Cesta Dechu, cesta ducha

Dech-záměr-empatie

Na šamanských cestách, které s přáteli otevíráme společně vstupujeme do světů, kde se setkáváme s mnohými vizemi, duchy, předky, silovými zvířaty.

Ale samotnému vstupu předchází vzájemné propojování, povídání, vhledy skrze runy do našich životních příběhů.

Spíše než „ občas“ je pravidlem, že téma, které se otevře je téma společné všem v tu danou chvíli.

A tak se velmi často stává, že lidem povídám o jedné velmi silné, a přitom velmi jednoduché technice, skrze kterou se můžou spojit s „ čímkoli“.

Se sebou samými především.

Tuto techniku lze provozovat jak samostatně v rámci meditace, ale lze ji použít i v rámci šamanské cesty.

Cesty, kdy se člověk nepohrouží v rozšířeném stavu vědomí do světa duchů, do světa vizí. Nebloumá světem duchů náhodnou, bezcílnou stezkou za svými poznáními, silovými duchy, průvodci, zvířaty.

Prožitky, které jsou velmi často příjemné, silné, otevírající.

Přesto prožitky, kdy vize prožitků, vize duchů se pak rozptýlí jako sen a zůstane jen hezká vzpomínka.

A tato technika jakkoli je jednoduchá, je velmi účinná v tom, že daná vize, duch, silové zvíře nemusí zmizet jako sen, ale umožní nám s tím vším být ve stálém kontaktu.

Ve stálé komunikaci.

Ve vzájemném propojení.

Nejen na úrovni vědomí, ale i na úrovni emocí.

Ač je tato technika velmi snadná, a velmi rád ji sdílím, je přeci něco jiného, když vám o ní povím, co a jak máte dělat než…

než když vás jí můžu nejen naučit, ale vzít vás na šamanskou cestu se záměrem.

Tato technika nejen umožnuje člověku spojením se sám se sebou, se svým vnitřním světem a všemi jednotlivostmi poznanými i nepoznanými, ale umožnuje spojení se základními elementy.

Umožní spojení s duchy, duchy přírody, s těmi, které můžeme nazvat bohy.

Tedy to spojení, které šamana dělá šamanem, které umožní učit se orientaci v těchto světech.

Co je k tomu potřeba?

Především sám sebe a také „ věc“, která bude prezentací archetypu toho, s čím se člověk na této cestě bude chtít spojit.

Může to být naprosto cokoliv, jakákoli věc, kámen, dřevo, ale i hudební nástroj…cokoliv s čím se snadno sžijeme, či jsme se již sžili.

Něco k čemu máme už určitý vztah.

Což je pro začátek lepší, díky tomu bude učení se spojení snadnější.

Nejedná se o dechové cvičení jako takové, ale jde o práci s dechem, vcítění se – empatií do daného předmětu, který bude prezentací určité jednotlivosti, se kterými se budeme chtít spojit.

A tak i forma této techniky se může sama o sobě stát velmi zajímavou ve chvíli, kdy se technika nestane jen technikou, kterou budeme cvičit, ale stane se samotnou šamanskou cestou.

Cestou svého dechu – záměru – empatie

A tak, pokud se na tuto cestu, na učení této cestě, této technice budete chtít vydat se mnou, vydáte se na cestu i s poselstvím Run, medicíny a jak jinak i s doprovodem hlasu bubnu.

Dostane se vám očisty kouřem, peřím a chřestidla.