Hojnost

Hojnost
Runový amulet hojnosti, jak byste mohli očekávat není o tom, že by nám do života měl přinést více energie.
Té do našeho života přináší vlastně mnohem více, než si dokážeme uvědomit, než si dokážeme přiznat.
Jenomže pod pojmem hojnost v životě si představíme hojnost pozitivní – tedy té příjemné energie.
A nemusí jít jen o finance, ale také o hojnost prožitků, citů, přátel, lásek.
Ale i hojnost poznání, informací, inspirací, můz.
Ovšem hojnost není jen ta pozitivní – pro nás příjemná energie, ale i ta negativní – většinou ta méně příjemná energie.
A ta nepřichází proto, aby nás nějak trápila, dala za vyučenou.
Přichází nám do života proto, protože ji potřebujeme stejně jako tu pozitivní.
Samozřejmě nejen kvůli vzájemné harmonii mezi nimi. Tedy pozitivní a negativní energií.
Řekli byste, že negativní energii máme pochopit, to, co se nám snaží říct, kde děláme chyby.
Ale stejně tak máme pochopit i tu pozitivní energii.
Kde negativní energie není trestem, tam pozitivní energie není odměnou.
Vždycky jde jednak o pochopení toho, proč nám do života vstupují v různých událostech, ale také jde o to, jak s nimi naložíme.
Tedy hojnost není jen o přílivu energie do našeho života, ale také o tom, jak tu energii zpracujeme.
Z toho množství energie, které se nám dostane umíme ve skutečnosti využít jen velmi malý zlomek. Ten zbytek se nám ukládá, či co je závažnější, nemůže v nás proudit.
Umíme využít základní jednoduché energie, ale neumíme pracovat s těmi náročnějšími.
Tedy nejen na úrovni z pohledu fyzikálně chemických, ale především na úrovni prožitků, emocí.
Tyto energie podvědomě, ale spíše častěji vědomě odkládáme, potlačujeme, místo abychom je přijali.
Protože všechno tohle jsou energie.
A tedy nejen přijali, ale jak jsem psal výše, pochopili a zpracovali a…
Poslali dále.
A tohle všechno je hojnost.
Nejen příliv pozitivní energie.
A pokud tedy, jak už je nám většině z těch, co se dočetli až sem, známo…
Potlačené prožitky, emoce vytvářejí onu zhuštěnou energii, které rádi říkáme bloky.
No ta nejenže zesíleně působí čím dál tím více, čím více se zhuštěná energie – blok zvětšuje, ale navíc omezuje, či znemožňuje proudění té energie, kterou se nám podařilo uvolnit.
A tak se nemůže dostat do všech míst.
Čímž nakonec můžou vzniknout nemalé potíže.
Amulet hojnosti není tedy jen o tom, aby do našeho života proudila energie, neslouží jen k uvolnění energie, kterou jsme získali.
Není jen o tom, aby nám pomohl uvědomit si příliv všech druhů energií, aby nám pomohl je pochopit a dále zpracovat.
Ale je především o tom, abychom si uvědomili svou vlastní energii, abychom si uvědomili sami sebe, jako zdroj energie, sami sebe jako zdroj vlastní hojnosti všech energií, které nám do života přichází.
Jako zdroj energie, hojnosti, kterou posíláme dále.
Uvědomili jakou energii hojnosti posíláme dále.