Převod duše

Převod duše

Jistě snad není nikoho, komu by nebylo známo, že určitých případech, které jsou spíše časté, než méně časté, se duše zemřelých nedostane na onu tzv. „ druhou stranu“.

Tedy, že zde uvízne a nejenže její existence zde má určitý vliv na své okolí, zejména na ty živé, ale taková duše ve své životní pouti nemůže dále pokračovat.

Nemůže pokračovat ve svém znovuzrození a poutí novým životem.

Takové duše jsou zde vázány z nejrůznějších příčin.

Například jsou zde upoutány skutkem, který vedl k jejich předčasné smrti, jsou zde vázány neochotou vzdát se existence v této realitě, na které upěli.

Nejsou ochotny vzdát se hmotných statků, které získali, nejsou ochotny odejít od těch, které za života milovali, ale i naopak nenáviděli.

Ale jsou zde také vázány samotnými pozůstalými, kteří ve svém smutku je nejsou schopni propustit dále a drží je v tomto světě.

A mnoho dalších…

Na každou takovou příčinu, proč se zde duše drží lze nalézt odpověď a jejím nalezením lze odemknout pouta, která zde duši poutají.

Jsou i způsoby, kterými lze duši odvést i bez toho, aniž by se pochopily pouta, která je zde drží, ale takové odvedení je spíše na škodu a duše si takové pouto ponese do své dalšího života jako něco, co si v dalším životě bude muset opět odžít.

Odvádění duší je především o navázání vzájemného spojení, aby duše pochopila, odpoutala se a odešla na další pouť.

S tímto jsou spojeny i ty duše, které nazýváme dušemi „ přisedlými“ – diskarnáty.

Dušemi, které si našly své místo pro život v tomto světě v živé bytosti.

Ne nutně se musí jednat o člověka, ale i zvíře.

Nejčastěji domácího „ mazlíčka“.

Duše, které jsou zde poutány potřebují také energii, i když nemůžou zemřít.

Potřebují ji tak, jako hladový potřebuje jídlo, žíznivý vodu.

I když takové duše nemůžou zemřít, tak nedostkem energie trpí a to se o to více prohlubuje, čím déle se jim energie nedostává.

O to více jsou jim pouta, která je zde poutají těsnější, pevnější.

O to více je tyto pouta zraňují.

A přesto taková duše nemůže již zemřít.

Stává se tak vězněm v něčem co lze bet nadsázky nazvat věčnými muky.

Ve chvíli, kdy si duše najde někoho, z koho lze může energii čerpat, tak to má silný vliv na takovou bytost.

Vliv, který je patrný úbytkem energie a disharmonií v určitých životních oblastech.

V oblastech, které jsou přímo spojeny s povahou pout, která zde duši vězní.

Taková duše si svého „ hostitele“ nevybere náhodou.

Není to jen z toho důvodu, že takový „hostitel“ může dodat duši energii, kterou potřebuje, ale je to především i o vzájemném vztahu.

Tak jako žádný vztah, který v našich životech prožíváme není náhodný a má svůj důvod, tak i tento vztah mezi „ hostitelem“ a přisedlou duší má svůj důvod.

I když se většinou jedná o přímé příbuzné, není to pravidlo.

A s touto duší jsme se mohli setkat v jiných časech, v jiných místech, v jiných životech.

Vnesením světla do pochopení tohoto vztahu lze vyřešit nejen přisedlou duši a její odvedení, ale je to i pochopení pro toho, koho si taková duše vybrala.

S převodem duše, je spojena i očista samotného prostoru, ve kterém duše přebývá.

Prostoru vnějším, ale i prostoru, který jí poskytuje „ hostitel“ – tedy i očista bytosti ke které si ztracená duše našla cestu.

Převod lze provést komunikací s duší skrze Runy, ale také skrze šamanskou cestu.

Na očistu slouží kouř posvátných rostlin.