Věrnost

Věrnost
Na každé cestě, na kterou se vydáváme nás čekají okamžiky, kdy se ocitáme nejen v situacích obtížných, či nebezpečných. Situacích, které provází chvíle ztrácení víry, ztrácení naděje, ztrácení sebe sama. Situace, kdy nejsme jenom sami, ale až v osamocení.
A v takových chvílích naše srdce touží po někom, kdo při nás stojí, kdo je naším přítelem, ten, který je vždy při nás, pro nás, stejně jako my pro něj. Protože i on jde cestou, cestou, na které také prožívá chvíle nebezpečné, obtížné a chvíle osamocení.
Věrnost. Ta je mezi přáteli, mezi životními společníky, nejen mezi partnery velmi důležitá. Věrnost, která se snadno sdílí ve chvílích snadných, a hůře ve chvílích obtížných.
Jeli ale spojení pevné, otevřené, upřímné je taková i věrnost.
A věrnost ve chvílích, kdy cesta se stala náročnou je tím, co ono vzájemné přátelství skrze obtíže nejen provede, ale poskytne důvěru, oporu, poskytne útěchu i odvahu.
A k lidem už od dob pravěkých tíhli svou věrností tito duchové.
Duchové, které můžeme nazvat vlky, vlky, kdy se mnozí dokázali vzdát své svobody, aby člověka provázeli na jeho cestě.
Duchy, vlky, které když někdo spoutá proti jejich vůli, když je spoutá sobeckostí místo přátelství, když je zradí, nakonec to bude jen on sám, ve svém osamění, kdo půjde jen svou cestou. Bez přátel, bez opory, sám.
Jsem duch vlka, který vás na vaší cestě, životní, ale i šamanské bude provázet stejně upřímně, stejně věrně, stejně odvážně jak vy sami jste sami k sobě odvážní, věrní, upřímní. Provedu vás cestou nejen vnější světem, ale i vaším vnitřním světem, který není o nic méně náročnější, ale také o nic méně krásnější, než ten vnější.
Provedu vás tam, do míst, kde není jen vaše srdce, ale do míst, kde je vaše síla, vaše slabost. Vaše odvaha i váš strach. Do míst, kde jsou vaši předci. Se svými úspěchy i neúspěchy, se vším co vám skrze společnou krev zanechali ve vašem vnitřním světě. Nebojte se vydat na cestu do tohoto vnitřního neprobádaného světa, kde naleznete především sami sebe. To kým jste byli, kým jste a kým můžete být. Poznáte všechen svůj čas, poznáte všechny cesty, kterými jste prošli a jdete a teprve jít máte.
Potkáte nové společníky, nové přátele, ale i ty staré. Ty kterým jste pomohli, ale i ty, kterým jste ublížili.
A já půjdu s vámi, po vašem boku.
Do tohoto světa.

cena 300,- kč

k tomuto talismanu pro zájemce bude navíc vytvořen osobní psaní, vzkaz – akášické ( aetherické) čtení, viz. odkaz:

s možností tří dodatečných otázek, na které velmi rád poskytnu odpověď

“ Triskel „- Šamanské silové náhrdelníky, talismany, amulety