Šamanská cesta

Šamanská cesta

Ve chvíli, kdy svět okolo nás začneme vnímat mnohem hlouběji, než jak nám ten svět okolo nás a smysly dovolí, probudí se v nás hlas našich předků, duch našich předků.

Probudí se duch dávných dob, duch, který v sobě nese hlubokou mystiku poznání světa, do kterého vstupujeme ve svých snech, ve svých vizích.

S tímto světem naši předkové byli spojeni mnohem pevněji a vnímali ho nejen skrze své sny, vize.

Vnímali ho v každé části stejného světa, ve kterém my také žijeme.

Vnímali ho nejen jako jeho součást, vnímali ty pro nás dva světy jako jeden a tentýž.

Přesto v tom světě snů, světě vizí, světě duchů, bohů byla skryta tajemství, které lze poznat, odhalit jen tehdy, když se do nich vstoupilo.

Když se řekne šamanská cesta, pro někoho je to zcela neznámý pojem, někdo již o tomto cestování slyšel, ale zatím do něj nevstoupil.

No a pak jsou zde takoví, který svět duchů je již dobře znám.

Šamanská cesta je starobylý šamanský způsob jak do světa duchů vstoupit.

Pomocníky, průvodci, učiteli, ale i léčiteli mohly být různé byliny.

Ale hlavním průvodcem je podmanivý zvuk bubnu, který svým hlasem vezme šamana a ty, kteří se k němu přidají do tohoto světa duchů.

Na této cestě se setkávájí s duchy.

S duchy zvířat, rostlin, ale také minerálů.

S duchy bájných bytostí.

S duchy svých předků.

Se svými bohy.

Se svým vlastním duchem.

S Velkým duchem…

Ve spojení s duchem našich předků, dávných bohů, duchy přírody…Velkého ducha,

bych vám rád představil a nabídnul cestu pod mým vedením.

Má cesta je cesta, kde se na křižovatce setkal duch pohanských bohů a duch medicíny pralesa.

Tam, kde jsem dlouhá léta byl učen práci se starobylými Runami, přišel ke mně duch medicíny, který mě odhalil tajemství medicíny Ambil.

Medicíny, která je duchem Tabacco-Mapacho.

Šamanská cesta, kterou s vámi otevřu, není cesta jen skrze samotný buben do světa duchů.

Je to cesta, kterou medicína Ambil otevírá, a nakonec i ve formě dárku na další dny samotnou cestu uzavírá.

Během cesty, kterou společně otevřeme, se lze spojit s duchem bylin pomocí rapé rituálu ve chvíli, kdy již pocítíme, že se v nás medicína Ambil probudila.

Ve chvíli, kdy nás medicíny rapé a Ambil propojily se samotným duchem pralesa,

budou otevřeny Runy a tím i otevřeno spojení s dávnými duchy pohanských bohů, našimi předky, pro které tito duchové byli nejen bohy, ale společníky, ochránci.

Skrze runy se nám dostane nejen osobních vzkazů od medicín, od duchů, předků,

ale především se vzájemné otevření cesty do světa duchů posílí. Vzájemné spojení mezi námi samotnými, mezi duchem pralesa, mezi duchy, mezi světem duchů bude uceleno.

Šamanská cesta, kterou vám otevřu není jen cesta hlasem bubnu, je to cesta vzájemného sblížení, otevření. Vzájemné očisty.

Vzájemné důvěry.

Na cestu pod mým vedením se můžete vydat ve chvíli, kdy sám cestu budu otevírat vám všem které osloví.

Ale také si lze domluvit vlastní individuální cestu, buď jen s vámi, či s vašimi přáteli.

 

příspěvek za šamanskou cestu je 350,- za osobu