Akášické – Aetherické klíče významu jmen

Akášické – Aetherické klíče jmen
Již jsem zde v některých psaních představil nejen myšlenku samotného Aetheru – éteru – či pro lepší pojetí, se kterým se setkáme častěji, Akáša. Svým způsobem tedy všechno to, co se vám snažím ukázat vychází z myšlenky akášické knihovny, v mém podání tedy Aetheru.

Abych tedy ještě krátce upřesnil samotnou myšlenku klíče, tedy konkrétně u jmen. Pomocí posvátné geometrie, kterou v mém případě aplikuji skrze runový systém, známý jako starší futhark, vyjádřím samotnou podstatu, význam jména skrze tento systém.
Jistě, samotná jména už svůj význam mají, avšak mnoho významů je dáno slavnými, či jinak významnými nositeli těchto jmen. Mnohá jména určují vlastnosti či mnohé jiné aspekty našich životů.
Jména jako taková mají na nás samotné velký vliv, který velmi často ani nevnímáme, a upínáme se jen na ty tradiční, všeobecně známé.
Nicméně je v nich skryto i mnohem více, než se zdá, a to právě díky tomu, ne jen, jakou mají myšlenku, ale také z jakých písmen se skládají. Své jména uvádíme velmi často v písemné formě. A přitom písmo, našeho typu je právě nejen písmem, ale vyjádřením archetypů universa skrze onu posvátnou geometrii. Každý symbol má tedy nejen svou podobu, svůj fonetický význam, ale ukazuje na události našich životů, vlastnosti, na život sám.
Tedy naše jména přímo hovoří o tom, co přináší svému majiteli.
Hovoří o tom, co majitel může přinést jiným.