Symboly

Symboly

Tvorba symbolů, znaků, glyfů bylo od pradávna způsobem kterým se dávala magická moc, která toho, kdo symbol nosil měla chránit, měla mu dát sílu, rozhodnost.

Moc, která měla toho, kdo je nosil měla léčit.

Spojit s jejich bohy, duchy přírodních sil, duchy předků.

Tyto symboly byly součástí talismlanů, ryly se na zbraně, na zbroj.

Nosily se na oděvech.

I jako tetování.

Známe symboly, kterou jsou universální.

Universální pro sílu, léčení, pro duchy, pro bohy, ochranu.

A použitím těchto universálních symbolů lze tvořit symboly, které jsou zcela osobní.

Tak osobní, že většina z nich se nosila skrytě, prootže v nich byla skryta nejen síla toho kdo je nosil, ale byly i klíčem k jejich síle samotné.

Pracuji se symboly, kterou jsou vlastní našim končinám.

Se symboly starogermánskými – Runami, ale také keltskými a slovanskými.

Tyto kultury, symboly nejsou od sebe odděleny jak si myslíme.

Naopak, jsou mezi s sebou silně provázány, protože vycházejí ze stejné podstaty, kterou známe jako posvátná geometrie.

A ta nezná rozdíly mezi národy, kulturami.

Nezná vzájemnou nevraživost, spory.

Je to čistá universání síla, na které je utvářeno veškeré bytí.

Hmotné i nehmotné.

Tyto symboly, pokud je známe, zmáme jejich jména, jejich sílu, jejich pravidla se stávají velmi mocným nástrojem všech šamanů, čarodějů, druidů…

můžeme těmto, kdo tuto sílu znají, říkat jakkoli.

Vzájemným propojením smybolů a záměrem se kterým je propojíme, může každý jednotlivec pro sebe získat klíč ke svým tajemstvím, ke své síle, ke svému potenciálu.

Klíč k tomu jak ovládnout další umění, která si přeje naučit.

Klíč k vlastní vůli.

Klíč k vlastní odvaze.

Klíč k ke svým vlastním strachům a současně ten klíč je nástroj, který nám umožní se svými stinnými stránkami, slabostmi setkat tváří v tvář.

A tyto symboly nám otevírají naši vlastní sílu, odvahu jim čelit.

Dávají nám možnost vnesení světla poznání tam, kde vidíme jen temnotu nevědomosti.

Skrze symboly, ať jsou to již Runy, či symboly jiných kultury se lze spojit s čímkoli co je posvátnou geometrií stvořeno.

A posvátnou geometrií je utvářeno vše, je součástí všeho.

I samotný záměr, který nás k propojení se symboly vede.

Záměr, kterým volíme cestu a směr, kterým se chceme vydat.