Otec a Matka šamanů

Otec a Matka šamanů
V posvátné síle moudrosti havrana a posvátné plodnosti krávy se spojili duchové do této symboliky vzniklého náhrdelníku.
Jejich spojení není jen symbolické, jejich spojení není jen o zrodu, není jen o vzájemném propojení přecházejíc ve splynutí. Je to vzkaz, pro všechny, kteří jsou potomky svých otců, svých matek.
Být potomkem otce a matky šamanů, neznamená být ničím méně významným, než být potomkem samotné Země. Být potomkem jako kterýkoli živý tvor, okolo nás.
Můžeme ve spojení s Otcem i Matkou vidět vlastní výjimečnost, vlastní cestu, kterou se můžeme dát.
Výjimečnost prostého vyvolení být potomkem šamanů, určení k tomu šamany se stát a jimi být.
Duch Otce a Matky, Duch šamanů, Duch, který nás propojí nejen s duchy a světy, které nevidíme nám ukazuje ne to, jak se spojit s nimi všemi, ale především jak se spojit se svým vlastní duchem.
Můžeme hledat nepoznané, neviděné, hledat vše chybějící venku.
A může to být nejen přátelství, láska, ale i štěstí, zdraví, bohatství, vědění…
Zkrátka všechno.
A mnohé z toho venku i nalézt dokážeme, můžeme si to přivlastnit, ale dokud to skutečně nenajdeme uvnitř nás samotných, nikdy to nebude skutečně naše vlastní.
A tam máme směřovat.
Do našeho vlastního nitra, tam, kde pod všemi nánosy nechtění, chtějí, braní, dávání, odvahy či strachů je náš Duch.
Duch, který je synem Ducha Otce i Matky.
A tam ve svém vlastním nitru, ve svém středu, v celém našem Já je Duch.
A co nám vzkazuje?
To že všechno okolo nás, všechno na čem lpíme, co nás těší, co se nám líbí, co nás naplní není Zdrojem.
Je to cestou jak se se svým Zdrojem nejen spojit, ale i jak si uvědomit svůj Zdroj.
Ano ten zdroj je náš Duch.
Zdroj našeho všeho co v životě prožíváme, všeho co v životě hledáme, všeho co v životě máme, všeho co jsme po Otci i Matce zdědili.
Jaký odkaz nám zanechali, nejen ten vnější, ale to co je skryto uvnitř nás.
Co nevidíme, co nechceme vidět, co jsme odmítli.

A tak, tak není nic snadnějšího než se vydat do nitra sebe samého, vydat se šamanskou cestou za Duchem svým, za Duchem svého Otce, za Duchem své Matky a nalézt vzájemné propojení, jejich a především naše vlastní pochopení.
Pochopení to kdo je Otec a Matka, kým jsou, kým byli a co nám předali.
Pochopení kdo, kým a proč jsme.
Nalezení nejen sebe sama, svého ducha, své síly, svého zdroje, ale i svých kořenů.
Kořenů, které jako strom života mají své kořeny a svou korunu jako spojenou jednotu. Kdy koruna je kořeny, a kořeny jsou korunou.
Kdy není nahoře a není dole.
Je jen střed.
Já.
My.
Duch.

cena 550,- + poštovné 50,- kč

V ceně je doplňující osobní výklad – čtení čerpající z toho, co nazýváme Akášou a možnost odpovědí na tři libovolné otázky. viz odkaz:

“ Triskel „- Šamanské silové náhrdelníky, talismany, amulety