Odin

Odin Než psát o tom kdo je Odin je zde psaní toho co Odin vzkazuje… Všechny dny a všechny noci mají svůj počátek a svůj konec. Ale také mají svůj průběh, svou vlastní cestu, která je pro tu chvíli, kdy den či noc nastane, nejdůležitější. Tam, kde nám počátek a konec denních období ukazuje zákonitost vlastního cyklu, cyklu toho, že nic netrvá věčně, ale přesto se děje neustále, průběh této cesty nám ukazuje nás. Nás a všechno to čím procházíme. Cesta, kterou jdeme není cestou nástrah, trestů, odměn. Není to...

Číst dále

Hojnost

Hojnost Runový amulet hojnosti, jak byste mohli očekávat není o tom, že by nám do života měl přinést více energie. Té do našeho života přináší vlastně mnohem více, než si dokážeme uvědomit, než si dokážeme přiznat. Jenomže pod pojmem hojnost v životě si představíme hojnost pozitivní – tedy té příjemné energie. A nemusí jít jen o finance, ale také o hojnost prožitků, citů, přátel, lásek. Ale i hojnost poznání, informací, inspirací, můz. Ovšem hojnost není jen ta pozitivní – pro nás příjemná energie, ale i ta negativní – většinou ta...

Číst dále

Runové talismany

Runové talismany Poté, kdy jsem skrze silové šamanské talismany zpracovával to obrovské množství informací, vizí, nápadů, očekávání, jsem došel do bodu, kdy jsem hledal to, co by bylo mým vlastním osobním vyjádřením, vyjádřením všech myšlenek, informací, ducha. Vyjádřením duchů, kteří se mnou společně kráčí na tom, co lze nazvat šamanskou cestou. A jak jinak, to vyjádření má být vyjádřením skrze všechno to, čemu jsem se učil posledních… no mnoho let. Skrze runy. S runami lze pracovat velmi mnoha způsoby, ale v téhle chvíli, kdy jsem se skrze výše zmíněné silové šamanské talismany...

Číst dále

Ursus

Ursus V našem vlastních duchu dříme pravěká síla ducha pravěkého medvěda. Jeho síla není jen síla vytrvalosti a odhodlanosti, jeho síla je spojena s uměním přijmout přírodu a její dění k sobě samému tak, aby nejen přežil, ale také aby se jí samotnou stal. Jeho síla není jen sílou fyzickou, jeho síla je moudrost, která proudí jeho duchem stejně jako krev jeho tělem. Moudrost nasbíraná nejen žitím v měnících se tvářích samotné přírody, ale moudrost nasbíraná skrze její plody, jimiž se živí. Stejně jako lidský duch se rozvíjí, sílí, moudří...

Číst dále

Otec a Matka šamanů

Otec a Matka šamanů V posvátné síle moudrosti havrana a posvátné plodnosti krávy se spojili duchové do této symboliky vzniklého náhrdelníku. Jejich spojení není jen symbolické, jejich spojení není jen o zrodu, není jen o vzájemném propojení přecházejíc ve splynutí. Je to vzkaz, pro všechny, kteří jsou potomky svých otců, svých matek. Být potomkem otce a matky šamanů, neznamená být ničím méně významným, než být potomkem samotné Země. Být potomkem jako kterýkoli živý tvor, okolo nás. Můžeme ve spojení s Otcem i Matkou vidět vlastní výjimečnost, vlastní cestu, kterou se...

Číst dále

Věrnost

Věrnost Na každé cestě, na kterou se vydáváme nás čekají okamžiky, kdy se ocitáme nejen v situacích obtížných, či nebezpečných. Situacích, které provází chvíle ztrácení víry, ztrácení naděje, ztrácení sebe sama. Situace, kdy nejsme jenom sami, ale až v osamocení. A v takových chvílích naše srdce touží po někom, kdo při nás stojí, kdo je naším přítelem, ten, který je vždy při nás, pro nás, stejně jako my pro něj. Protože i on jde cestou, cestou, na které také prožívá chvíle nebezpečné, obtížné a chvíle osamocení. Věrnost. Ta je mezi...

Číst dále

Akášické – Aetherické klíče významu jmen

Akášické - Aetherické klíče jmen Již jsem zde v některých psaních představil nejen myšlenku samotného Aetheru – éteru – či pro lepší pojetí, se kterým se setkáme častěji, Akáša. Svým způsobem tedy všechno to, co se vám snažím ukázat vychází z myšlenky akášické knihovny, v mém podání tedy Aetheru. Abych tedy ještě krátce upřesnil samotnou myšlenku klíče, tedy konkrétně u jmen. Pomocí posvátné geometrie, kterou v mém případě aplikuji skrze runový systém, známý jako starší futhark, vyjádřím samotnou podstatu, význam jména skrze tento systém. Jistě, samotná jména už svůj význam mají,...

Číst dále

Dvanáct klíčů Aetheru zvěrokruhu

Prvních 12 klíčů Aetheru Zvěrokruh V tomto psaní, se vám budu snažit přiblížit dvanáct klíčů Aetheru ke znamením zvěrokruhu. Jelikož pro mne samotného je to novinka, uvedu tedy co to tedy Aetherické klíče jsou. Těmi klíči se snažím vyjádřit, jak již název vypovídá, klíč. Klíč k tomu, k čemu mi bude dovoleno se spojit skrze Aether – éter. Pro většinou známý jako pátý element, nicméně element, který považuji za nultý, jelikož z něj povstaly nám známé základní čtyři elementy. Aether též bývá znám všeobecně jako Akáša, existence ani prostoru, ani času, ve kterém je...

Číst dále