Šamanská cesta

Šamanská cesta

Až prastarý způsob, kdy ti, kteří zde byli před námi, se skrze změněný stav vědomí ponořili do světů duchů.

Do světů, protože je jich více.

V těchto světech promlouvali s duchy zvířat, s duchy rostlin, s duchy živlů.

Se svými Bohy.

V těchto světech hledali své vize, cestu, poslání.

Hledali svou sílu.

Hledali své duchovní průvodce, kteří často měli podobu zvířat, pro nás dnes i bytostí, kterým říkáme mystické.

V těchto světech hledali radu, hledali řešení, hledali lék na své nemoci.

Do těchto světů vstupovali se záměrem, se kterým, když se jim to zdařilo, se spojili.

A ten záměr mohl mít mnoho podob, více než jak je psáno výše.

Ten, kdo těchto světů vstupoval nejčastěji byl sám šaman, ale také byl schopen do těchto světů nechat vstoupit i ty ze svého kmene.

Vstup do těchto světů byl rituálem, při kterém šaman nejprve buď sám sebe, nebo někoho jiného na cestu připravil.

Rituálem při kterém byl šaman pro jiného nejen tím, kdo jiného do světa nechá vstoupit, ale tomu jinému byl průvodcem v těchto světech.

Svými nástroji, svým hlasem posiloval záměr, volal duchy, otevíral světy.

A už bylo jen na šamanovi či na někom jiném, zda do nich vstoupí.

Nástroje, na které hrál byly různé, ač nejčastěji jím mohl být samozřejmě nám tak dobře známý buben šamana.

Písně byly různé, stejně jako způsob jakým používal hlas, či jiné zvuky.

To bylo dáno oblastí, kmenem, ale i samotným šamanem, který měl velmi často své osobní písně, kouzla, kterým ho naučili duchové z těch světů.

Pro nás v dnešní době je tento způsob stále silným rituálem, skrze který hledáme to co hledali ti, kteří zde byli před námi.

Hledáme svá silová, totemová, osobní zvířata, duchy, hledáme spojení s elementy, s naší mužskou/ženskou silou.

Hledáme spojení se svými předky.

S přírodou samotnou.

Se vším co je okolo nás, ale i se vším co je uvnitř nás.

Cesta na kterou vás můžu vzít je cesta, při kterém otevíráme témata vážné i nevážné.

Vážně i nevážně.

V uvolněném duchu, v uvolněném, čistém, chráněném prostoru.

Otevření tématu, záměr může být vědomý, již předem dán tím, kdo se do světů chce vydat.

Ale není to nutné.

Téma, záměr nám může pomoci otevřít, odhalit prastaré mysterium Run.

A Runy nám můžou dát odpovědi na mnohé otázky, ale skrze Runy lze také přijmout vzkaz, poselství, které nám má být sděleno.

A jak jsou přítomny Runy, jsou s námi přítomni i duchové silových rostlin tabáku a kakaa, ve formě medicín.

S nimi se můžeme, ale není to nutné, spojit, přijmout jejich „ tělo“, jejich vůni, jejich chuť, jejich ducha.

Jsou to duchové nejen medicíny, ale jsou to duchové, kteří nám můžou být na cestě světy průvodci, učiteli, ale především přáteli.

Tam kde tabák má ohnivou mužskou sílu, kakao je vodní ženskou silou.

A jsme-li sami k sobě, sami v sobě otevření, otevření se duchům, připraveni vstoupit do jejich světa je pak jen na tom, jestli do světů vstoupíme.

A pokud vstoupíme, nakolik se s ním a jeho obyvateli spojíme, zda se oni s námi budou chtít setkat, promlouvat s námi, léčit nás, učit.

Zda se s námi budou chtít spojit.