není dán polaritami.

Ale tím co známe jako „ Jak nahoře, tak dole“.

Eter je vyjádřen nejvyšším bytím poznání, dosáhnutí nejvyššího vědomí.

Nejvyšší formy bytí.

A je vyjádřen samotnou hloubkou, hlubinou samotného bytí.

Bytí v samotné neexistenci smrti.

Její mystikou.

Je tím nejhlubším podvědomím, nejhlubším poznáním, kterého lze dosáhnout jen ve chvíli, kdy je náš život ukončen.

A jak bylo psáno „ Jak nahoře, tak dole“ čím hlouběji se dostáváme, tím dosahujeme vyššího bytí.

My sami jsme v tomto světě zemí, světem, jenže nese jméno Midgard.

Střed.

A v samotném stromu zaujímá přesně jeho střed.

A z tohoto středu, kterým jsme, ve kterém se nacházíme máme možnost nejen vidět ostatní světy, elementy, ale také do nich vstoupit.

Vidět, poznávat, pochopit jak který náš element a jeho polarita, je silná či naopak slabá.

Co se v elementech skrývá, co se v nich odehrává.

Jaké vnitřní boje se v nich odehrávají.

Jaká je v nich skryta síla, moudrost, potenciál.

To co nám bylo do tohoto života dáno jako odkaz, dědictví našich předků, prapředků.

Eter, který zastupují světy Asgard a Helheim, je tím co je naší podstatou.

Naším duchem, dlící v nejhlubším nevědomí i v nejvyšším poznání současně.

Do tohoto světa, do stromu Yggdrasilu lze vstoupit mnoha způsoby.

Samozřejmě toto poznání, cesty, čtení je neoddělitelně spojeno s mysteriem Run.

Runy, které celým stromem prostupují, ale utváří ho.

A pomocí run lze do něj vstoupit, pomocí run lze z něj číst.

Číst a vidět ta tajemství, která v nás jsou ukryta.

Tajemství, která pokud jsme připraveni a bude nám to dovoleno, se odhalí.

Projeví.

Do tohoto stromu můžeme vstoupit se záměrem hledání odpovědí, hledání otázek.

Hledání našich prapředků, kořenů.

Hledání ducha.

Ale také do něj můžeme vstoupit zcela slepí, zahaleni temnotou nevědomí.

Jen tak můžeme nalézt to světlo, které nám umožní prozření našeho nitra.

Výklad je zaměřen pouze na samotný vhled skrze runy, které můžou, ale i nemusí odhalit ona vnitřní tajemství.

Je zaměřen na to, co máme, co potřebujeme nalézt.

Ne nutně na to co pouze chceme.

Jako každý jiný výklad je vhledem do nitra toho, kdo o tento vhled žádá.

Je vhledem, který je možný pouze s osobním souhlasem toho, do kterého má být vhled otevřen.

Je to vhled vzájemné důvěry.

Důvěry toho, kdo se otevírá, i toho, kdo se dívá.

Protože i ten kdo se dívá, se tomu druhému otevírá.

 

cena : 450,- czk