Runová věštba

Runová věštba

Runy jsou tajemství a pomocí run lze odhrnout závoj, který nám brání poznat tajemství.

Tajemství, která jsou naší součástí.

Tajemství, která nám můžou ukázat naše silné i slabé stránky.

Vnést světlo do našich stínů.

Runová věštba není jen náhledem do časů budoucích, či minulých.

Ale jsou především náhledem do chvíle naší přítomnosti.

Náhled, který nám umožní pochopit proč je naše přítomnost takovou, jakou zrovna je.

Runová věštba není pouhým proroctvím toho, co se má státi.

Je vhledem.

Je hlasem.

Hlasem toho ducha, duše se kterým se toužíme spojit, aby nám sdělil co nám má být sděleno.

Ne méně, ne více.

Může to být hlas duší našich předků, hlas naší vlastní duše.

Hlas ducha bohů, ve které věříme, ve které máme důvěru.

Hlas Ženy.

Hlas Muže.

Hlas Země.

Vesmíru.

Duchů, bytostí v nich žijících.

Nemusíme mít mnoho otázek.

Stačí i ta jedna.

Co nám má být sděleno a my to neslyšíme.

I tak se můžeme ptát na to, proč nás něco, někdo trápí.

Proč nás něco, někdo těší.

Na vztahy.

Vztahy mezi lidmi.

Vztah k sobě samým.

Vztah k tomu co děláme, čím žijem.

Výklad Run, čtení run, bylo od pradávna způsobem, kterým si naši prapředkové nechávali věštit budoucnost. Způsobem, který jim měl ukázat neviděné, nepochopené.

Výklad run, metání run patří k těm tradicím, které přes mnohé změny poměrů, změny víry, změny způsobů vnímání světa, přežily do dnešní doby.

Ti co znali tajemství run, s jejich pomocí nahlíželi do osudů lidí, do osudů kmene, společnosti.

Ale také do osudů samotného dění okolo nich.

Dostávalo se jim vhledů, vizí nejen toho, po jakých stezkách bude nejlepší se vydat, co jaká stezka jim do života přinese.

Viděli to, co jim do života přinesou jiní.

Ale také proč.

Proč se věci dějí, jak se dějí, proč se lidé chovají, jak se chovají.

Co s tím ti, kteří se ptají, ti kteří se do run dívají, můžou udělat.

Či proč to mají udělat.

Runy jako prastaré písmo, symboly, magické znaky byly ryty prakticky do všech předmětů každodenního života, do kouzelných talismanů.

Byly jimi zapsány kouzla, runám byly svěřeny mnohá tajemství.

Runy povídaly, Runy se zpívaly, Runy chránily, Runy léčily.

A všechny příběhy života, nejen lidského, nejenže byly a stále jsou Runami psány, ale jsou do Run samotných vepsány.

A tyto příběhy lze číst.

 

Runovou věštbu můžu poskytnout osobním setkáním, či přes email : allgiz@seznam.cz