Runové talismany

Runové talismany

Poté, kdy jsem skrze silové šamanské talismany zpracovával to obrovské množství informací, vizí, nápadů, očekávání, jsem došel do bodu, kdy jsem hledal to, co by bylo mým vlastním osobním vyjádřením, vyjádřením všech myšlenek, informací, ducha.

Vyjádřením duchů, kteří se mnou společně kráčí na tom, co lze nazvat šamanskou cestou.

A jak jinak, to vyjádření má být vyjádřením skrze všechno to, čemu jsem se učil posledních… no mnoho let.

Skrze runy.

S runami lze pracovat velmi mnoha způsoby, ale v téhle chvíli, kdy jsem se skrze výše zmíněné silové šamanské talismany učil pracovat s výrobou, zpracovávat myšlenku a záměr a především učil intenzivnějšímu propojení s Duchem – duchy, mi přišla tahle vize.

Vize runových talismanů.

V runových talismanech lze vyjádřit sílu, energii, myšlenku, ducha jednotlivé skrze jednotlivou runu, ale i skrze runy spojené – vázané v jeden symbol.

Smysl těchto vázaných run spočívá nejen v propojení významů a síly několika run, zpravidla tří, ale v propojení v jeden jediný smysl a jedinou sílu.

Myšlenku – záměr.

Tím, že se runy svážou vznikne jedinečná síla, která působí do chvíle, než je talisman zničen.

To nejenže vyjadřuje smysl, sílu, energii jednotlivých run, nejenže vyjadřuje onen nově vzniklý jednotný smysl, ale také vyjadřuje ducha.

Runy nejsou jen energetickými zářiči. Jsou vším, jsou posvátnou geometrií, která utváří universum a skrze runy lze universum nejen číst, utvářet, ale i odemknout.

Lze jimi vyjádřit sílu, podstatu všeho, co je universem.

Tedy samotného ducha všech jednotlivostí, které se v universu nachází.

Co to znamená?

Znamená to, že pomocí run se lze spojit se silou, podstatou duchů nejen universa, ale pro nás, co žijeme na Zemi, s duchy přírody.

S duchy rostlin, živočichů, ale i minerálů.

Tento způsob spojení jsem pojmenoval již před dávnem jako Aetherické – akášické klíče.

Klíče, skrze které lze nejen číst o tom kdo jsme, čím jsme, v čem je naše síla, číst nejen o sobě a o všem dalším, ale s tou silou – duchem se i spojit, propojit.

Tímto způsobem, tedy pomocí runových talismanů tvořených vázáním run, se lze na šamanské spojit s těmi duchy, které chceme pozvat do našeho života.

Požádat o pomoc, o radu. Nechat se učit, nechat se léčit.

Tedy cokoliv.

Do míry, která nám bude duchy dovolena.